KONSULTACJE Z MINISTREM ŚRODOWISKA NIEDOKOŃCZONE

W dniach 10 i 23 stycznia prowadzone były rozmowy Krajowego Sekretariatu z Ministrem Środowiska Marcinem Korolcem głównie w tematyce planowanych zmian ustawy Prawo Wodne. Przedstawiona przez nas negatywna ocena ujęta w Decyzji 1/07/12, poszerzona zostanie o nowe elementy, wskazujące szereg kontrowersji natury prawnej, ujętych w załączonym pliku. Tak więc los nowelizowanej ustawy jest nadal nieznany, choć Minister podkreślił ważność naszych uwag, obiecując włączenie ich do procesu legislacyjnego.pdf
NOWY TERMIN SKŁADANIA ANKIET

Pomimo dużej liczby przesłanych ankiet przez pracowników Lasów Państwowych, mamy wiele próśb o wydłużenie terminu wypełniania ankiet. Przyczyną najczęstrzą są problemy z dotarciem do internetu. Mając na względzie konieczność uzyskania źródłowych danych, ostateczny termin ustalamy na 25 stycznia 2013 roku.ANKIETY WS UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH I CHORÓB ODKLESZCZOWYCH

Mając na celu wprowadzenie systemu pomocy pracownikom Lasów Państwowych, cierpiącym na choroby odkleszczowe oraz uzyskanie korzystnych pakietów ubezpieczeń grupowych, uwzględniających m.in. ten problem, prosimy o wypełnienie ankiet, które pozwolą właściwie ukierunkować nasze działania. Termin przesłania wypełnionych ankiet mija 15 stycznia 2013 roku.

Ankiety są dostępne na stronie http://lp.ocac.plCZY DOCZEKAMY SIĘ POZYTYWNYCH ZMIAN W GOSPODARCE WODNEJ?

Według uzyskanych informacji, jeszcze w tym roku rozstrzygniety zostanie konkurs na Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wreszcie mieli byśmy do czynienia z pozytywnym wydarzeniem, gdyby nie fakt forowania na tę posadę Witolda S., który zasłynął w swoim regionie negatywną oceną.

W załączonym piśmie do Ministra Środowiska przedstawiamy zarówno tę postać , jak i kolesiowskie układy m.in. ze swoim poprzednikiem.pdf
Kongres c.d.

Z przyczyn technicznych dołączamy stanowisko dotyczące Polityki Geologicznej Państwa, o którym jest mowa we wcześniejszych aktualnościach.pdf
Gości:
19623