RELACJA Z TURNIEJU MISTRZÓW

W dniu 11 czerwca 2016 roku w Sianowie odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz XXXVI rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Widowisko na najwyższym poziomie sportowym, z udziałem kilku czołowych zawodników Polski, przyniosło wiele pozytywnych emocji wywołanych znakomitą grą. Szczególnie gra finałowa, pomiędzy Jakubem Perkiem /Pogoń Lębork/ a Konradem Kulpą /Energa Manekin Toruń/ owocowała gromkimi brawami 100-osobowej grupy kibiców, która dopiero w piątym secie wyłoniła zwycięzcę turnieju. Miejsce I zajął Jakub Perek, miejsce II Konrad Kulpa a miejsce III wywalczył Witold Skubiszewski z miejscowego klubu Darz Bór Karnieszewice. Dodatkowymi atrakcjami były wystawy Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie o tematyce przedstawiającej bogatą kolekcję historii Polskich Lasów Państwowych oraz leśną rzeczywistość przygotowaną przez Nadleśnictwo Karnieszewice. Znakomita oprawa turnieju była możliwa dzięki sponsorom: Lasom Państwowym, PZU SA, Komisji Krajowej oraz Krajowemu Sekretariatowi ZNOŚiL NSZZ Solidarność, Firmie MENTOR, Burmistrzowi m. Sianowa i KS Darz Bór Karnieszewice.

Po wspólnym obiedzie odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą, jego zastępcą Bogdanem Kubiakiem, Dyrektorem RDLP w Szczecinku Andrzejem Modrzejewskim, Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL Zbigniewem Kuszlewiczem oraz Przewodniczącym KSPL Jackiem Cichockim. Wśród tematów wiele uwagi poświęcono działalności Rady Dialogu Społecznego, projektów ustaw, m.in. dot. wieku emerytalnego, ograniczenia handlu w niedziele i święta itd..

Poprzez włączenie turnieju w program obchodów DNI ZIEMI SIANOWSKIEJ, wiele osób skorzystało z występu zespołu ZAKOPOWER.

Link do galerii zdjęć: https://goo.gl/photos/8maCXzFq2bMBGXYq7POROZUMIENIE ZAWARTE Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA

W dniu 5 maja 2016 roku zostało podpisane porozumienie z Ministerstwem Środowiska w sprawach pracowniczych Gospodarki Wodnej. Kilkumiesięczne negocjacje uwieńczyły między innymi ośmioletnie oczekiwania związane ze wzrostem wynagrodzeń. Znalazł się też zapis o zachowaniu warunków pracy po zmianie ustawy Prawo Wodne, która w projekcie poprzedniej władzy miała w zamiarze wygaszanie umów o pracę.

W załączeniu skan historycznego porozumienia.pdf
ZAPRASZAMY NA TURNIEJ MISTRZÓW 11 CZERWCA W SIANOWIE

Już 11 czerwca 2016 roku w Sianowie odbędzie się Turniej Mistrzów w tenisie stołowym z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz XXXVI powstania NSZZ Solidarność. Dodatkowymi atrakcjami będzdą: spotkanie z Przewodniczącym KK NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Konradem Tomaszewskim, parlamentarzystami, wystawa LASY PAŃSTWOWE W HISTORII POLSKI oraz wieczorny występ zespołu ZAKOPOWER.

Zapraszamy nie tylko związkowców.

Dołączamy tematyczny plakat.pdf
KOMISJA KRAJOWA PODTRZYMUJE DECYZJE WS WIEKU EMERYTALNEGO

W dniu 22 kwietnia 2016 roku, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podtrzymała swoje stanowisko, powiązane z treścią porozumienia z obecnym Prezydentem RP Andzrejem Dudą, w sprawie obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Jednocześnie wskazuje konieczność uwzględnienia elementu stażowego, powiązanego z okresem składkowym: dla kobiet - wiek 60 lat i 35 lat okresu stażowego, dla mężczyzn - wiek 65 lat i okres stażu 40 lat pracy.

W załączeniu przedstawiamy Stanowisko KK nr 1/2016pdf
CO Z PUSZCZĄ BIAŁOWIESKĄ PO KONFERENCJI?

W dniach 12 i 13 marca 2016 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. Puszcza Białowieska - mity, fakty i przyszłość. Z ramienia Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL uczestniczyli w niej Przewodniczący Zbigniew Kuszlewicz oraz Zastępca Przewodniczącego Piotr Lutyk. Pierwszy dzień był poświęcony referatom:

1. Historia Puszczy Białowieskiej zapisana w torfach.

2. Ekumenizm w świetle użytkowania zasobów przyrodniczych PB.

3. Ochrona przyrody PB w ujęciu historycznym i społecznym.

4. Użytkowanie lasu a zróżnicowanie strukturalne i bogactwo gatunkowe ekosystemów leśnych PB.

5. Użytkowanie lasu a bioróżnorodność i rola ksylofagów.

Referenci pomimo ograniczonego czasu, przedstawili wieli cennych informacji, z których jednoznacznie wynikała pozytywna rola człowieka w okresach zagrożeń Puszczy Białowieskiej. Już w latach 1919 - 20, Prof. Z. Mokrzecki wydał decyzję o walce z kornikiem drukarzem, w następstwie czego zdecydowane działania ochronne leśników uratowały świerka. Badania naukowe wskazują, iż od kilkunastu lat następuje degradacja Puszczy Białowieskiej, ze stałym wymieraniem gatunków już od 1938 roku. Jako główną przyczynę tego stanu wskazują bierną ochronę. Przedstawiono też bardzo ciekawe wnioski badawcze. Szczególne znaczenie należy przypisać stwierdzeniu, iż jednakowe bogactwo gatunków saprofitycznych jest w lasach bez martwego drewna jak i z drewnem martwym. Z dyskusji można wyciągnąć jeden wniosek: ci którzy nazywają siebie ekologami, nie są przygotowani do rzeczowej dyskusji, a jedyną ich zasługą jest przekształcenie Puszczy Białowieskiej w Pustynię Białowieską. Przewodniczący Z. Kuszlewicz twierdzi, iż tym którzy protestują z plakatem kornika i napisem ja też chcę jeść , należy zadać pytanie : czy w przypadku rozwijającego się w ciele człowieka nowotworu, też będą protestować przed szpitalami z plakatami przedstawiającymi ten organizm z takim samym napisem?. Puszcza to żywy organizm, który potrzebuje pomocy, a cięcia ochronne są jedną z najskuteczniejszych form walki ze szkodnikiem. Stąd też po drugim dniu konferencji Minister Środowiska podjął decyzję o alternatywnym rozwiązaniu problemu, poprzez całkowite wstrzymanie czynności gospodarczo-ochronnych na 1/3 powierzchni nadleśnictw puszczańskich.Gości:
24932