Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Solidarność I. Solidarność II. Solidarność III.?

poniedziałek, 9 Lipiec, 2018

Okres lata niezmiennie przypomina nam ludziom „wieku dojrzałego” tamto gorące 1980 roku i niejako skłania do dyskusji, spekulacji, przypominania historii. W większości zakres owych debat obejmuje tzw. „karnawał” (1980-81) i okres stan wojennego wraz z heroicznym okresem działania podziemnego. Czasami można mieć wrażenie, że ciekawa, dynamiczna historia związku na tym się skończyła, tymczasem wcale tak nie jest. Chcę dziś zachęcić do obejrzenia i wysłuchania arcyciekawej dyskusji jaka 15 lipca 2015 roku miała miejsce w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego. Wzięli w niej udział: Jerzy Kłosiński (ponad 13 lat był redaktorem naczelnym Tygodnika Solidarność”, prof. Sławomir Cenckiewicz i Adam Chmielecki. To,  że debata odbyła się akurat równo trzy lata temu nic nie odebrało z jej aktualności. Ciekawe są uwagi Kłosińskiego na temat wpływu Jarosława Kaczyńskiego – który w październiku 1989 roku został red. naczelnym TS – na nowy kształt ideowy tygodnika. Ów „nowy kształt” objawił się wyraźnym postawieniem na kwestie społeczne, walką ze zjawiskiem „ludzi odrzuconych”. To właśnie Jarosław Kaczyński zorganizował wówczas nowy zespół ze stałymi publicystami jak Teresa Bochwicz, Krzysztof Czabański, Jacek Maziarski, Piotr Wierzbicki (przypomnę jego wręcz skandalizujący artykuł z listopada 89 pt. „Familia, Świta, Dwór” ukazujący po raz pierwszy publicznie – podziały w obozie Solidarności), ale też dodatkowo pozyskał do współpracy absolutnie wybitnych ludzi pióra: Ernesta Bryla, Pawła Hertza, Jerzego Mikke i innych. Niezwykle celne są w tej dyskusji uwagi profesora Cenckiewicza i jego rozważanie sensowności „numerowania” okresów istnienia związku. Rzecz jasna nie będę tu nikomu zabierał przyjemności własnego zapoznawania się z tematem, lecz dodam jedynie, że zdecydowanie warto poświęcić trochę minut na przysłuchanie się dyskusji. Znajdziecie ją w naszej zakładce „Multimedia Film” – „Kłosiński, Cenckiewicz i Chmielecki o I. i II. Solidarności”.
Piotr Grążawski, fot. internet