Uchwala_KK_nr_3_17_ Uchwala_KK_nr_5_17_ Uchwala_KK_nr_6_17_ Uchwala_KK_nr_9_17_

Uchwala_KK_nr_10_18_ Uchwala_KK_nr_11_17_   Uchwala_KK_nr_12_17_ Uchwala_KK_nr_14_17__2

Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej :

Porozumienie Porozumienie1 Porozumienie2 Porozumienie3

Uchwała KK nr 8

Komunikat MON

Od stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto (ok. 9,7 zł netto) poinformuj nas o tym!

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy rozpoczyna wspólną akcję mającą na celu wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej. Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę, inspektor pracy nałoży mandat lub skieruje wniosek do sądu. A ten może nałożyć grzywnę do 30 tys. zł.

Czytaj więcej