Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 653640
Start Szkolenia No images

RYS HISTORYCZNY REGIONU

(na podstawie książki „25 LAT SOLIDARNOŚCI  1980 – 2005”)

Region został utworzony 7 października 1980 r. przez Komitety Założycielskie Solidarności zakładów pracy b. woj. przemyskiego, które powołały Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu.

Do Komitetu zostali wybrani: Czesław Kijanka – przewodniczący, Kazimierz Ziobro, Andrzej Kucharski, Eugeniusz Opacki  - trzech wiceprzewodniczących, Janusz Musz, Stanisław Baran, Krzysztof Prokop, Włodzimierz Dudkiewicz, Kazimierz Bucior, Janusz Klisko, Zygmunt Majgier, Zygmunt Pyś, Maria Pitach, Jadwiga Rusinowska, Jerzy Jasina, Mieczysław Kramarz, Tadeusz Wroński, Edward Zając, Adam Szybiak, Bogdan Dąbrowski, Adam Siwiec, Henryk Rawicz, Wojciech Łukaszek, Janusz Horodyłowski.

Struktury ponadzakładowe  Związku, jako Międzyzakładowe Komitety Założycielski powstały w:
- Jarosławiu – 29 września 1980 r. w składzie: Kazimierz Ziobro, Józef Świdnicki, Adam Puchalski, Tadeusz Wroński, Henryk Czech, Władysław Kordas, Zbigniew Steczyszyn, Ryszard Tomankiewicz;
- Lubaczowie – 27 października 1980 r. w składzie: Roman Dobrzański, Stefan Zacharski, Grażyna Połoch, Tadeusz Mrzygłód, Paweł Nepelski, Adam Węgierak, Tadeusz Michalik, Lesław Pietrasiewicz, Jan Połoch, Henryk Baranowski, Zbigniew Woszczak, Władysława Urban, Stanisław Tkaczyszyn, Zofia Koterbach.

Informacja o stanie organizacyjnym Regionu (bez MKZ Jarosław) z kwietnia 1981 r.:
1. Ogólne zatrudnienie   -   53 113 osób
2. Liczba członków Solidarności   -   42 102 osoby
3. Liczba członków emerytów i rencistów   -   2 175 osób.

MKZ Jarosław zrzeszał 31 798 członków.

Największe liczbowo Komisje Zakładowe:
-   ZPDz „Jarlan”   -   3 500 członków
-   Woj. Szpital Zespolony   -   1 685
-   Komisja Międzyszkolna Przemyśl   -   1 477
-   ZA „Mera-Polna”   -   1448
-   Huta Szkła „Jarosław”   -   1 360
-   Wagonownia PKP   -   1 028

Na zebraniu wyborczym MKZ Jarosław w dniu 20 czerwca 1981 r. wybrano członków Zarządu MKZ w składzie: Kazimierz Ziobro – przewodniczący, Ryszard Bugryn, Wacław Zeman, Tadeusz Rusinek, Antoni Furmanik – czterech wiceprzewodniczących, Ryszard Kisiel, Andrzej Ostafijczuk, Andrzej Kowalik, Waldemar Mikołowicz, Franciszek Łuc, Zygmunt Wołoszyn, Roman Cichulski, Maria Górecka, Władysław Wilczek, Kazimierz Konieczny, Danuta Dawidowicz, Stanisław Dąbek, Kazimierz Dukacz, Stanisław Fiałek, Aleksander Mach, Roman Zeman, Jerzy Strzałko, Małgorzata Gajewicz, Teresa Jasińska, Józef Siara, Andrzej Stebnicki, Adam Puchalski, Zbigniew Steczyszyn, Paweł Ostrowski, Danuta Michaś, Mieczysław Pastorski.

I Walne Zebranie Delegatów Regionu Południowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” odbyło się 17 lipca 1981 r. Uprawnionych do udziału w zebraniu było 148 delegatów obecnych było 139. Doszło do rozłamu między delegatami Przemyśla i Jarosławia, których część opuściła zebranie. II tura WZD Regionu, bez delegatów Jarosławia i Przeworska, odbyła się 24 lipca, na którym przewodniczącym Regionu wybrano Czesława Kijankę. Do Zarządu Regionu zostali wybrani: Henryk Baranowski, Ryszard Bukowski, Ryszard Buksa, Jerzy Czekalski, Andrzej Dolata, Zbigniew Duchniak, Krystyna Gładysz, Ryszard Głowacki, Marek Kamiński, Adam Kantor, Stanisław Kapuśniak, Wojciech Kłyż, Zbigniew Łuszczyszyn, Adam Majgier, Andrzej Makiel, Krystyna Osińska, Roman Pomykalski, Krzysztof Prokop, Marek Pudliński, Zygmunt Pyś, Adam Słomiany, Adam Szostkiewicz, Waldemar Wiglusz.
Delegatami na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wybrano: Czesława Kijankę, Adama Szostkiewicza, Jerzego Czekalskiego i Zygmunta Pysia.

