Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 524566
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

W siedzibie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” 29 maja 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność" oraz NSZZ Pracowników PGK i ZUK w Przemyślu działających w spółkach miejskich i jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla. Przedstawiciele związku reprezentowali następujące zakłady: PGK-ZUK, PWiK, PGM, MZK, MPEC, MOPS oraz DPS Lipowica.
Zebrani omawiali sytuację w ich miejscach pracy dotyczącą przestrzegania praw pracowniczych, jak i sytuacji ekonomicznej zakładów, która ze względu na obecnie prowadzoną politykę finansową władz Miasta Przemyśla zaczyna się pogarszać. Może to wpłynąć na stabilne funkcjonowanie oraz na poziom zatrudnienia w tych zakładach i odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników. Podnieśli również kwestię ataków na działalność związków zawodowych i działaczy związkowych, dotąd nie mających miejsca w w/w spółkach na taką skalę i przy wykorzystywaniu różnorodnych form tych ataków. Uczestnicy spotkania kategorycznie sprzeciwili się takim praktykom i zdecydowali się podjąć stanowisko ws. wspólnego działania i wspierania się, mające na celu obronę zakładów pracy i miejsc pracy oraz przeciwdziałanie dyskredytowaniu i naruszaniu dobrego imienia związków zawodowych.

 

(23.05) Reprezentatywne centrale związkowe przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia oraz państwowej sferze budżetowej. Powinny wynieść odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 proc. Centrale oczekują też systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.
We wczorajszym piśmie skierowanym do minister Elżbiety Rafalskiej Solidarność, OPZZ i Forum ZZ oczekują wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 8,6 proc, a w samej budżetówce co najmniej o 15 proc. Dla porównania w roku 2019 było to połowę mniej, a w niektórych obszarach nawet trzykrotnie mniej.
Płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co daje kwotę brutto 2520 zł. Jest to zgodne z mechanizmem dojścia do relacji 50 proc. płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia.
Związki zawodowe domagają się też minimalnej waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie mniejszym niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 r. powiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. Jednocześnie oczekują – zwracając uwagę na nieefektywny obecny system – systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Kończąc strona związkowa zastrzegła sobie prawo do korekty powyższych propozycji.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

10 maja 2019 r. Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” MZK Sp.z.o.o w Przemyślu i NSZZ Pracowników Komunikacji Miejskiej podjęły decyzje o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w obronie zakładu pracy i miejsc  pracy.
Forma protestu to oflagowanie zakładu i oklejenie autobusów z informacją o akcji. Powodem protestu jest zła sytuacja finansowa spółki, która jest od wielu lat niestabilna.
Związki zawodowe od lat monitują do władz miasta o istniejącym problemie, który powinien być rozwiązany, aby Spółka mogła niezagrożona funkcjonować.
Podjęta akcja protestacyjna będzie trwać lub zostanie zaostrzona w razie braku poprawy sytuacji.
16 maja br. związki zawodowe wystosowały pismo do Prezydenta  Miasta Przemyśla  o rozpoczęciu przyśpieszonych działań  mających na celu poprawę sytuacji w Spółce. Zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanym zwolnieniom  pracowników, którzy nie są winni za złą sytuację Spółki i nie powinni ponosić za to konsekwencji.

 

(27-28.04) XX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski odbyła się pod hasłem „Przy Maryi w mocy Ducha Bożego”.
W pielgrzymce uczestniczyło kilka tysięcy  związkowców wraz z rodzinami. Była wśród  nich 53. osobowa  reprezentacja  przemyskiej  „Solidarności”. W drodze do Lichenia pielgrzymi z naszego Regionu uczestniczyli we mszy św. w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich oraz zwiedzili Dom Narodzin Świętej w Głogowcu.
Pielgrzymkę w Licheniu rozpoczęła droga krzyżowa odprawiona w sobotni wieczór. Rozważania poprowadził ks. Grzegorz  Molewski. Głównym punktem pielgrzymowania była uroczyste niedzielne nabożeństwo celebrowane przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. O godzinie 11:30 do bazyliki wprowadzono procesyjnie ponad 100 sztandarów wśród których był poczet sztandarowy naszego Regionu w składzie; Andrzej  Obszarny, Bolesław Mikulin i Jan Saczek. Wniesione zostały również relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez zastępcę przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Bogdana Bisia. Celebracji Eucharystii przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy udali się wraz z pocztami sztandarowymi pod pomniki św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz obelisk upamiętniający powstanie „Solidarności”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego złożono kwiaty. Ksiądz kustosz wypowiedział słowa modlitwy i pobłogosławił zebranych.

