Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

27 kwietnia br. kolejny raz obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i chorób zawodowych, w Polsce obchodzony, zgodnie z uchwałą Sejmu z 2003 r. pod nazwą Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Wzorem lat ubiegłych, Region Podlaski NSZZ „Solidarność” wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku oraz Zarządem PGE Dystrybucja Białystok S.A zorganizował seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców i pracobiorców oraz inspekcji pracy.

Podczas tej uroczystości  okręgowy inspektor pracy uhonorował dyplomami podlaskich pracodawców, którzy w roku 2011 uczestniczyli w programie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i poprawili stan bezpieczeństwa w swoich zakładach pracy. 

Wygłoszone zostały także referaty przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Podlaskiego Związku Pracodawców oraz PGE Dystrybucja S.A oraz Józefa Mozolewskiego – przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidność”.