Kwiecień 2012
SIP

„Komunikacja społeczna w działalności związkowej nauczycieli”

Konferencja z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Grajewo, dn. 24.04.2012 r.

Białystok, dn. 25-26.04.2012 r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, dn. 27.04.2012 r.