Uchwała dotycząca klucza wyborczego delegatów na Kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” :

Uchwała nr 9

Decyzja nr 1, Decyzja nr 2, Decyzja nr 6, Decyzja nr 7, Decyzja nr 10

Uchwała nr 6

Uchwała nr 7

Uchwała nr 8

Decyzje od nr 133 z 120_09

Aneks do porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Aneks1

Aneks