Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 623707
Start Wybory 2023 Zasady wyborcze na WZD No images

Zasady wyborcze elektorów i delegatów

Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” ustalił następujące zasady wyborcze przy wyborze delegatów i elektorów na WZD Regionu Ziemia Przemyska:

I. Delegaci
Minimalna wielkość samodzielnego okręgu wyborczego delegatów na WZD Regionu wynosi 40 członków. 
Delegaci wybierani są wg następującego klucza:

Liczba członków

Liczba wybieranych delegatów

40-80

1

81-160

2

161-240

3

241-320

4

321-400

5

401-480

6

481-560

7

561-640

8

i dalej na każde rozpoczęte 80 członków 1 delegat.

II. Elektorzy 
Organizacje związkowe liczące mniej niż 40 członków dokonują wyboru elektorów na zebrania wyborcze elektorów w okręgach łączonych.

Elektorzy wybierani są wg następującego klucza:

Liczba członków

Liczba wybieranych elektorów

do 10

1

11-20

2

21-30

3

31-39

4

Elektorskie łączone okręgi wyborcze, dokonujące wyboru delegata muszą zrzeszać co najmniej 40 członków, reprezentowanych przez elektorów. Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych na zasadzie dobrowolności organizacje zgłaszają pisemnie do RKW w terminie do 15 lutego 2023 r. Po upływie tego terminu RKW utworzy okręgi łączone z pozostałych organizacji, które dokonały wyboru elektorów.

III. Terminy rejestracji protokołów

Ustala się nieprzekraczalne terminy rejestracji przez RKW protokołów z wyborów:

- elektorów w okręgach łączonych15 marca 2023 r.

- delegatów na WZD Regionu15 kwietnia 2023 r.

- władz Regionalnych Sekcji Branżowych 30 kwietnia 2023 r.

Jednostki organizacyjne związku zarejestrowane w Regionalnym Rejestrze Organizacji Zakładowych - Międzyzakładowych, Podzakładowych oraz Oddziałowych - Wydziałowych zobowiązane są do zgłoszenia w RKW terminu zebrań wyborczych nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

 


Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................