CZY USTAWA O ZACHOWANIU STRATEGICZNYCH ZASOBÓW KRAJU BĘDZIE ZŁAMANA?

W dniu 20 lipca 2017 roku Sejm odrzucił poprawkę do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zabezpieczającą lasy państwowe przed ich spieniężeniem dla pozyskiwania środków finansowych na potrzeby KZN. To rozwiązanie może spowodować przejęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości gruntów zalesionych i niezalesionych będących w granicach miast. Ze wstępnych wyliczeń będzie to około 600 tys. ha gruntów leśnych.

Na takie działąnia zareagował natychmiast Krajowy Sekretariat ZNOŚiL oraz Krajowa Sekcja PL NSZZ Solidarność, wystosowując stanowczą prośbę do Premier Rządu RP Beaty Szydło. Obszerną treść prośby przedstawiamy w załączonym pliku:pdf
TEGO JESZCZE NIE BYŁO

Na jednego pracownika lasów państwowych przypada ca 360 hektarów lasów. Zadania w ostatnim dwudziestoleciu wzrosły kilkakrotnie, pomimo tego ilość pracowników prawie nie uległa zwiększeniu. Tylko ten fakt obrazuje jak wielkim zakresem obowiązków są obecnie obciążeni leśnicy. Pomimo tego, w Ministerstwie Środowiska zrodził się pomysł aby to leśnikom powierzyć dodatkowy obowiązek szacowania szkód łowieckich. Tak więc po oczyszczeniu kasy lasów haraczem 1,6 mld zł przez poprzednią ekipę, przyszła pora na kolejny cios!

W tej sprawie Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ Solidarność skierował do Premier Rządu RP pismo, w którym zapowiada umiar w milczeniu.

Nie było też milczenia 14 lipca we Wrocławiu podczas protestu pracowników Gospodarki Wodnej, w którym liczna grupa, jak na nieliczną rzeszę pracowników tej branży, przedstawiła publicznie swoje racje. Informacja z przebiegu protestu znajduje się na stronie Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność. /www.solidarnoscrzgw.blogspot.com /pdf
PROTEST PRACOWNIKÓW GOSPODARKI WODNEJ

Dziewięć lat bez podwyżek wynagrodzeń w gospodarce wodnej w tak dynamicznym okresie zmian na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej, doprowadziło do organizacji protestu ulicznego pracowników gospodarki wodnej. Prowadzone rozmowy, negocjacje, podpisanie porozumienia z Ministerstwem Środowiska, czy też spory zbiorowe w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, nie przyniosły dotąd żadnego pozytywnego efektu. Zdeterminowani związkowcy podjęli decyzję o przeprowadzeniu protestu we Wrocławiu 14 lipca 2017 roku na Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich. Rozpoczęcie protestu o godzinie 12:00.

Będziemy skutecznie dochodzić swoich praw do godnego wynagrodzenia za świadczoną pracę. Wzywamy Rząd do realizacji podjętych zobowiązań. - tak brzmią główne hasła apelu protestacyjnego. Pełną treść przedstawiamy poniżej:pdf
APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA

Wydarzenia ostatnich dni wymuszają na Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnctwa NSZZ Solidarność wystosowanie apelu o powstrzymanie działań, niosących skutek pozorowanego dialogu, prowadzących do zachwiania wzajemnych relacji. Tak brzmi treść pierwszego akapitu apelu /w załączeniu/, w którym podane są przykłady potwierdzające stwierdzenie o iskrzeniu w branżach zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią apelu.

W dniu 10 lipca, we Wrocławiu, planowany jest protest Gospodarki Wodnej, którego motywem jest nie wywiązanie się Ministerstwa Środowiska z zapisów zawartych w Porozumieniu z dnia 5 maja 2016 roku oraz plany zmian organizacyjno-majątkowych, skutkujących podziałem Gospodarki Wodnej.pdf
USTAWA PRAWO WODNE W SEJMIE

Od wielu lat trwają prace nad planem restrukturyzacji Gospodarki Wodnej Polski. Przez ostatnie kilkanaście lat powstawały kolejne projekty zmiany ustawy Prawo Wodne, czego konsekwencją jest nowy projekt, nad którego kształtem ostatecznym pracuje obecnie Sejm RP. Nezwykle wymowną jest krytyka, a bardziej trafnym wydaje się określenie opór, ze strony branż dotychczas korzystających z zasobów wodnych, bez ponoszenia opłat, co w obecnych czasach staje się koniecznością szczególnie w Polsce. Racjonalizacja użytkowania wody oraz zwiększenie jej zasobów jest wyzwaniem obecnego pokolenia ze względu na jedne z najniższych zasobów na świecie! Tej sytuacji nie da się poprawić mając pustą kasę.

Do projektu zmiany ustawy odniosły się struktury NSZZ Solidarność włącznie z Prezydium Komisji Krajowej, którego opinia między innymi podtrzymuje krytykę zapisu dotyczącego przekazania rzek będących drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stanowczo sprzeciwiając się rozbiciu integralności wszystkich wód śródlądowych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W załączeniu: opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnośćpdf
Gości:
9723