Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 500422
Start No images


"Prawa do zrzeszania się nikomu się nie nadaje,
bo jest ono prawem człowieka jako osoby społecznej."
bł. kard. Stefan Wyszyński

Uroczysta Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej pod przewodnictwem Abp. Adama Szala Metropolity Przemyskiego rozpoczęła w naszym Regionie uroczystości 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. W wygłoszonej homilii przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa usłyszeliśmy pytania nawiązujące do Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16,13-20): czym dla ludzi jest Kościół?, budynkiem, instytucją, wyjątkową religią, zgromadzeniem wiernych, czy czymś znacznie ważniejszym, wyjątkowym, uduchowionym oraz pytanie - czym dla nas samych jest Kościół, na które odpowiedzieć winniśmy sobie sami. Takie pytania powinniśmy również zadać sobie - czym jest dla nas "Solidarność"? Pięknym słowem, ogólnie znanym związkiem zawodowym, który wpłynął na historię Polski i świata, tym jak to pięknie określił św. Jan Paweł II „Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie św. Pawła Apostoła w Liście do Galatów jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”. Czy słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ „Solidarność” - ogłoszonego dekretem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny 25 sierpnia 2014 roku - „zło dobrem zwyciężaj”. A czym dla nas dzisiaj jest Solidarność? Skierowane zostały również życzenia dla NSZZ „Solidarność” z okazji pięknego jubileuszu.
Ta część uroczystości - Msza Święta - stanowi fundament dla nas związkowców „Solidarności”. Jest prośbą o dary na przyszłość, jak i podziękowaniem Bogu za wszystkie dotychczasowe lata.

Pani dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości.
Po Mszy Świętej prowadzeni przez poczty sztandarowe przeszliśmy złożyć kwiaty pod obeliskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pomnikiem św. Jana Pawła II oraz pod tablicę pamiątkową na Kamiennym Moście, pod pierwszą siedzibą Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. 
Kolejna część uroczystości odbyła się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej od otwarcia wystawy ukazującej powstanie NSZZ „Solidarność” w Przemyślu i Regionie. Wstęp wygłosił dyrektor Muzeum Jan Jarosz. Oficjalne powitanie przybyłych gości dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. Zaszczycili nas swoją obecnością: ks. prałat Stanisław Czenczek, ks. prałat Jan Mazurek, Marek Kamiński pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu, Minister Anna Schmidt-Rodziewicz, Poseł RP Marek Kuchciński, Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Marcin Zaborniak Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Roman Jakim Przewodniczący Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, Barbara Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, Marian Żołyniak członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla, Maciej Kamiński Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla, Jerzy Brodowski Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Przemyślu, Józef Sośnicki reprezentujący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz wielu działaczy i zasłużonych członków NSZZ „Solidarność”. 
Medalem 100-lecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP odznaczeni zostali kol. Adam Kantor oraz kol. Teresa Paryna. Przyznany przez Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” tytuł „Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” otrzymali Jacek Kochman i Jacek Bojarski. Licznym gościom i zebranym wręczono okolicznościowe medale wybite przez Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. 
Osobiste życzenia dla NSZZ „Solidarność” i członków Związku skierowali oraz o swoich wspomnieniach i związkach z „Solidarnością” mówili: Marek Kamiński, Marek Kuchciński, Anna Schmidt-Rodziewicz, Piotr Pilch, Tadeusz Majchrowicz, Marcin Zaborniak, Jerzy Łaba, Wojciech Kłyż oraz Adam Majgier.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................