Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

2021-01-25 12:25Szefowa "S" Ochrony Zdrowia: Też dostałam mail z propozycją szczepienia, ale czekam na swoją kolej

Ja również mam na swoje skrzynce maila, który informowaÅ‚ mnie o możliwoÅ›ci zapisania siÄ™ na to szczepienie z powiedzmy puli eksperckiej, tylko ja nie skorzystaÅ‚am, czekam na swojÄ… kolejkÄ™ – ujawnia w rozmowie z Jakubem Pacanem PrzewodniczÄ…ca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Maria Ochman. 

Tysol.pl: Jak Pani ocenia strategię szczepień przeciw COVID-19?
Maria Ochman: Jedna strategia jest na papierze i liczy kilkadziesiÄ…t stron. DrugÄ… strategiÄ™ napisze
życie, właściwie już zaczęło pisać. Widać, że mamy do czynienia z wieloma problemami, z których
część zapewne nie zależy od naszego kraju. W Polsce problem polega na tym, jak te szczepionki bÄ™dÄ… podawane i dystrybuowane. Jako Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zgÅ‚aszaliÅ›my w tym obszarze pewne wÄ…tpliwoÅ›ci. Jakby byÅ‚o maÅ‚o komplikacji logistycznych to ministerstwo zdrowia niepotrzebnie podsyca emocje spoÅ‚eczne uzależniajÄ…c dostÄ™p do różnych dóbr publicznych od przyjÄ™cia szczepionki,choć szczepienie jak dotÄ…d jest dobrowolne.

 

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedziaÅ‚ w wywiadzie dla „Wprost”, „Rozważamy ograniczenie dostÄ™pu do usÅ‚ug dla niezaszczepionych”. 
Ta wypowiedź jest skandaliczna i jako czÅ‚onka Rady NFZ szczególnie mnie niepokoi. Rada ma za zadanie nie tylko nadzór nad wydatkowaniem naszych skÅ‚adek ale przede wszystkim monitorowanie równego dostÄ™pu do Å›wiadczeÅ„ medycznych. Na najbliższym posiedzeniu Rady zamierzam zwrócić siÄ™ do ministra Niedzielskiego o jasnÄ… i konkretnÄ… odpowiedź czy szczepienia na COVID zmieniÅ‚y KonstytucjÄ™? ArtykuÅ‚ 68 Ustawy Zasadniczej gwarantuje obywatelom równy dostÄ™p do Å›wiadczeÅ„ opieki zdrowotnej finansowanej ze Å›rodków publicznych niezależnie od ich sytuacji materialnej a nie od tego czy siÄ™ zaszczepiÄ…! Pan minister co prawda próbowaÅ‚ później zaÅ‚agodzić te sÅ‚owa ale wÄ…tpliwoÅ›ci pozostajÄ…! PaÅ„stwo powinno siÄ™ opowiedzieć jasno czy robi program szczepieÅ„ dobrowolnych, czy wprowadza obowiÄ…zkowość - peÅ‚nÄ… lub tylko wÅ›ród pewnych grup – wtedy szczepionka przestaje być dobrowolna. A niestety sytuacjÄ™ gmatwajÄ… dodatkowe informacje i wypowiedzi decydentów i ekspertów o bonusach i promocjach, jak nie przymierzajÄ…c w przedÅ›wiÄ…tecznych akcjach marketingowych w hipermarketach! Niestety nie budzi to zaufania spoÅ‚ecznego a tym bardziej nie przekona sceptyków.

 

Jak Pani ocenia zaszczepienie siÄ™ poza kolejnoÅ›ciÄ… celebrytów i aktorów. Wielu z nich w pierwszym szeregu broniÅ‚o praworzÄ…dnoÅ›ci, a zaszczepili siÄ™ poza kolejnoÅ›ciÄ…. 
ParafrazujÄ…c przysÅ‚owie - WyszÅ‚a sÅ‚oma z elit. Grupa osób, które stawiaÅ‚y siÄ™ bardzo czÄ™sto ponad spoÅ‚eczeÅ„stwem uznajÄ…c swoja wyższość moralnÄ… pokazaÅ‚a tym wypadku bardzo prymitywne zachowanie. Mataczenie w tej sprawie pogÅ‚Ä™bia niesmak. Kompromitacja. Przez lata swojej publicznej dziaÅ‚alnoÅ›ci sprawiali wrażenie strażników demokracji i dobrych manier...teraz sami odbrÄ…zowili swoje pomniki.. Ale jeszcze wiÄ™ksze obrzydzenie wywoÅ‚uje zachowanie wÅ‚adz WUM jako oferenta szczepionki jako luksusowego „towaru spod lady”... UdostÄ™pnienie tych szczepionek celebrytom to oszukanie swojego Å›rodowiska i totalny brak solidarnoÅ›ci ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy pracujÄ… z pacjentami covidowymi. Ja również mam na swoje skrzynce maila, który informowaÅ‚ mnie o możliwoÅ›ci zapisania siÄ™ na to szczepienie z powiedzmy puli eksperckiej, tylko ja nie skorzystaÅ‚am, czekam na swojÄ… kolejkÄ™.

