Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Obradowało Prezydium ZR

środa, 1 Sierpień, 2018

Dziś (1.08) obradowali członkowie Prezydium Zarządu Regionu aby rozstrzygnąć najważniejsze sprawy związane z bieżącym administrowaniem Regionem. Omawiano także sytuację pracowników-

DVC 10.1 HDMI

związkowców w miejscach występowania konfliktu na linii pracodawca- związek (m.in. w Gminie Chodecz), lub gdzie ich położenie jest ciężkie ze względu na trudności firm (np. Rypin mleczarnia ROTR). W każdym przypadku postanowiono uruchomić działania, aby pomóc związkowcom. Omawiano też sprawy finansowe i organizacyjne o charakterze wewnętrznym. W związku z przypadającą dziś rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, natychmiast po zakończeniu obrad członkowie Prezydium w pełnym składzie udali się pod toruński pomnik poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej i tam złożyli kwiaty.
text & foto Piotr Grążawski