Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Dynamiczny wzrost płac w Służbie Zdrowia – sukces NSZZ „Solidarność”

Dynamiczny wzrost płac w Służbie Zdrowia – sukces NSZZ „Solidarność” - czytaj

Silni nadzieją. XXIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Silni nadzieją. XXIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

POLSKĘ MIAŁA W SERCU

POLSKĘ MIAŁA W SERCU - czytaj

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia - czytaj

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia - czytaj

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

2021-11-08 12:28Komunikat

Koleżanki i Koledzy
Po kilku tygodniach negocjacji w piątek uzgodniono i podpisano wspólne stanowisko w ramach Zespołu Trójstronnego.
Zakłada ono, że od 1 lipca przyszłego roku nastąpi dalszy wzrost wynagrodzeń poprzez podniesienie wskaźników-tabelę przesyłamy w załączeniu.
W ustawie zostanie wprowadzony zapis wzmacniający prawo do podwyżki pracowników nie wymienionych w tabeli.
Pracownicy administracji oraz obsługi gospodarczej i technicznej że względu na przeszkody natury prawnej nie są ujęci wprost w tabeli wynagrodzeń. Jednak we wspólnym stanowisku zapisano rozwinięcie art. 5 ustawy. Zgodnie z nim pracodawcy mają być zobowiązani do zagwarantowania w porozumieniach lub zarządzeniach wzrostu wynagrodzeń tych pracowników adekwatnie do podwyższenia wynagrodzeń pracowników działalności podstawowej. Tym samym nie będzie możliwe pomijanie tej grupy w ustawowych podwyżkach, ani też ustalanie znacznie niższych wzrostów wynagrodzeń, niż dla pracowników działalności podstawowej. Rolą organizacji związkowych będzie pilnowanie, by tej zasady przestrzegano.
Aby wyeliminować nieuczciwe zachowania niektórych pracodawców w ustawie ma się pojawić zapis dotyczący zobowiązania podmiotu leczniczego do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy.
Dokonano też ważnych i oczekiwanych zmian w tabeli, w części dotyczącej połączenia grup zawodowych-w tym zmiany dotyczącej pielęgniarek ze średnim wykształceniem I specjalizacją.
Przesyłamy szczegóły Porozumienia w załączonych plikach i proszę o ewentualne uwagi poprzez kontakt z Biurem Sekretariatu tel. 22 314-80-81, adres: E-mail: sozmazowsze@wp.pl 

Serdecznie pozdrawiam i polecam Waszej uwadze przesłane Stanowisko

WAŻNE

Pracownicy działalności podstawowej obecnie zatrudnieni na oddziałach przekształconych w covidowe, otrzymają dodatki. Będą one wypłacane jeszcze w tym roku.

 

Zalączniki:

(aby zobaczyć kliknij na wybrany załącznik)
  1. Porozumienie1 (... ieniestrona1.jpg)
  2. Porozumienie2 (... ieniestrona2.jpg)
  3. Porozumienie Tabela (... ieTabelaPłac.jpg)