Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

2021-06-02 10:41Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

1. W posiedzeniu obok stałych Członków Zespołu wziął udział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Premier przedstawił najważniejsze założenia Polskiego Ładu dotyczące ochrony zdrowia. Wskazał, że dokonany już w okresie ostatnich 5 lat bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych przeznaczanych na zdrowie będzie kontynuowany. W dokumencie Polski Ład zaplanowano podwyższanie odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia do 6% PKB w roku 2023 oraz 7% w roku 2027. Prezes Rady Ministrów wyraził nadzieję, że rozwiązania służące poprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce zostaną wypracowane w formule dialogu trójstronnego w konsensusie ze stroną społeczną.

Minister Zdrowia zadeklarował wolę współpracy z partnerami społecznymi w przygotowaniu propozycji rozwiązań skierowanych na poprawę efektywności sektora zdrowotnego oraz sytuacji pracowników ochrony zdrowia.

2. Ustalono, że najbliższe posiedzenia Zespołu odbędą się 17 oraz 28 czerwca br.:

Posiedzenie 17 czerwca poświęcone będzie przeglądowi rozwiązań regulowanych rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Problematyka ta stanowić będzie kontynuację prac nad systemowym regulowaniem wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem kontekstu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 7% PKB zadeklarowanego w Polskim Ładzie.

Posiedzenie 28 czerwca br. poświęcone będzie prezentacji Federacji Przedsiębiorców Polskich „Omówienie skutków wprowadzenia ustawy 6 proc. PKB na zdrowie po trzech latach od wejścia w życie”.

3. Ustalono, że Zespół będzie również prowadził prace w wybranych obszarach ujętych w dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” oraz prace w obszarach związanych z reformą szpitalnictwa.