logo
top

Temat
2008-01-21
21.01.2008 r
KOMUNIKAT z "BIAŁEGO SZCZYTU"
W zwołanym przez premiera "Białym szczycie" wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, urzędów marszałkowskich, organizacji pacjentów. Prezydenta reprezentowała Anna Fotyga, szefowa Kancelarii Prezydenta i Tomasz Zdrojewski doradca prezydenta ds. zdrowia.
NSZZ "Solidarność" reprezentowali:Janusz Śniadek, przewodniczący KK NSZZ "S" i Maria Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia.
- Spodziew pokaż więcej


Temat
2008-01-15
15.01.2008 r.
KOMUNIKAT
ze spotkania Sekcji Krajowej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.
W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekcji Krajowej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Przedstawiliśmy Prezydentowi najistotniejsze problemy pracownicze i zagrożenia wynikające z ostatnich, destabilizujących sytuację wydarzeń. Zwróciliśmy uwagę na szczególnie ni pokaż więcej


Temat
2008-01-11
Warszawa 11.01.2008r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia
Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia po spotkaniu z Minister Zdrowia Panią Ewą Kopacz oraz po omówieniu aktualnej sytuacji w kraju postanawia:
1.Ogłosić z dniem 14 stycznia 2008r. Pogotowie Strajkowe we wszystkich placówkach ochrony zdrowia. Rada zaleca Komisjom Zakładowym oflagowanie placówek oraz zamieszczenie stosownych materiałów na tablicach informacyjnych. Jednocześnie Rada Krajowej Sekcj pokaż więcej


Temat
2008-01-07
07.01.2008 r
KOMUNIKAT
W dniu 07.01.2008 r zebrało się w Gdańsku Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Prezydium po omówieniu aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia postanowiło:
1. Zwołać w trybie nadzwyczajnym wspólne posiedzenie Rady Sekcji Służby Zdrowia, Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Konwentu Przewodniczących Sekcji Regionalnych Służby Zdrowia w dniu 11.01.2008 r. w Warszawie. Celem spotkania będzie między innymi omówienie prop pokaż więcej


Temat
2007-12-24
Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście
otoczy w Święta nas wszystkich.
Rodzinnie spędzonych Świąt Bożego Narodzenia
życzy MARIA OCHMAN Przewodnicząca SOZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
pokaż więcej


