Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Nowy wzór deklaracji związkowej

piątek, 6 Lipiec, 2018

Decyzja Prezydium KK nr 94/18 ws. wzoru Deklaracji Członkowskiej Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, działając w oparciu o uchwałę nr 19/18 komisji Krajowej NSZZ Solidarność zatwierdza wzór Deklaracji Członkowskiej zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Wzór Deklaracji stanowi załącznik do niniejszej Decyzji. Gdańsk, 4 lipca 2018                                                                Prezydium KK U nas do pobrania w zakładce prawnej