Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 524523
Start Aktualności No images

Z Encyklopedii Solidarności

Zygmunt Majgier, ur. 8 V 1940 w Rudnikach (obecnie Ukraina). Ukończył szkołę podstawową w Przemyślu (1955). 1958-1982 pracownik przemyskich Zakładów Automatyki Mera-Polna, Zakładów Płyt Pilśniowych, Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 1982-2000 taksówkarz.

Od IX 1980 w „Solidarności”, członek Komitetu Założycielskiego „Solidarność”, przewodniczący Komisji Zakładowej w PSM, członek MKZ Przemyśl. W 1981 delegat na WZD Regionu Południowo-Wschodniego.
W IV 1982 zwolniony z pracy. 1982-1989 współorganizator podziemnych struktur „Solidarności”, odpowiedzialny za druk i kolportaż podziemnego pisma „Busola”, kolporter; współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin (m.in. rozwoził paczki z pomocą dla internowanych i ich rodzin, jeździł do Ośrodków Odosobnienia w Nowym Łupkowie, Uhercach i szpitala w Sanoku); współorganizator spotkań i prelekcji w kościołach w Przemyślu i Krasiczynie (m.in. z prof. Andrzejem Stelmachowskim, mec. Władysławem Siłą-Nowickim, prof. Marią Jabłońską-Deptułą); współorganizator i uczestnik wieców, demonstracji z okazji 3 V i 11 XI, akcji ulotkowych, Mszy za Ojczyznę, mszy św. 13 dnia każdego miesiąca i w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, wyjazdu do Warszawy na grób ks. J. Popiełuszki, Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; współpracownik „Solidarności” RI w regionie przemyskim. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń; przeprowadzano rewizje w jego mieszkaniu, zatrzymano prawo jazdy (uniemożliwiając pracę zarobkową), przebijano opony w samochodzie. W 1989 członek KO „Solidarność” Ziemi Przemyskiej.

W 1990 inicjator, członek założyciel Stowarzyszenia Miłośników Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu. Od 1995 w ROP, współzałożyciel oddziału w Przemyślu (Ogniwo Przemyśl), od 2002 przewodniczący ROP w Przemyślu. Od 1995 aktywny uczestnik Ruchu Światło-Życie. Od 1998 radny Miasta Przemyśl. Od 2000 na emeryturze.

30 IX – 1 X 1980 rozpracowywany przez KW MO w Przemyślu w ramach SOS krypt. Melina; 3 VIII 1981 – 29 IX 1984 przez KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 12 VIII 1982 – 15 I 1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Powielacz; 3-12 V 1983 przez Wydz. III KWMO w Przemyślu ramach SOR krypt. Konspirator; 14 II – 20 IV 1984 przez WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Kamień; 5 XI 1988 – 28 XII 1989 przez Wydz. III WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. 201/Lider.


Źródło: www.encysol.pl

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................