 

Poprawiony ( wtorek, 16 kwietnia 2019 10:59 )

 

Protesty pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w kraju, które odbędą się w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 15.00 są kolejnym działaniem "Solidarności" wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w całej budżetówce. Domagamy się m.in.: 

  • podwyżek w sferze finansów publicznych,
  • wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
  • odmrożenie wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),,
  • niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

Zapraszamy członków NSZZ „Solidarność” na manifestację pod Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie.
Zgłoszenia osób chętnych na wyjazd na manifestacje prosimy kierować do Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” do 2 kwietnia br. (wtorek) do godz. 10.00. 
O terminie i miejscu odjazdu autokarów poinformujemy w terminie późniejszym.

 

W trakcie uroczystej mszy pogrzebowej śp. Księdza Prałata dr Stanisława Krzywińskiego Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekazał na ręce Marka Kamińskiego oraz Szymona Wawrzyszko Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Księdzu prałatowi Stanisławowi Krzywińskiemu przyznał to odznaczenie Prezydent Lech Kaczyński za działalność opozycyjną na rzecz wolnej Ojczyzny. Z pokorą, ale i jednocześnie z dumą staliśmy się depozytariuszami tego odznaczenia. Z pokorą wobec drogi życiowej i osiągnięć Księdza Prałata, a z dumą, że taka osoba tworzyła i wspierała do ostatnich swoich dni NSZZ „Solidarność” i jego ostatnią wolą było przekazanie właśnie nam tego szczytnego odznaczenia.  Dziękujemy ludziom, a nade wszystko Panu Bogu za postawienie na naszych drogach księdza Stanisława Krzywińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: www.katedra-przemyśl.pl

 

Ogromnie zasmuciła nas wiadomość o śmierci księdza prałata Stanisława Krzywińskiego, wieloletniego wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego
w Przemyślu, pracownika Kurii i duszpasterza głuchoniemych. O
d 1980 roku wspierał "Solidarność" w Przemyślu, także jej podziemne struktury.

"... Dzięki wstawiennictwu  ks. S. Krzywińskiego przyjęci zostaliśmy przez ks. biskupa ordynariusza Ignacego Tokarczuka, którego poinformowaliśmy o powstaniu TKK, a także o formach naszych działań. W rozmowie, dzieląc się swoim doświadczeniem walki z komuną, przestrzegał nas przed różnego rodzaju zagrożeniami jakie możemy napotkać na naszej drodze. Obiecał  pomoc. Do codziennych kontaktów z TKK  wyznaczył ks. prałata S. Krzywińskiego, który stał się nieformalnym członkiem TKK. Jego zaangażowanie w nasze działania było nieocenione. Każde Jego słowo otwierało przed nami drzwi w każdym kościele i klasztorze na terenie diecezji, a pomoc kościoła była w tym czasie nieoceniona. Mieliśmy się gdzie spotykać, uzyskać poradę, nocleg, jedzenie. Także, niejednokrotnie, nawiązywanie kontaktów odbywało się z pomocą duchownych kościoła, jak i ukrywanie  działaczy związkowych." (Marek Kamiński - wspomnienia z okresu stanu wojennego).


Pogrzeb śp. księdza prałata odbędzie się w piątek, 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.
Po Mszy św. pochówek na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju z Panem. Amen

Więcej…

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza Prałata Eugeniusza Dryniaka.
Po ciężkiej chorobie zmarł w niedzielę 10 lutego 2019 r.
Pogrzeb odbędzie się 12 lutego 2019 r. (wtorek) godz. 13.00 w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.

W latach 80-tych był aktywnym działaczem opozycyjnym i kapelanem “Solidarności” (m.in. w Przemyślu od jesieni 1987 r. do 1989 r.). Został przez władze państwowe odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeniu Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019) oraz statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (2005).

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju z Panem. Amen

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 56

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................