Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekt autopoprawki

Projekt zmian ustawy