Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Wypadki przy pracy – lipiec

wtorek, 7 Sierpień, 2018

Wypadki śmiertelne – lipiec 2018 1. 03 lipca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 02 lipca 2018 około godz. 11.30 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz zakładu przetwórstwa mięsnego z siedzibą w miejscowości Gruta. Poszkodowany kierował samochodem, doszło do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany zmarł. Wypadki ciężkie – lipiec 2018 1. 12 lipca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 11 lipca 2018 roku około godz. 08.00 uległ pracownik zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego w Grudziądzu. Podczas wykonywania prac transportowych z użyciem wózka jezdniowego podnośnikowego poszkodowany został uderzony i następnie dociśnięty przez wózek do skrzydła bramy. Doznał złamania kości miednicy. 2. 13 lipca 2018 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu tego samego dnia około godz. 18.00 na terenie zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego w Dąbrowie Chełmińskiej uległa pracownica zakładu. Poszkodowana w chwili wypadku czyściła maszynę do rozdrabniania bez wyłączenia jej napędu. W pewnym momencie włożyła prawą rękę w strefę niebezpieczną. Doszło do pochwycenia palców i w efekcie do częściowej ich amputacji. 3. 23 lipca 2018 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 20 lipca 2018 roku około godz. 16.00 na terenie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Wąbrzeźnie uległ pracownik tego zakładu. Poszkod owany obsługiwał tokarkę CNC, w odległości ok. 3 merów od jego stanowiska dokonywano naprawy innej maszyny. W pew nym momencie po włączeniu napędu naprawianej maszyny nastąpił wyrzut metalowego elementu, który trafił w głowę poszkodowanego pracownika. 4. 27 lipca 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 09 marca 2018 roku ok. godz. 09.00 na terenie zakładu w Norymbergii w Niemczech uległ pracownik firmy transport owej z siedzibą w Murowańcu. Poszkodowany zatrudniony na stanowisku kierowcy został potrącony i następnie przejechany przez wózek jezdniowy podnośnikowy. W wyniku zdarzenia pracownik doznał wielu złamań kości kończyn dolnych.