Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

XXVI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”. - czytaj

WZD KSPPS NSZZ' 'Solidarność'' w Zakopanym

WZD KSPPS NSZZ' 'Solidarność'' w Zakopanym - czytaj

40 Urodziny NSZZ "Solidarność"

40 Urodziny NSZZ "Solidarność" - czytaj

2021-02-11 10:29Komunikat po pierwszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ws.wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania Prezydium Zespołu Trójstronnego (w dniu 5 lutego br) odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu poświęcone zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia...
W spotkaniu uczestniczyli partnerzy społeczni-zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego oraz obserwatorzy reprezentujący głównie samorządy zawodowe.
Obok Ministra Zdrowia, który przewodniczy pracom Zespołu uczestniczą: wiceprezes NFZ Bernard Waśko oraz prezes AOTMiT Roman Topór-Mądry.
Intencją Ministerstwa Zdrowia- wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom NSZZ "Solidarność"- jest zmiana ustawy polegająca m.in.na włączeniu do jednego aktu prawnego wszelkich odrębnych porozumień płacowych zawieranych z poszczególnymi grupami zawodowymi.
Przedmiotem negocjacji ma być również nowelizacja załącznika zawierającego wskaźniki wynagrodzeń oraz ścieżka dojścia do oczekiwanych wartości.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś bardzo ostrożne propozycje wzrostu i sposób kalkulacji.
Jest to WSTĘPNA propozycja ,podobnie jak propozycja ustalenia udziału kosztu płac w wysokości środków finansowych przeznaczonych na świadczenia medyczne.
Wszystkie decyzje mają być podejmowane w dialogu społecznym z udziałem REPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH oraz PRACODAWCÓW i STRONY RZĄDOWEJ.
Dlatego zwracam się o nadsyłanie Waszych wniosków i propozycji dotyczących wielkości wskaźników-wstępną propozycję mamy przekazać w poniedziałek 15 lutego.
Jednocześnie informuję iż po każdym spotkaniu Zespołu Trójstronnego ma być sporządzany protokół z ustaleniami i rozbieżnościami.
Kolejne spotkania zaplanowane sÄ… na 17 i 26 lutego.

2021-01-25 12:25Szefowa "S" Ochrony Zdrowia: Też dostałam mail z propozycją szczepienia, ale czekam na swoją kolej

Ja również mam na swoje skrzynce maila, który informowaÅ‚ mnie o możliwoÅ›ci zapisania siÄ™ na to szczepienie z powiedzmy puli eksperckiej, tylko ja nie skorzystaÅ‚am, czekam na swojÄ… kolejkÄ™ – ujawnia w rozmowie z Jakubem Pacanem PrzewodniczÄ…ca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Maria Ochman. 

Tysol.pl: Jak Pani ocenia strategię szczepień przeciw COVID-19?
Maria Ochman: Jedna strategia jest na papierze i liczy kilkadziesiÄ…t stron. DrugÄ… strategiÄ™ napisze
życie, właściwie już zaczęło pisać. Widać, że mamy do czynienia z wieloma problemami, z których
część zapewne nie zależy od naszego kraju. W Polsce problem polega na tym, jak te szczepionki bÄ™dÄ… podawane i dystrybuowane. Jako Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zgÅ‚aszaliÅ›my w tym obszarze pewne wÄ…tpliwoÅ›ci. Jakby byÅ‚o maÅ‚o komplikacji logistycznych to ministerstwo zdrowia niepotrzebnie podsyca emocje spoÅ‚eczne uzależniajÄ…c dostÄ™p do różnych dóbr publicznych od przyjÄ™cia szczepionki,choć szczepienie jak dotÄ…d jest dobrowolne.

2021-01-11 11:47Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

 

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci

 

                 ÅšP dr Barbary BogdaÅ„skiej

 

                                        wybitnej lekarki, dziaÅ‚aczki spoÅ‚ecznej.

                                              CzÅ‚onka NSZZ „Solidarność”.

     Przez wiele lat Basia byÅ‚a Delegatem Regionalnej Sekcji Zdrowia na walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej.

                              OdszedÅ‚ CzÅ‚owiek wielkiego serca i miÅ‚oÅ›ci bliźniego.

          Bezinteresowna i życzliwa taka pozostaniesz na zawsze w naszej pamiÄ™ci.

   Å¹ródÅ‚o:https://www.solidarnosc.org.pl/lublin/zmarla_barbara_bogdanska_-_czlowiek_solidarnosci_i_wybitny_lekarz,5,1808.html

 

2020-12-21 13:16 Komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy!!!

1. W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian w prawie pracy w służbie zdrowia przesyłam materiał przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia na nasz wniosek, zawierający szczegółowy opis powyższych zmian.

Polecam ten dokument Waszej szczególnej uwadze!!!

Nie uwzględnia on ostatniej uchwalonej przez Sejm ustawy o zapewnieniu kadr medycznych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ustawa ta nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta-w skrócie zakłada ona m.in. rozszczelnienie systemu zatrudniania kadr medycznych spoza krajów UE.

