Decyzja KK

Porozumienie

Porozumienie1

Projekt Projekt1

Uchwała Rady Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej NSZZ „Solidarność” w sprawie klucza wyborczego delegatów w kadencji 2018-2022 r.

Klucz wyborczy PGKiM

Uchwała Rady Krajowej Sekcji MON NSZZ „Solidarność” w sprawie klucza wyborczego delegatów w kadencji 2018-2022 r.

Klucz wyborczy MON