STANOWISKA PREZYDIUM ZARZĄDU REGIONU
29-06-2011

STANOWISKO
w sprawie antypracowniczych form zatrudnienia poprzez Agencje Pracy Tymczasowej i szkodliwości idei "flexicurity"


29-06-2011

STANOWISKO
w sprawie zakończenia konfliktu w spółce ENERSYS Bielsko-Biała


29-06-2011

STANOWISKO
w sprawie postanowienia sądu wobec Jarosława Kaczyńskiego


02-08-2010

STANOWISKO
w sprawie obywatelskiego projektu zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS


15-02-2010

Stanowisko
w sprawie protestu pielęgniarek i położnych


15-05-2009

Decyzja Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" z dnia 14.05.2009 r.

03-04-2009

STANOWISKO
w sprawie: ataków na Instytut Pamięci Narodowej
[ pdf ]
 [ doc ]

19-03-2009

STANOWISKO
w sprawie Pakietu Działań Antykryzysowych
[ pdf ]
 [ doc ]

16-02-2009

STANOWISKO
w sprawie zagrożeń społeczno-gospodarczych w czasie kryzysu
[ pdf ]  [ doc ]

29.08.2008

STANOWISKO
dot. manifestacji w Warszawie - 29.08.2008 r.
[ pdf ]  [ doc ]

29-07-2008

STANOWISKO
w sprawie zasięgu i skali ubóstwa w Polsce
[ pdf ]  [ doc ]

05-06-2008

STANOWISKO
w sprawie strajku na Poczcie Polskiej
[ pdf ]  [ doc ]

04-03-2008

STANOWISKO
w sprawie rządowego projektu zmian w Kodeksie Pracy
[ pdf ]  [ doc ]

15-02-2008

STANOWISKO
w sprawie planów likwidacji filii Biura Terenowego FGŚP
w Bielsku-Białej
[ pdf ]  [ doc ]

<<< Wstecz
Powrót