Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

2020-09-22 09:29XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

W dniach 18-19 wrzeÅ›nia 2020 r. w Toruniu odbyÅ‚o siÄ™ XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania zachowano wszystkie środki ostrożności dostosowując się do wymagań reżimu sanitarnego, co zostało zauważone przez zaproszonych gości.

Delegaci przedstawili rzeczywistość pracowników inspekcji sanitarnej w dobie koronawirusa. Podkreślili jak wielka odpowiedzialność spoczywała i nadal spoczywa na nich w walce z epidemią i omówili problemy z jakimi borykają się w trakcie swojej pracy zawodowej.

Brak środków finansowych na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wciąż jest aktualny. Nie ma środków na wzrost wynagrodzeń zgodnie ze wzrostem płacy minimalnej, realizację ustawy o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia, na realizację nowej siatki płac, na zakup środków ochrony przy walce z epidemią, na badania laboratoryjne i inne działania związane z epidemią.

Stan epidemii w naszym kraju wskazaÅ‚ jak ważnÄ… sÅ‚użbÄ… jest Inspekcja Sanitarna, niedoceniana przez wiele lat, zapomniana, zaniedbywana i niszczona. Zlikwidowanych laboratoriów nie da siÄ™ odtworzyć, wiele z nich uratowano dziÄ™ki dziaÅ‚aniom zwiÄ…zku zawodowego „Solidarność”

Delegaci wskazali również na brak pracowników, na zmęczenie i wyczerpanie, na pracę po godzinach pracy, na dyżurach, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, w niedziele i święta, za którą nie otrzymali ani zachęty, ani podziękowania ani dodatkowego wynagrodzenia.

Walne Zebranie Delegatów sformułowało stanowiska i apel dotyczący najbardziej nurtujących zagadnień.

W XXVI WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” uczestniczyli: PrzewodniczÄ…cy Regionu  ToruÅ„sko-WÅ‚ocÅ‚awskiego Tomasz Jeziorek, WiceprzewodniczÄ…cy Regionu ToruÅ„sko-WÅ‚ocÅ‚awskiego Mariusz KawczyÅ„ski, Główny Inspektor Sanitarny JarosÅ‚aw Pinkas, Dyrektor Biura Głównego Inspektora Joanna Kalinowska-Morka, Wicewojewoda  Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, ZastÄ™pca Prezydenta Miasta Torunia PaweÅ‚ Gulewski, Dyrektor WSSE w Bydgoszczy Wojciech Koper oraz Dyrektor PSSE w Toruniu Ewa Nowak-WÄ…sicka.

PrzewodniczÄ…cy Regionu ToruÅ„sko-WÅ‚ocÅ‚awskiego Tomasz Jeziorek odczytaÅ‚ podziÄ™kowanie za dotychczasowÄ… współpracÄ™ i wkÅ‚ad w rozwój wzajemnej relacji dla dobra pracowników oraz wrÄ™czyÅ‚ Dorocie Walczak, przewodniczÄ…ca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” okolicznoÅ›ciowy zegar.

Prezydent Miasta Torunia podziÄ™kowaÅ‚ pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych za peÅ‚nÄ… poÅ›wiÄ™cenia pracÄ™, tak ważnÄ… w od pierwszych chwil zagrożenia epidemicznego. List wraz z upominkiem na rÄ™ce Doroty Walczak, przewodniczÄ…cej Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” przekazaÅ‚ zastÄ™pca prezydenta miasta PaweÅ‚ Gulewski.

Pozostali goście również dziękowali pracownikom.

 

 

Zalączniki:

(aby zobaczyć kliknij na wybrany załącznik)
  1. Pismo Prezydent Torunia (... dent_Torunia.pdf)
  2. Pismo Region Torunsko-Wloclawski (... o-Wloclawski.pdf)