DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO?
Robert Pudełko - Cooper Standard Automotive

Jest to jedyna ochrona przed samowolą pracodawcy.
Dla mnie to również sposób na spełnienie się w działalności związkowej.
Mirosław Ellmann - Adler Polska Sp. z o. o.

Liczny związek jest silnym partnerem
w rozmowach z pracodawcą.
Poprzez związek zawodowy łatwiej egzekwować swoje prawa pracownicze.
Małgorzata Dudys - MOPS Bielsko-Biała

Takie zrzeszenie jest potrzebne, gdyż wielu pracowników spotyka się
z niesprawiedliwością. Siłę związku można wykorzystać do walki
z bezprawnym zwalnianiem, w ochronie godności człowieka i w zmniejszaniu nierówności płacowych.
Grzegorz Wandzel - OBR Belmatex

Interesują mnie sprawy pracowników oraz sytuacja finansowa w zakładzie.
Liczę na pomoc merytoryczną i prawną Regionu w załatwieniu spraw dotyczących członków związku.
Teresa Haręża - Aluprof

Związek zawodowy umożliwia ochronę praw, egzekwowanie roszczeń, obronę przed pracodawcą. Dzięki związkowi i mojej determinacji nadal jestem zatrudniona
w zakładzie, w którym po 32 latach pracy próbowano mnie zwolnić.
Leszek Grajny - ZEC Energoservice Sp. z o.o.

Chciałem mieć wpływ na rozwój zdarzeń
w moim zakładzie pracy oraz wyrazić własne zdanie na temat złego funkcjonowania mojej firmy.
Barbara Tomaszek - Hutchinson Poland Sp. z o. o.

Związek zawodowy traktuję jak "Polisę na życie". Chciałabym uświadomić kolegom i koleżankom, że nasza organizacja jest siłą, która potrafi skutecznie bronić praw pracowniczych.
Andrzej Madyda - Oddział Żywiec

Związek walczy o przestrzeganie nabytych praw pracowniczych
i o dobre rozwiązania prawne.
Jako wspólnota jest skuteczniejszy niż działanie w pojedynkę lub w rozproszeniu.

<<< Wstecz