Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 654612
Start Aktualności No images

(IPN) RYSZARD BUKSA -  urodził się 7 stycznia 1945 r. w Żurawicy. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geografia (1971) i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek ekonomia (1976). 1973-1982 w SD. 1971-1976 nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Jarosławiu, 1976-2004 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. Pod koniec lat 70. uczestnik Ruchu Światło-Życie i duszpasterstwa rodzin. Od września 1980 r. w „Solidarność”; współorganizator Międzyszkolnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu, w 1981 r. wiceprzewodniczący; w lipcu 1981 r. delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek Zarządu Regionu. Współorganizator akcji zawieszania krzyży w szkołach; we wrześniu współzałożyciel 1981 r. współzałożyciel KIK w Przemyślu. 
13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach (12-17 luty 1982 r. uczestnik głodówki), następnie w Nowym Łupkowie (13-19 czerwca 1982 r. uczestnik głodówki), zwolniony 24 lipca 1982 r. Od 1982 współpracownik Tymczasowej Komisji Regionalnej „Solidarność”, następnie RKW „Solidarność”; uczestnik prac Sekcji Krajowej POiW „Solidarność”. W latach 1984-1985 współwydawca (z Witoldem Kopańskim) podziemnego miesięcznika „Gazeta Nauczycielska”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. Od lutego 1989 r. członek RKW „Solidarność” w Przemyślu jako przedstawiciel oświaty; w styczniu 1990 delegat na II WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek Zarządu Regionu; 1991-1995 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji „Solidarność” POiW.
W latach 1980-1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 1980-1989 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOS krypt. Nauczyciel/KE krypt. Twardy. 
W 2015 r. napisał książkę „Zapiski internowanego”, która została wydana przez Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. W 2017 r. na wniosek prezesa IPN odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności.

Źródło: https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/138223,Zmarl-Ryszard-Buksa-wspolorganizator-i-dzialacz-Solidarnosci-Pracownikow-Oswiaty.html

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................