Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Solidarność ENERGA Toruń przystąpiła do MKK

poniedziałek, 2 Lipiec, 2018

Podczas dzisiejszego zebrania członków komisji międzyzakładowej NSZZ”S” przy ENERGA Toruń podjęto decyzję o przystąpieniu do Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej przy Grupie ENERGA, a także rozmawiano o przeorganizowaniu struktury wewnętrznej wobec ostatnich zmian organizacyjnych w firmie. Według doniesień z Regionu, w wielu komisjach zakładowych (zwłaszcza w dużych firmach) odbywają się „przedwakacyjne zebrania”. W ich trakcie podejmuje się rozmaite decyzje wewnętrzne, z których wiele jest związanych z niedawnymi wyborami i koniecznością uaktualnienia swoich zobowiązań wobec rozmaitych organizacji branżowych, wyłonienia nowych składów przedstawicielskich itp., ale także ustala się funkcjonowanie komisji w trakcie sezonu urlopowego. Taki właśnie charakter miało dzisiejsze posiedzenie komisji międzyzakładowej toruńskiej ENERGI. Najważniejszą decyzję, czyli o przystąpieniu do MKK przy Grupie ENERGA podjęto jednogłośnie, choć po dyskusji. MKK koordynuje działania organizacji NSZZ”S” z kilku dawnych zakładów energetycznych. W dniach 23-25.05.2018 w Fojutowie odbył się XI Walny Zjazd Przedstawicieli związkowców, którzy między innymi dokonali wyboru przewodniczącego MKK na kadencję 2018-2022, został nim Roman Rutkowski – ten sam, który dał się szerzej poznać jako lider demonstracji energetyków sprzed kilku lat.
Fot. Józef Adamczewski przewodniczący KM NSZZ”S” ENERGA Toruń w trakcie niedawnego Walnego Zjazdu Delegatów
text & foto Red.