Ordynacja wyborcza_Uchwała KK 18_17 i tekst Ow

Stanowisko w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym :

img324

img325

Strażacy

W dniach 12,13 czerwca 2017 r. odbył się WZD KS PARiS, w wyniku głosowania nastąpiła zmiana Przewodniczącego Krajowej Sekcji PARiS.

Nowym Przewodniczącym/cą została Kol. Lucyna Walczykowska z Urzędu Miejskiego z Krakowa. Na wniosek nowo wybranej Przewodniczącej Rada w dniu 27 czerwca 2017 r. wybrała Prezydium Rady Sekcji w osobach zgodnie z Uchwałą nr 2/06/2017

Uchwała nr 2

Stanowiska KK