ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNEKOLEJNA PRÓBA DESTABILIZACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH POWSTRZYMANA

Od początku listopada 2019 roku trwały negocjacje na najwyższym szczeblu zarządzania państwem, dotyczące przyszłości Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych po październikowych wyborach parlamentarnych. Jedną z wizji było utworzenie spółki skarbu państwa lasy państwowe, z nadzorem nowo tworzonego Ministerstwa Zasobów Narodowych. Podjęte przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych OŚiL działania, miały duży wpływ na wycofanie się z tych planów. Merytoryczne uzasadnienie szkodliwości, w dużej mierze nieodwracalnych następstw takich pomysłów, przyniosło oczekiwany efekt bez sięgania po niekonwencjonalne działania obronne.

Musimy pamiętać i stale przypominać, że Lasy Państwowe to tradycja i nowoczesność. Dla dobra przyrody i naszego społeczeństwa LP z ogromnym powodzeniem ciągle ewoluują, by sprostać coraz większym wymaganiom społeczeństwa. Są dostępne dla wszystkich bez wyjątku!

To wszystko Lasy Państwowe osiągnęły na drodze samodoskonalenia, samofinansowania i roztropności zarządzających.

Pamiętajmy też, iż zmiany struktury zarządzania oraz finansowania doprowadzą nieuchronnie do unicestwienia dobrze prosperującej organizacji, doskonalonej przez kilka pokoleń leśników, ze szkodą dla ludzi w niej pracujących, społeczeństwa polskiego oraz grupie społecznej, która do tego doprowadzi.WYDARZENIA Z OKRESU WAKACYJNEGO

Z inicjatywy Sekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody Małgorzaty Golińskiej w dniu 25 lipca b.r. doszło do spotkania ze stroną związkową leśników i parkowców. Spośród wielu kwestii pracowniczych, Pani Minister zobowiązała się do pomocy w rozwiązaniu wieloletnich problemów, między innymi: nowelizacji Rozporządzenia MŚ ws służby leśnej, ustawy o lasach w części dot. gospodarki mieszkaniowej oraz kilometrówki.

W dniu 1 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał nowego Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio. Geolodzy liczą na zamknięcie rozdziału pełnego zwad i niepokoju, jaki towarzyszył przy poprzedniku. Oczekujemy na pierwsze spotkanie, podczas którego wiele spornych kwestii musi być rozstrzygniętych.

5 sierpnia odbyło się spotkanie członków Prezydium KSPL NSZZ Solidarność z kierownictwem Lasów Państwowych, podczas którego poczynione zostały daleko idące uzgodnienia. Dominowały tematy dotychczas nierozwiązywalne t.j.:podwyżki płac dla najniżej zarabiających, zmiany ustawy o lasach w części dot. gospodarki mieszkaniowej, z głównym założeniem uwolnienia mieszkań funkcyjnych od pracowników funkcyjnych, wdrożenia nowych wzorów mundurów leśnika, wprowadzenia nowych warunków technicznych na drewno, nowelizacji Rozporządzenia MŚ z dnia 14.01.2003 roku, w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w SL, nowelizacji systemu wynagradzania w LP, alternatywnego wprowadzenia talonów żywnościowych w ramach posiłków profilaktycznych, itp. W dniach 27 28 sierpnia podczas kolejnego spotkania mają zapaść wiążące decyzje.OBIECANKI CACANKI A .............!

Pomimo obietnicy Ministra Środowiska o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, krytykowanej przez wiele środowisk opiniotwórczych, w dniu 26 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie projektu. Oburzone środowisko geologów podjęło kolejny protest pod Sejmem RP, przedstawiając wśród haseł szkodliwość zapisów, szczególnie w kontekście przyszłości Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, którego jubileusz 100-lecia będzie obchodzony 7 maja 2019 roku. Komuś jak widać bardzo zależało na tym, aby w tym czasie wnieść pod obrady Sejmu projekt ustawy stawiającej przyszłość PIG-PIB pod znakiem zapytania.

W załączeniu przedstawiamy jedno z ostatnich umotywowanych wezwań o rozsądek w sprawie PAG.pdf
OBIECUJĄCE WYDARZENIA Z PIERWSZEGO KWARTAŁU 2019 ROKU

Po dziewięciu latach zamrożenia płac pracowników gospodarki wodnej / obecnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie /, kilkuletnia kampania struktur NSZZ Solidarność, ze sporem zbiorowym włącznie, przyniosła pierwsze podwyżki płac średnio o 500 zł na pracownika, z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku. Kolejny etap rozmów zapowiedziany jest na wrzesień 2019 roku.Pomimo tego spór zbiorowy został zawieszony do tego terminu.

W dniu 22 lutego, w trakcie posiedzenia Rady KSZNOŚiL, Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska przekazała informację o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. O perspektywicznej szkodliwości zapisów projektu pisaliśmy wielokrotnie, a powiększanie się grona krytyków napawa nadzieją, iż w tym kształcie projekt już nie powróci. Z optymizmem należy też przyjąć wieść o włączeniu do konsultacji społecznych Polityki Surowcowej Państwa, o co także domagał się NSZZ Solidarność. Mamy nadzieję, że nie będzie ona pozorowana, tak jak to było ze wspomnianym wcześniej projektem.

W dniach 9-10 kwietnia dojdzie do spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z centralami związków zawodowych. Związkowcy z NSZZ Solidarność upatrują w nim szansę na uzgodnienie kilku nierozwiązywanych od kilku lat problemów pracowniczych zawartych między innymi w PUZP.Gości:
21686