2. NSZZ „Solidarność” NIEZMIENNIE domaga siÄ™ wprowadzenia dodatku covidowego dla WSZYSTKICH pracowników zatrudnionych na oddziaÅ‚ach leczÄ…cych pacjentów z tym wirusem.

Ostatnio, 17 grudnia podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zarówno Przewodniczący Piotr Duda jak i ja ponownie zwróciliśmy się do strony rządowej o elementarną sprawiedliwość i równość w tej sprawie.

Nie zamierzamy odpuszczać a jednocześnie czekamy na oficjalną odpowiedź na piśmie-przypominam że w tej sprawie cały Związek zajął ostre, krytyczne stanowisko wyrażone przez Prezydium KK a następnie w liście otwartym, który Przewodniczący Piotr Duda wystosował do Premiera Mateusza Morawieckiego.

JednoczeÅ›nie ostrzegamy przed inicjatywÄ… zbierania podpisów a jednoczeÅ›nie podawaniu swoich danych inicjatywie pod nazwÄ… „Personel pomocniczy w ochronie zdrowia”,aktywnej na portalach spoÅ‚ecznoÅ›ciowych. Lider(???) owej inicjatywy nie ukrywa w internecie swoich lewackich sympatii.

3. UWAGA! Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał informację,że do 16 grudnia 237 szpitali złożyło wnioski o dodatki covidowe na które przeznaczono 200 mln złotych.

Według informacji prezesa NFZ oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich wnioski są wnikliwie sprawdzane i będą kontrolowane.

Zwracam się do WAS z prośbą o przesłanie do naszego biura INFORMACJI ile osób w Waszych szpitalach (covid) nie zostało objętych dodatkiem i jakie to grupy zawodowe. informacja ma dotyczyć na razie osób ZATRUDNIONYCH na oddziałach covidowych.

Jednocześnie przypominamy iż pracodawca w czasie pandemii może oddelegować pracownika przeszkolonego do innej niż wykonywana dotychczas działalność...

W jednym z wcześniejszych komunikatów wysłałam również informację o stawkach jakie płaci NFZ szpitalom wykonującym świadczenia związane z COVID 19- są to bardzo wysokie stawki.

Dane są dostępne na stronie Centrali NFZ.

Część dyrektorów, na wniosek organizacji zakÅ‚adowych wypÅ‚aca z tych Å›rodków premie i dodatki dla osób dotychczas nieobjÄ™tych „Covidowym”.

Warto to wiedzieć i wykorzystać tę wiedzę!!!

4. Jako jeden z zaÅ‚Ä…czników przesyÅ‚am również odpowiedź Prezesa NFZ na wniosek naszego Sekretariatu a dotyczÄ…cy zwiÄ™kszenia Å›rodków finansowych dla naszych szpitali w bieżącym roku. Zdarza siÄ™ nader czÄ™sto iż nasi dyrektorzy zasÅ‚aniajÄ… siÄ™ brakiem pieniÄ™dzy… Przypominamy, iż wszystkie wydatki i Å›wiadczenia zwiÄ…zane z wirusem regulowane sÄ… z budżetu paÅ„stwa a jedynie dystrybuowane przez NFZ.

5. Nasz Sekretariat otrzymał również pismo od Ministra Zdrowia o zaangażowanie się i włączenie w akcję szczepienia przeciwko wirusowi Covid 19 - przesyłamy je do Waszej wiadomość.

6. MiÄ™dzynarodowa Organizacja Pracy rozpatrzyÅ‚a skargÄ™ NSZZ Solidarność na zÅ‚amanie ustawy o zwiÄ…zkach zawodowych polegajÄ…ce na wyÅ‚Ä…czeniu z negocjacji „zembalowego” innych zwiÄ…zków zawodowych a przypisanie tego prawa jedynie OZZPiP.

Zgodnie z interpretacją przesłaną z Zespołu Prawnego NSZZ Solidarność wynika iż Komitet Wolności Związkowej zaleca m.in że możliwe jest wyłonienie organizacji, której będzie przysługiwało wyłączne prawo do negocjowania, jednak kryterium wyłaniania takiej organizacji musi być z góry znane i musi być obiektywne.

W tym kontekście organowi władzy wykonawczej-w tym wypadku Ministrowi Zdrowia- nie przysługuje prawo samodzielnego i dowolnego decydowania o tym która organizacja związkowa będzie tą reprezentatywną do prowadzenia negocjacji.

O tym decyduje ustawa o związkach zawodowych i/lub wcześniej ustalone kryteria.

Bardziej zainteresowanych obszernym orzeczeniem proszę o kontakt- prześlemy stosowny link.

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia przesyłam Wam i Waszym Bliskim najserdeczniejsze życzenia zdrowia i rodzinnego ciepła...

Niech wszystkie składane sobie wzajemnie życzenia spełnią się w Nowym 2021 Roku...i niech będzie on dla nas lepszy, niż ten, który mija...

 Maria Ochman