Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Obradowało Prezydium ZR

środa, 4 Lipiec, 2018

Dziś (4 lipca), na sesji wyjazdowej we Włocławku obradowali członkowie Prezydium ZR. Najważniejszym punktem była ocena sytuacji zwolnionych nauczycieli w gminie Chodecz (niedaleko Włocławka) oraz powzięcie adekwatnych kroków, stąd w obradach uczestniczyła delegacja naszych związkowców z tamtego terenu. O sprawie już informowaliśmy, dlatego przypomnę tylko, że chodzi o dwie nauczycielki Annę Sawicką oraz Kingę Świątek, którym – naszym zdaniem – bezprawnie wypowiedziano pracę. Oczywiście otrzymały od związku pełną opiekę prawników, a także podjęliśmy inne działania aby niesprawiedliwość i szkoda wyrządzona przez tamtejszego dyrektora szkoły naszym związkowcom mogła być naprawiona. Sprawa nie ma tylko podłoża prawnego, lecz w naszej ocenie mogą tam grać istotną rolę działania antyzwiązkowe, dlatego w zanadrzu jest decyzja o przeprowadzeniu pod siedzibą władz Gminy Chodecz pikiety. Czy do niej dojdzie zależy również od  stopnia skłonności do porozumienia władz gminy. Uważamy – „władz gminy”, mimo, że bezpośrednią stroną jest dyrektor szkoły, ale wiadomo, że decydentem – tamtejszy burmistrz miasta i gminy. Sprawa sytuacji w Chodczu była także omawiana podczas niedawnego Walnego Zebrania Delegatów Regionu. W tej sprawie przyjęto oficjalne stanowisko, o treści:
Stanowisko nr 1 Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28 maja 2018 r.       
           Walne Zebranie Delegatów Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz, pana Jarosława Grabczyńskiego, o natychmiastowe zaprzestanie utrudniania działalności związkowej oraz przywrócenie do pracy bezzasadnie zwolnionych działaczek NSZZ „Solidarność” ze Szkoły Podstawowej w Chodczu: pani Anny Sawickiej oraz pani Kingi Świątek przez dyrektora pana Andrzeja Nowackiego.
      Jeżeli do końca lipca br. te sprawy nie zostaną uregulowane zgodnie z naszymi sugestiami WZDR upoważnia Zarząd Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność” do przeprowadzenia cyklicznych pikiet protestacyjnych pod gmachem Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.
Fot. Wiele razy byliśmy w Warszawie, to możemy wpaść i do Chodcza…
Text&foto Piotr Grążawski