Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 524281
Start Aktualności No images

Wydane Rozporządzenie przez Ministra Finansów z 27 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 do 31 maja 2020 r. oraz do 31 lipca 2020 r. 
Drugi termin, tj. do 31 lipca 2020 roku dotyczy, m.in. podatnika, który w roku podatkowym (który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.) osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przypominamy, że wolne od podatku są np. dochody związków zawodowych!
Powyższe terminy zostały zróżnicowane, ponieważ organizacje, które są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, prowadzą działalność społeczną, na ogół nie posiadają odpowiednich zasobów (kadrowych, finansowych), umożliwiających prawidłowe wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w dotychczasowym terminie.

Sprawozdawczość finansowa

Wydane Rozporządzenie przez Ministra Finansów z 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań wydłuża termin: 
1) s
porządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące) - nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 r. (art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości),
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego (przedłużenie o 3 miesiące) - roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego – jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku – to termin zatwierdzenia upływa z dniem 30 września 2020 roku (art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości). 
Przypominamy, że zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z innymi dokumentami należy w ciągu 10 dni przekazać do odpowiedniego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UWAGA:
Informujemy, że zeznania podatkowe CIT-8 od organizacji związkowych, które przedłożyły już stosowne dokumenty do Regionu zostały złożone do odpowiednich urzędów skarbowych do 31 marca 2020 roku.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................