Polityka informacyjna rzÄ…du w sprawie szczepieÅ„ jest przejrzysta i dobrze prowadzona? 
Na tym etapie mamy swoisty falstart bo kampania informacyjno-promocyjna podobno ma siÄ™ dopiero zacząć. Z jednej strony zachÄ™ca siÄ™ nas lub wrÄ™cz próbuje zmuszać rożnymi „promocjami” do zaszczepienia, z drugiej informuje, że producent nie nadąża z produkcjÄ… i w koÅ„cu czekamy na program szczepieÅ„ masowych. Nie sÅ‚użą sprawie również czÄ™sto wykluczajÄ…ce siÄ™ medialne wypowiedzi nieskoÅ„czonej rzeszy ekspertów.

Chyba pierwszy raz siÄ™ zdarza, że mamy tyle kontrowersji ws. szczepieÅ„. Polacy podzielili siÄ™ mniej wiÄ™cej po poÅ‚owie. SkÄ…d tyle teorii spiskowych ws. szczepieÅ„? 
Zaznaczę na wstępie, że jestem zwolennikiem szczepień, obecna sytuacja stawia jednak wiele pytań na które nie znamy odpowiedzi. Sytuacji nie poprawia medialny chaos o którym już wspomniałam.

BezwzglÄ™dnie należy korzystać z osiÄ…gnięć nowoczesnej medycyny! Cieszy nas fakt że coraz powszechniej mamy dostÄ™p do rewelacyjnych technik,aparatury, leków. Ale zawsze powinno nam towarzyszyć zaufanie , które buduje siÄ™ poprzez wiedzÄ™,spokój, wreszcie badania...DziÅ› chcemy wyszczepić jak najwiÄ™cej obywateli,tworzymy grupy i podgrupy... Pacjenci,ale także medycy stawiajÄ… czÄ™sto pytania: JeÅ›li mamy maÅ‚o szczepionek to może nie szczepić tych którzy nabyli już odporność czyli tzw ozdrowieÅ„ców? Nie wiemy ile osób tak naprawdÄ™ przeszÅ‚o koronowirusa, bo wielu z nas przeszÅ‚o go bezobjawowo. Czy szczepienie nie powinno być poprzedzone testem antygenowym? Wiele osób mimo bliskiego i staÅ‚ego kontaktu z osobami chorymi nie zakaziÅ‚y siÄ™ koronawirusem. Nie wiemy jak wyglÄ…da odporność po wyleczeniu. Mamy dziÅ› na rynku( choć jeszcze nie w UE) kilka szczepionek, które być może bÄ™dÄ… bezpieczniejsze w podawaniu czyli ampuÅ‚kostrzykawki. Niestety dodatkowo w tle pojawia siÄ™ rywalizacja koncernów farmaceutycznych Na rynek unijny dopuszczono dotychczas tylko jeden produkt,o którym szefowa KE (lekarka z wyksztaÅ‚cenia) powiedziaÅ‚a że jest dopuszczony „warunkowo”. Niefortunny poczÄ…tek nie sÅ‚użący sprawie szczepieÅ„.

Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” protestowaÅ‚ przeciwko pominiÄ™ciu podwyżkami części pracowników zatrudnionych przy pacjentach z COVID, chodziÅ‚o m.in., o salowe, sanitariuszki i inny personel. CoÅ› siÄ™ zmieniÅ‚o? 
My ciÄ…gle o ten prawo walczymy i z niego nie zrezygnujemy. PrzewodniczÄ…cy Piotr Duda zajÄ…Å‚ w tej sprawie bardzo mocne stanowisko w liÅ›cie otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego. Z tego co wiem odpowiedzi ze strony pana premiera nie ma. To dla mnie oburzajÄ…ce, że WSZYSCY pracownicy, którzy wykonujÄ… swoje obowiÄ…zki przy łóżkach pacjentów chorych na koronawirusa nie zostali objÄ™ci stuprocentowym dodatkiem. Oni też narażajÄ… swoje życie i zdrowie. Ich praca na oddziaÅ‚ach covidowych jest szczególnie cenna. W sytuacji, gdy rodziny nie mogÄ… odwiedzać pacjentów to wÅ‚aÅ›nie sanitariusze czy salowe sÄ… jedynymi, którzy przy nich sÄ…, myjÄ… ich, przygotowujÄ… do zabiegów, podajÄ… jedzenie lub po prostu po z nimi porozmawiajÄ… i poÅ›wiÄ™cÄ… im trochÄ™ swojego czasu. To różnicowanie personelu medycznego jest szczególnie bolesne w kontekÅ›cie słów, które wypowiedziaÅ‚ minister zdrowia na spotkaniu Rady NFZ, że „dożyliÅ›my czasów, w których w ochronie zdrowia nie liczy siÄ™ pieniÄ™dzy”. Rozumiem doskonale intencje pana ministra i tez cieszy mnie otwartość budżetu paÅ„stwa na potrzeby sÅ‚użby zdrowia. Dlatego tym bardziej nie rozumiem dlaczego w tym wypadku oszczÄ™dza siÄ™ na najsÅ‚abszych.

Po koronawirusie sanepidy przestanÄ… być traktowane po macoszemu? 
Niestety musimy tutaj wrócić do rzÄ…dów Platformy Obywatelskiej, bo one spowodowaÅ‚y decentralizacjÄ™ sanepidu. To, że rozbito tzw pionizacjÄ™ inspekcji uniemożliwiajÄ…c jej sprawne zarzÄ…dzanie to rezultat dziaÅ‚ania koalicji PO-PSL. Szkody powstaÅ‚e na skutek tamtej „reorganizacji”; trzeba bÄ™dzie naprawiać latami! Ludzie zatrudnieni w inspekcji zarabiajÄ… żenujÄ…co maÅ‚o, chociaż obecny rzÄ…d robi coraz wiÄ™cej aby poprawić sytuacjÄ™. Oprócz pieniÄ™dzy potrzebne sÄ… zmiany ustawowe i sprawne zarzÄ…dzanie...Tymczasem od kilku tygodni w obecnej sytuacji,sytuacji pandemii, nie mamy głównego inspektora sanitarnego. Po odwoÅ‚aniu prof. Pinkasa nie ma głównego inspektora. I konia z rzÄ™dem temu kto odpowie kto merytorycznie odpowiada dziÅ› za bezpieczeÅ„stwo sanitarno- epidemiologiczne w Polsce.

Koronawirus to takie rozpoznanie bojem jak w sytuacjach kryzysowych sprawdza siÄ™ system ochrony zdrowia, pokazuje sÅ‚abe i mocne ogniwa. Można już wyciÄ…gać wnioski co należy w tym systemie zmienić, a co wzmocnić? 
Docierają do nas informacje ze rząd, zaczyna powoli wyciągać wnioski co do niezbędnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Przede wszystkim chodzi o pełniejsze i skuteczne monitorowanie i zarządzanie systemem,zwłaszcza w czasie próby i działań antykryzysowych. Część samorządów terytorialnych, które zarządzają szpitalami nie udźwignęły ciężaru zadań niestety niektóre próbowały także politycznie rozgrywać sytuację. Dramat uwidocznił się także w opiece społecznej, w DPSach za które nikt dziś nie bierze pełnej odpowiedzialności. Koronawirus obnażył całą prawdę o ekonomizacji służby zdrowia, prywatyzacji, spółkach i cudownym rozwiązaniu w postaci samozatrudnienia. Konieczne są także zmiany w systemie kształcenia kadr medycznych i dostosowanie systemu do potrzeb demograficznych i społecznych Epidemia pokazała również całą,nie zawsze szlachetną paletę zachowań i postaw,w tym także kadr medycznych. Ale także ogromne zaangażowanie społeczne,ofiarność, zwłaszcza w pierwszym okresie epidemii kiedy brakowało praktycznie wszystkiego. Za to należą się podziękowania wszystkim Polakom.

ŹródÅ‚o:https://www.tysol.pl/a59297-Tylko-u-nas-Szefowa-S-Ochrony-Zdrowia-Tez-dostalam-mail-z-propozycja-szczepienia-ale-czekam-na-swoja-kolej