Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 524292
Start Aktualności No images

Pierwszy z nich zakłada możliwość wprowadzenia w zakładzie pracy przestoju
ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy dla utrzymania miejsc pracy. 

Drugi z kolei zawiera trzy instrumenty: 
a) skrócenie minimalnych okresów odpoczynków, 
b) wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy z okresem rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy,
c) stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające
z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami. 

W tym miejscu należy podkreślić, że w znacznej części mechanizmy wskazane
powyżej mogą zostać wprowadzone po zawarciu porozumienia z działającymi
u pracodawcy organizacjami związkowymi (a jeżeli ich nie ma to po zawarciu
porozumienia z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym
u danego pracodawcy).

Szczegóły: tutaj

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................