Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 582257
Start Dział Prawny Jak uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP No images

Organizacja Zakładowa zgodnie z art. 2.1 Ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podlega obowiązkowi ewidencyjnemu. Organizacja Zakładowa składa wniosek o nadanie NIP na druku NIP-2 w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo dla danej Organizacji. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej niezbędne są następujące dokumenty: - zaświadczenie o nadanym numerze REGON, - poświadczenie o rejestracji Organizacji Związkowej wydane przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" , - Statut NSZZ "Solidarność" potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", - Dokument, najczęściej jest to umowa najmu lub użyczenia, potwierdzający prawo do korzystania z lokalu, pomieszczenia lub nieruchomości w której Organizacja Zakładowa ma swoją siedzibę i biuro. Informujemy, że wszystkie Organizacje Zakładowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji rachunkowej w taki sposób, aby można było ustalić wysokość dochody bądź straty, podstawy opodatkowania i należnego podatku, oraz obowiązkowi składania w urzędzie skarbowym właściwym miejscowo zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w danym roku podatkowym. Złożenie zeznania CIT-8, CIT-8/0 upływa 31 marca roku następnego.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................