Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”. - czytaj

2016-02-17 14:12Ruszył Zespół Trójstronny W Ministerstwie Zdrowia

16 lutego w Ministerstwie Zdrowia rozpoczął prace Zespół Trójstronny powołany w oparciu o nową Ustawę o Radzie Dialogu Społecznego.
W skład Zespołu wchodzą reprezentatywne związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz przedstawiciele rządu.
Zespół powołał trzech współprzewodniczących - ze strony MZ jest to podsekretarz stany Piotr Warczyński, ze strony pracodawców wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Mądrala, ze strony związkowej Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Przewodniczenie Zespołowi jest rotacyjne.
Przez najbliższe 6 miesięcy obradom Zespołu przewodniczyć będzie Maria Ochman.
Pierwsze posiedzenie Zespołu, które otworzył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poświęcone było głównie sprawom proceduralnym - zmianom w Regulaminie Zespołu a także przyjęciu tematów priorytetowych, które będą przedmiotem najbliższych spotkań.
Wszystkie strony uznały za najważniejsze rozwiązanie problemów płacowych - zarówno w kontekście tzw rozporządzenia Zembali o podwyżkach dla środowiska pielęgniarskiego, jak również rozwiązania systemowego.
Jako wymagające pilnego omówienia uznano sytuację w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz proponowane zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Jako stały dzień spotkań ustalono poniedziałek.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 lutego