 4 sierpnia Zarząd Regionu wybrał Prezydium, do którego weszli: Czesław Kijanka - przewodniczący (z urzędu), Wojciech Kłyż i Henryk Baranowski – dwóch wiceprzewodniczących, Zygmunt Pyś – skarbnik, Krystyna Osińska – sekretarz, Adam Szostkiewicz – kier. Biura Informacji i Rzecznik Prasowy, Krzysztof Prokop – kier. Biura Interwencji, Zbigniew Duchniak – członek.

13 grudnia 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego. Internowano ponad 70 działaczy związkowych (patrz książka strona 206).

7 stycznia 1982 r. – Wojewoda Przemyski ustanawia zarząd komisaryczny majątku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Zarządcą Komisarycznym Wojewody Przemyskiego został Zdzisław Wiącek. W skład Zarządu Komisarycznego weszli byli pracownicy Zarządu Regionu: Grażyna Pomianowska – główny księgowy, Lidia Drapała – kasjerka, Zygmunt Kościuk – radca prawny i Grażyna Wolicka – Inspektor Urzędu Wojewódzkiego.

31 sierpnia 1982 r. – w drugą rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich odbył się wiec przed siedzibą Zarządu Regionu na Kamiennym Moście, zwołany przez konspiracyjne struktury Związku rozpędzony przez ZOMO (patrz ksiązka str. 219).

Wspomnienia z okresu stanu wojennego Marka Kamińskiego – książka strona 229.

10 lutego 1989 r. Niejawna Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Przemyślu postanowiła rozpocząć działalność jawną w składzie: Marek Kamiński – przewodniczący, Zbigniew Bortnik, Zygmunt Majgier, Stanisław Trybalski, Edward Opaliński, Ryszard Buksa, Stanisław Baran – członkowie.

26 czerwca 1989 r. w Przemyślu odbyło się zebranie przedstawicieli organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” województwa przemyskiego. Dokonano wyborów przewodniczącego, którym został Marek Kamiński, prezydium i Regionalnej Komisji Wykonawczej:
Prezydium: Wiesław Bek, Jan Sołek, Andrzej Wyczawski – zastępcy przewodniczącego, Zbigniew Bortnik – sekretarz, Bronisław Niemkiewicz i Stanisław Trybalski – członkowie.
Zarząd RKW: Bogdan Dąbrowski, Maria Podolec, Józef Świdnicki, Franciszek Łuc, Jerzy Czekalski, Adam Kantor, Krzysztof Kłak, Władysław Madej, Edward Opaliński, Stanisław Baran, Ryszard Buksa, Helena Chudzio, Krzysztof Dąbrowski, Teresa Kroczykowska, Teresa Kurkiewicz, Barbara Prokop, Jan Szot, Adam Piecuch.

II Walny Zjazd Delegatów Regionu Przemyskiego NSZZ „Solidarność” odbył się 27 stycznia 1990 r. Na funkcję przewodniczącego został wybrany Marek Kamiński. Członkami Zarządu na dwuletnią kadencję wybrano: Wiesława Beka, Adama Kantora, Adama Kurdziela, Bronisława Bieleckiego, Zdzisława Chwastę, Kazimierza Dukacza, Franciszka Łuca, Adama Międlara, Ryszarda Wasyliszyna, Mariana Wojakowskiego, Andrzeja Wyczawskiego, Edwarda Banickiego, Stanisława Barana, Ryszarda Buksę, Helenę Chudzio, Rudolfa Czeremerdę, Andrzeja Freya, Zbigniewa Harpulę, Urszulę Kołeczek, Henryka Kusińskiego, Adama Łozińskiego, Józefa Miciaka, Krzysztofa Prokopa, Stanisława Srogiego, Krzysztofa Kłaka, Zofię Krupę, Krzysztofa Stencla.
Delegatami na Krajowy Zjazd zostali wybrani: Stanisław Baran, Zdzisław Chwasta, Adam Kantor, Andrzej Wyczawski.
Zjazd zmienił nazwę Regionu z Południowo – Wschodniego na Region Ziemia Przemyska.

Zainteresowanych kroniką Regionu Ziemia Przemyska do czasu obchodów 25-lecia NSZZ „Solidarność” odsyłam do wymienionej w tytule książki.

                                                                              Opracował K. Prokop

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................