2019 Lipiec

Archiwum: Lipiec 2019

Wzrastają najniższe wynagrodzenia pracowników medycznych!

Kwota bazowa, na podstawie której obliczane są minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, wzrosła z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne.

fot.Shutterstock
Obliczając wynagrodzenia, pracodawcy muszą wziąć pod uwagę nową kwotę bazową. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne weszła w życie w sierpniu 2017 roku. Zostały w niej określone minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych, które powinny zostać osiągnięte w poszczególnych grupach zawodowych w 2022 roku.
Jak informuje Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność w Katowicach, podwyższenie kwoty bazowej oznacza, że od lipca podwyżkami objęci zostaną niemal wszyscy pracownicy medyczni. Niestety, wzrost płac nie będzie równomierny. – Płace zasadnicze np. pielęgniarek z tytułem magistra, diagnostów czy fizjoterapeutów po studiach wzrosną od ok. 150 do 180 zł. Z kolei osoby zarabiające najmniej, czyli m.in. sanitariusze, masażyści, sekretarki medyczne i technicy medyczni dostaną po 50, 60 zł  – mówi Cierpiał.
Działające w placówkach ochrony zdrowia związki zawodowe mogą wynegocjować z pracodawcami wyższe podwyżki, niż wynikałoby to z ustawy. Jeżeli jednak w danej placówce nie zostanie podpisane porozumienie płacowe, wówczas dyrekcja wyda jednostronne zarządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń.
W takiej sytuacji jakichkolwiek podwyżek mogą zostać pozbawieni pracownicy zatrudnieni w administracji i obsłudze. To skutek niesprawiedliwych w ocenie związkowców zapisów ustawy, wedle których pracodawcy w placówkach ochrony zdrowia mogą, ale nie muszą podwyższać wynagrodzeń tym grupom pracowników, kiedy rośnie zapisana w ustawie kwota bazowa.
www.solidarnosckatowice.pl / aga
Źródło: www.tysol.pl

Koniec monopolu związkowego w służbach. A jak głosowali “demokraci”?

Nowa ustawa zezwala, aby każdy funkcjonariusz policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej mógł zrzeszać się w związku zawodowym, który sobie sam wybierze. Dla „Solidarności” ustawa zaproponowana przez prezydenta i przyjęta przez sejm jest realizacją Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ.

morguefile.com
PO-KO – głosowało 140 posłów, za – 1, przeciw – 138, wstrzymał się – 1
PSL – głosowało 19 posłów, za – 0, przeciw – 19, wstrzymało się – 0
Teraz! – głosowało 2 posłów, za – 0, przeciw – 2, wstrzymało się -0Tymczasem Artykuł 20 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się oraz, że nikt nie może zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia, zaś artykuł 23 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów. „Solidarność” podkreśla, że dotychczasowa ustawa o policji ograniczała możliwość zrzeszania się i nie realizowała tych praw.

Możliwość swobodnego zrzeszania się, zrzeszania w wybranym przez siebie związku zawodowym lub możliwość założenia własnego związku zawodowego jest niezbywalnym prawem człowieka. Deklaracja ONZ jasno wskazuje, że w tym zakresie nie może być ograniczone prawo żadnego człowieka

–  podkreślał Henryk Nakonieczny, członek prezydium „S”.

Dziękuje Panu Prezydentowi, że podjął inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziła do wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych

– dodaje.

W kwestii pluralizmu związkowego wypowiedział się też Europejski Trybunał Praw Człowieka. Uznał on, że nie mogą być naruszane prawa człowieka takie jak prawo do swobodnego zrzeszania się (prawa podmiotowe), mogą natomiast być w jakieś mierze ograniczone prawa takie jak, na przykład, prawo do strajku (prawa przedmiotowe).

Źródło: www.tysol.pl

Sejm spełnił postulat Solidarności i wyłączył dodatek stażowy z płacy minimalnej

– Sejm przyjął ustawę, dzięki której dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z płacy minimalnej. Dodatek stażowy w końcu będzie spełniał swoją funkcję. To dobre informacje dla wielu pracowników, których wynagrodzenia wzrosną – pisze Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbara Borys-Szopa


Wikipedia CC BY SA 3,0 pl Adrian Grycuk

Nowelizacja zakłada wyłączenie dodatku stażowego z obliczania płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku.

Obecnie włączony do obliczania płacy minimalnej dodatek stażowy powoduje paradoksalną sytuację, w której pracownicy z niskimi zarobkami, ale długim stażem pracy, dostają niższe wynagrodzenie niż pracownicy nowi.

cyk

Źródło: www.tysol.pl

Obniżenie stawki PIT, podniesienie kosztów uzyskania przychodów

Kolejny postulat „Solidarności” zostanie zrealizowany! Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidujący m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 18-proc. do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Z obniżenia stawki skorzysta 25 mln podatników, zaś z podwyższenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodów 12 mln pracowników. (więcej…)

Będzie realizacja kolejnego żądania „Solidarności”: płaca minimalna bez stażowego !

Po wyłączeniu z minimalnego wynagrodzenia dodatków za pracę nocną przyszedł czas na dodatek stażowy. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zaakceptowany przez Radę Dialogu Społecznego. To realizacja kolejnego postulatu „Solidarności”, podnoszonego też wielokrotnie przez związkowców z Podbeskidzia. (więcej…)

  • 1
  • 2