Temat
2007-11-23
23.11.2007
Stanowisko Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w sprawie koniecznych działań nowych władz RP w zakresie systemu opieki zdrowotnej
Środowiska medyczne zrzeszone w NSZZ ,,Solidarność” oczekują, że prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem poprawy sytuacji pracowniczej, znajdzie się wśród priorytetów rządu premiera Donalda Tuska.
Świadomi wagi koniecznych zmian apelujemy, aby przeprowadzano je w sposób ewolucyjny z pełnym poszanowaniem praw pacjentów i poczucia bezpieczeństwa zawodowego pracowników medycznych.
Sekretariat Ochrony Zdrowia stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem dla opieki zdrowotnej w Polsce jest system ubezpieczeniowy z udziałem budżetu państwa, w zakresie finansowania procedur wysokospecjalistycznych, narodowych programów zdrowotnych oraz zintegrowanego ratownictwa medycznego.
Za absolutnie niezbędne uznajemy zwiększenie nakładów finansowych, koniecznych do podniesienia standartów i jakości usług medycznych,jak również spełnienia oczekiwań płacowych całego środowiska medycznego.
Uznajemy za koniecznie pilne wynegocjowanie rozwiązania systemowego, które w sposób trwały określi zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia w Polsce.
Domagamy się decentralizacji funkcji płatnika za świadczenia medyczne oraz stworzenia prawidłowego i szczelnego nadzoru nad przepływem środków finansowych w systemie.
Przestrzegamy przed pokusą szybkiego wprowadzania na rynek prywatnych ubezpieczycieli i odejścia od tzw. systemu solidarnościowego. Może to zasadniczo utrudnić dostępność do świadczeń zdrowotnych osobom mniej zamożnym oraz emerytom i rencistom.
Oczekujemy rzetelnej wyceny usług medycznych z uwzględnieniem kosztów pracy osób je wykonujących oraz określenia świadczeń, które należą się ubezpieczonym za wnoszone do systemu składki.
Dopuszczamy możliwość dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Przy niezbędnym podniesieniu wysokości składki odliczanej od podatku, poprawi to finansowanie systemu ochrony zdrowia. Proces ten powinien być poprzedzony stworzeniem koszyka usług gwarantowanych, który zapewni pacjentom dostępność do świadczeń medycznych zgodnie z zapisami Konstytucji RP.
W celu naprawy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej należy niezwłocznie uporządkować relacje właścicielskie, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności za powierzony majątek oraz merytoryczną zasadność ewentualnych przekształceń w spółki prawa handlowego.
Przekształcenia te winny mieć charakter uzupełniający ustawowo określoną strukturę publicznej służby zdrowia [ gwarantującą bezpieczeństwo zdrowotne obywateli] i odbywać się z zachowaniem tych samych zasad, jakie obowiązują przy procesie przekształceń przedsiębiorstw państwowych, zwłaszcza w zakresie gwarancji i osłon pracowniczych.
Dla bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju, w związku z pojawiającymi się zagrożeniami chorobami pandemicznymi i bioteroryzmem, konieczne jest utrzymanie dorychczasowych zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej wzmocnienie finansowe.W tym celu należy utrzymać pionową podległość organizacyjną Inspekcji,jasno określić struktury stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz zapewnić realistyczny budżet na działalność, co pozwoli uniknąć przesunięć środków z budżetu płacowego na inne cele.
Za integralną część powszechnej ochrony zdrowia uznajemy leczenie uzdrowiskowe. Oczekujemy od strony rządowej kontynuowania realizacji uzgodnień przyjętych w Porozumieniu z dnia 1 lutego 2007 roku zawartym przez Ministra Zdrowia, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z NSZZ ,,Solidarność”. Dotyczą one rozwoju i przyszłości polskiego lecznictwa uzdrowiskowego. W szczególności oczekujemy zwiększenia nakładów na leczenie uzdrowiskowe do poziomu minimum 1,4% w roku 2009 oraz bieżącego finansowania niezbędnych inwestycji przez Ministerstwo Skarbu Państwa w spółkach mu podległych.
Wobec nieuchronnego procesu starzenia się społeczeństwa uznajemy za niezbędne podniesienie statusu pomocy i opieki społecznej w Polsce.Za szczególnie pilne uznajemy konieczność umożliwienia finansowania opieki medycznej świadczonej pensjonariuszom domów opieki społecznej przez NFZ. Należy zmienić sposób obliczania średniego kosztu utrzymania mieszkańca DPS i zapewnienie właściwej opieki poprzez zwiększenie zatrudnienia,zgodnego z zapisami ustawowymi.Niezbędne jest ustawowe zobowiązanie jednostek samorządu tertorialnego do corocznych regulacji płacowych [ o conajmniej wskaźnik inflacji] w podległych mu placówkach opiekuńczo-społecznych oraz przyjęcie przez parlament ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.
Do rozpoczęcia i przeprowadzenia mądrych i skutecznych zmian niezbędny jest konsensus i spokój społeczny oparty na zaufaniu do rządzących.
W tym duchu oczekujemy od nowego rządu i parlamentu rozpoczęcia rzetelnego dialogu.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ ,,Solidarność”jest gotowy do podjęcia i kontynuowania rozmów w celu poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i sytuacji pracowniczej naszego środowiska.
Należy niezwłocznie poprawić atrakcyjność warunków pracy i płacy oraz usprawnić system edukacji, zwłaszcza pracowników średniego personelu medycznego.
Są to działania niezbędne aby powstrzymać coraz powszechniejszą migrację pracowników naszej branży.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” przedstawiając swoje propozycje zmian oraz oczekiwania, wyraża nadzieję, że nowo wybrane władze zrealizują obietnice i hasła wyborcze.


Temat
2007-11-23
23.11.2007 r. OŚWIADCZENIE Prezydium SOZ w sprawie expose Premiera.
Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia z niepokojem wysłuchało expose premiera Donalda Tuska, zwłaszcza w części dotyczącej ochrony zdrowia. Brak konkretów w sprawie wzrostu nakładów finansowych oraz tak obiecywanych w kampanii wyborczej podwyżek dla pracowników naszej branży-nie pozostawia złudzeń. Szczególne obawy budzi zapowiedź powszechnych przekształceń własnościowych publicznych szpitali w spółki prawa pokaż więcej


Temat
2007-11-19
19.11.2007 r.
W dniu dzisiejszym odbyło sie spotkanie Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Rady Sekcji Służby Zdrowia.Omówiono aktualną sytuacje w poszczególnych Sekcjach oraz przesłano listy gratulacyjne na ręce p.Ewy Kopacz do Ministerstwa Zdrowia i do p.Aleksandra Grala do Ministerstwa Skarbu w związku z objęciem przez nich stanowisk. pokaż więcej


Temat
2007-11-16
16.11.2007r
Sanepid ma Układ Zbiorowy Pracy!!!
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych zawarty w dniu 28 sierpnia 2007 roku został wpisany do rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15 listopada 2007 roku Nr. U-CLXVII. Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007 roku.
pokaż więcej


Temat
2007-11-05
05.11.2007 r.
Szanowny Pan
Piotr Duda
Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność”

W imieniu całego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” i w sposób szczególny swoim własnym, pragnę złożyć na Twoje ręce najgłębsze wyrazy współczucia w związku ze śmiercią ś.p. Władysława Molęckiego.
Wobec śmierci zawsze stajemy bezradni, pytając: dlaczego?
Brak słów, aby wyrazić żal, smutek rozs pokaż więcejPlakatKalendarz

Czerwiec 2021
PnWtSrCzPtSbNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
bottom