Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Lotos Solidarność jeszcze nie w całej Polsce

wtorek, 17 Lipiec, 2018

Program rabatowy Koncernu Lotos – Solidarność jeszcze nie działa w w całej Polsce. Na razie mamy do czynienia z programem pilotażowym, a jego uruchomienie na całą Polskę musi być poprzedzone uzgodnieniami na szczeblu regionów, co może nastąpić już wkrótce, na zasadach, o których traktuje „oferta” zamieszczona w naszej zakładce prawnej pdf.