Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Zbieramy dokumenty Solidarności

wtorek, 10 Lipiec, 2018

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Zbliża się 40. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 r. było jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii naszej Ojczyzny, które zapoczątkowało okres głębokich przemian społecznych. To właśnie dzięki „Solidarności”, niezłomnej postawie i poświęceniu związkowców oraz wsparciu Kościoła odzyskaliśmy w pełni suwerenną i niezawisłą Polski. Dzisiaj pragniemy przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat, jeszcze raz opowiedzieć o bohaterstwie mieszkańców Kujaw i Pomorza – Wielkich Patriotów i najlepszych reprezentantów ideałów „Solidarności”. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w przygotowaniach Święta Solidarności i Wolności w regionie. Jednym z najważniejszych wydarzeń w trakcie naszych uroczystości będzie otwarcie wystawy prezentującej dzieje i dorobek NSZZ „Solidarność” na Kujawach i Pomorzu. Prosimy zatem o przekazywanie dokumentów, gazet, ulotek oraz zdjęć związanych z historią Związku i organizacji opozycyjnych, dzięki którym będziemy mogli wspólnie przypomnieć wszystkim mieszkańcom województwa o zwycięskiej walce na rzecz przywrócenia swobód demokratycznych w Polsce.