ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. - czytaj

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

2016-09-21 14:59Komunikat

Warszawa 21.09.2016r.

Komunikat

po spotkaniu delegacji Sekretariatu Ochrony Zdrowia

z Premier Beatą Szydło i przedstawicielami rządu.

1. Ze strony NSZZ Solidarność w spotkaniu udział brali Maria Ochman, Halina Cierpiał, Danuta Kądziołka, Małgorzata Nieznalska, Dariusz Mądraszewski i Marian Zepchła. Stronę rządową reprezentowali premier Beata Szydło, minister Elżbieta Witek, minister Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister pracy Stanisław Szwed.

2. W trwającym ponad 2 godziny posiedzeniu przedstawiliśmy pani Premier aktualną sytuację w służbie zdrowia oraz Konieczne działania naprawcze. Poza problemami służby zdrowia rozmowa dotyczyła również funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

3. Pani premier zobowiązała ministra zdrowia do:

- przedstawienia w ciągu tygodnia nowego projektu ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzeń,

- do 15 października minister zdrowia ma przygotować i przekazać do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw:

- o sieci szpitali,

- o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

- o podstawowej opiece medycznej.

4. W sprawie Inspekcji Sanitarnej zaawansowany jest projekt powrotu do tak zwanej pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz utrzymania jej dotychczasowych zadań [badania żywności].

5. Strona rządowa stwierdziła iż istnieje możliwość przekazania, być może jeszcze w tym roku, dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

6. Podczas spotkania związkowcy bardzo mocno akcentowali iż NSZZ Solidarność zrzesza w naszej branży wszystkie grupy zawodowe pracujące w placówkach medycznych. Zarówno pracowników medycznych jak i niemedycznych. W odpowiedzi na postulat Krajowej Sekcji Służby Zdrowia dotyczący podwyżek dla wszystkich pracowników strona rządowa zapowiedziała poszukiwanie rozwiązań prawnych, które umożliwi realizację tego postulatu.

Koleżankom Halinie CierpiaÅ‚, Danucie KÄ…dzioÅ‚ce i MaÅ‚gorzacie Nieznalskiej w imieniu nas wszystkich skÅ‚adam wyrazy podziÄ™kowania za determinacje i zaangażowanie, a wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, którzy wyrażali solidarne poparcie w trakcie protestu przekazujÄ™ wyrazy wdziÄ™cznoÅ›ci i proszÄ™ o zachowanie staÅ‚ej gotowoÅ›ci zwiÄ…zkowo – bojowej.

 

Zalączniki:

(aby zobaczyć kliknij na wybrany załącznik)
  1. Komunikat ( KOMUNIKAT.pdf)