Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

2020-12-21 13:16 Komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy!!!

1. W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian w prawie pracy w służbie zdrowia przesyłam materiał przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia na nasz wniosek, zawierający szczegółowy opis powyższych zmian.

Polecam ten dokument Waszej szczególnej uwadze!!!

Nie uwzględnia on ostatniej uchwalonej przez Sejm ustawy o zapewnieniu kadr medycznych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ustawa ta nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta-w skrócie zakłada ona m.in. rozszczelnienie systemu zatrudniania kadr medycznych spoza krajów UE.

2. NSZZ „Solidarność” NIEZMIENNIE domaga siÄ™ wprowadzenia dodatku covidowego dla WSZYSTKICH pracowników zatrudnionych na oddziaÅ‚ach leczÄ…cych pacjentów z tym wirusem.

Ostatnio, 17 grudnia podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zarówno Przewodniczący Piotr Duda jak i ja ponownie zwróciliśmy się do strony rządowej o elementarną sprawiedliwość i równość w tej sprawie.

Nie zamierzamy odpuszczać a jednocześnie czekamy na oficjalną odpowiedź na piśmie-przypominam że w tej sprawie cały Związek zajął ostre, krytyczne stanowisko wyrażone przez Prezydium KK a następnie w liście otwartym, który Przewodniczący Piotr Duda wystosował do Premiera Mateusza Morawieckiego.

JednoczeÅ›nie ostrzegamy przed inicjatywÄ… zbierania podpisów a jednoczeÅ›nie podawaniu swoich danych inicjatywie pod nazwÄ… „Personel pomocniczy w ochronie zdrowia”,aktywnej na portalach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych. Lider(???) owej inicjatywy nie ukrywa w internecie swoich lewackich sympatii.

3. UWAGA! Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał informację,że do 16 grudnia 237 szpitali złożyło wnioski o dodatki covidowe na które przeznaczono 200 mln złotych.

Według informacji prezesa NFZ oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich wnioski są wnikliwie sprawdzane i będą kontrolowane.

Zwracam się do WAS z prośbą o przesłanie do naszego biura INFORMACJI ile osób w Waszych szpitalach (covid) nie zostało objętych dodatkiem i jakie to grupy zawodowe. informacja ma dotyczyć na razie osób ZATRUDNIONYCH na oddziałach covidowych.

Jednocześnie przypominamy iż pracodawca w czasie pandemii może oddelegować pracownika przeszkolonego do innej niż wykonywana dotychczas działalność...

W jednym z wcześniejszych komunikatów wysłałam również informację o stawkach jakie płaci NFZ szpitalom wykonującym świadczenia związane z COVID 19- są to bardzo wysokie stawki.

Dane są dostępne na stronie Centrali NFZ.

Część dyrektorów, na wniosek organizacji zakÅ‚adowych wypÅ‚aca z tych Å›rodków premie i dodatki dla osób dotychczas nieobjÄ™tych „Covidowym”.

Warto to wiedzieć i wykorzystać tę wiedzę!!!

4. Jako jeden z zaÅ‚Ä…czników przesyÅ‚am również odpowiedź Prezesa NFZ na wniosek naszego Sekretariatu a dotyczÄ…cy zwiÄ™kszenia Å›rodków finansowych dla naszych szpitali w bieżącym roku. Zdarza siÄ™ nader czÄ™sto iż nasi dyrektorzy zasÅ‚aniajÄ… siÄ™ brakiem pieniÄ™dzy… Przypominamy, iż wszystkie wydatki i Å›wiadczenia zwiÄ…zane z wirusem regulowane sÄ… z budżetu paÅ„stwa a jedynie dystrybuowane przez NFZ.

5. Nasz Sekretariat otrzymał również pismo od Ministra Zdrowia o zaangażowanie się i włączenie w akcję szczepienia przeciwko wirusowi Covid 19 - przesyłamy je do Waszej wiadomość.

6. MiÄ™dzynarodowa Organizacja Pracy rozpatrzyÅ‚a skargÄ™ NSZZ Solidarność na zÅ‚amanie ustawy o zwiÄ…zkach zawodowych polegajÄ…ce na wyÅ‚Ä…czeniu z negocjacji „zembalowego” innych zwiÄ…zków zawodowych a przypisanie tego prawa jedynie OZZPiP.

Zgodnie z interpretacją przesłaną z Zespołu Prawnego NSZZ Solidarność wynika iż Komitet Wolności Związkowej zaleca m.in że możliwe jest wyłonienie organizacji, której będzie przysługiwało wyłączne prawo do negocjowania, jednak kryterium wyłaniania takiej organizacji musi być z góry znane i musi być obiektywne.

W tym kontekście organowi władzy wykonawczej-w tym wypadku Ministrowi Zdrowia- nie przysługuje prawo samodzielnego i dowolnego decydowania o tym która organizacja związkowa będzie tą reprezentatywną do prowadzenia negocjacji.

O tym decyduje ustawa o związkach zawodowych i/lub wcześniej ustalone kryteria.

Bardziej zainteresowanych obszernym orzeczeniem proszę o kontakt- prześlemy stosowny link.

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia przesyłam Wam i Waszym Bliskim najserdeczniejsze życzenia zdrowia i rodzinnego ciepła...

Niech wszystkie składane sobie wzajemnie życzenia spełnią się w Nowym 2021 Roku...i niech będzie on dla nas lepszy, niż ten, który mija...

 Maria Ochman