CZY DOCZEKAMY SIĘ POZYTYWNYCH ZMIAN W GOSPODARCE WODNEJ?

Według uzyskanych informacji, jeszcze w tym roku rozstrzygniety zostanie konkurs na Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wreszcie mieli byśmy do czynienia z pozytywnym wydarzeniem, gdyby nie fakt forowania na tę posadę Witolda S., który zasłynął w swoim regionie negatywną oceną.

W załączonym piśmie do Ministra Środowiska przedstawiamy zarówno tę postać , jak i kolesiowskie układy m.in. ze swoim poprzednikiem.pdf
Kongres c.d.

Z przyczyn technicznych dołączamy stanowisko dotyczące Polityki Geologicznej Państwa, o którym jest mowa we wcześniejszych aktualnościach.pdf
KONGRES KSZNOŚiL

W dniach 29.XI do 1.XII r. w SGGW w Warszawie odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu, podczas którego podjęto wiele cennych uchwał i stanowisk. Między innymi przyjęto stanowisko wyrażające uwagi do założeń nowelizacji Ustawy o Lasach, polityki geologicznej państwa, rozwoju struktur branźowych naszego związku i inne. Określono również priorytety działań z zakresu wszystkich branż zrzeszonych w sekretariacie. Podjęta też została decyzja o przeprowadzeniu ankiet wśród pracowników Lasów Państwowych, dotyczących pomocy w zakresie chorób odkleszczowych i grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, z myślą o wprowadzeniu optymalnie korzystnych rozwiązań w niedalekiej przyszłości.

W załączeniu przekazujemy stanowiska , które wzbudziły największe emocje.pdf
Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL 12.10.2012r.

W dniu 12 października b.r. odbyło się posiedzenie Rady KSZNOŚiL, w trakcie którego określono program działań związanych z problemami branż zrzeszonych w Sekretariacie. Szereg tematów zgłoszono Działowi Prawnemu Komisji Krajowej, m.in. zastrzeżenia do zapisów ujętych w założeniach do nowelizacji ustawy Prawo Wodne i innych ustaw, zarządzeń resortowych, a wśród nich budzące wiele kontrowersji Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego LP, wprowadzające zmiany organizacyjne w strukturach kontrolnych LP, gdzie ustawowe prawo konsultacji ze stroną związkową zostało złamane! Rada podjęła również decyzję o nasileniu działań zmierzających do odmrożenia płac w nieuprzywilejowanych jednostkach sfery finansów publicznych.

Ustalono też termin zwołania Kongresu Krajowego Sekretariatu, który odbędzie się w dniach 29.XI do 1.XII. 2012 roku w Warszawie.SPOTKANIE Z MINISTREM ŚRODOWISKA

W dniach 25 lipca i 3 sierpnia 2012 r. odbyły sie spotkania z Ministrem Środowiska Marcinem Korolcem . Wśród wielu tematów największe emocje wzbudziły założenia do zmiany Ustawy Prawo Wodne, których negatywna, poparta argumentami ocena, doprowadziła do cofnięcia ich na biurka autorów.

Podstawowa tematyka omawiana podczas spotkania, została zamieszczona w załączonym pliku.pdf
Gości:
21446