logo
top

Odbyło się wysłuchanie publiczne
2010-12-11

REFORMA TO PROCES WIELOBIEGUNOWY, A JEGO GŁÓWNYM CELEM POWINIEN BYĆ SPODZIEWANY EFEKT LECZNICZY A NIE MAKSYMALIZACJA ZYSKU


Do głębokich reform w ochronie zdrowia konieczna jest  akceptacja społeczna i przejrzystość norm prawnych. Projektowane zmiany nie mogą zagrażać pacjentom i pogarszać pokaż więcejUroczystości poświęcenia Sztandaru w Łódzkich Łagiewnikach. Gratulujemy Komisji Zakładowej z dr Wandą Bielacką na czele
2010-12-06
 W 30 rocznicę sierpnia 1980 r. w Łagiewnickim Sanktuarium Ojców Franciszkanów u Grobu Błogosławionego Brata Rafała Chylińskiego poświęcony został przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Lepę Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

W tej niezwykłej uroczystości, w podniosłej atmosferze religijno-patriotycznej wzięli udział pr pokaż więcejPrezydium Rady Sekretariatu upomina się o pracowników Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Rabce
2010-11-30

Prezydium Rady Sekretariatu wystosowało apel do Władz Samorządu Województwa Śląskiego w którym oczekuje pilnego wyjaśnienia zaistniałego konfliktu i konsekwencji wobec osób winnych dyskryminacji pracowników i związkowców. Pismo Prezydium jest działaniem wspierającym interwencję Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.                            pokaż więcejBędzie wysłuchanie publiczne
2010-11-25
Komisja Zdrowia Sejmu RP przyjęła wniosek o wysłuchanie społeczne ws. ustawy o działalności leczniczej. Przypominamy, że większość środowiska medycznego, w tym Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” przyjęły wspólne stanowisko negatywnie oceniające projekt Rządowy. Zastrzeżenia budzą mi. in. zapisy nadmiernie ekonomizujące obszar opieki zdrowotnej (przekształcenia w spółki), zmiany w przepisach pracowniczych oraz ingerencja w kompetencje samorządów – lekarskiego i pielęgniarskiego.


Środowisko medyczne krytycznie o projekcie ustawy o działalności leczniczej
2010-11-19

 Środowisko medyczne, między innymi związkowcy, pracodawcy, samorządy- lekarski i pielęgniarski -negatywnie ocenia projekt ustawy o działalności leczniczej. Na spotkaniu w dniu 19 listopada przyjęto wspólne stanowisko, którego treść zamieszczamy poniżej. W związku z rozpoczynającymi się w Sejmie pracami nad tą ustawą uzgodniona treść stanowiska zostanie przekazana Prezydentowi, Parlamentarzystom a także mediom. Treść stanowiska zawiera główne zarzuty wobec projektu pokaż więcej.
2010-11-05

W dniu wczorajszym w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie środowisk medycznych poświęcone projektowi zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Po dyskusji podpisano porozumienie, którego treść zamieszczamy poniżej.
Kto nas wyleczy?
2010-10-18
Zakłady opieki zdrowotnej jak przedsiębiorstwa. W takim kierunku zdaniem NSZZ "Solidarność" idą zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia w ustawie o działalności leczniczej.

Prezydium Komisji Krajowej negatywnie ocenia przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o działalności leczniczej. Jej celem jest zmiana zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, rejestracji, sposobu finansowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zdaniem przedstawicieli "S" intencją ustawodawcy jest powszechna eliminacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych (sp zoz) z kręgu podmiotów udzielających świadczeń a nie rozwiązanie problemu zadłużenia służby zdrowia w Polsce. Problem zadłużenia ma zostać rozwiązany m.in. poprzez działania prywatyzacyjne, które podejmowane będą dopiero po tzw. komercjalizacji sp zoz na podstawie powszechnych reguł Kodeksu spółek handlowych, z niewielkimi ograniczeniami przewidzianymi w projektowanej ustawie. Tymczasem z mocy konstytucji i ustaw o działach administracji oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa ochrona zdrowia należy do zadań publicznych.


Prezydium Komisji Krajowej zwraca uwagę, że zaproponowane rozwiązania zmierzają w kierunku traktowania zakładów opieki zdrowotnej, jako przedsiębiorców ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy o  swobodzie działalności gospodarczej. Istotne znaczenie mają postanowienia projektu ustawy o działalności leczniczej, które regulują zasady przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową. Przedstawione w uzasadnieniu twierdzenie, że proces przekształceń w spółki prawa handlowego ma charakter fakultatywny rodzi wątpliwości, wobec stworzonych zachęt finansowych, które ten proces mają przyspieszyć (tzw. przymus ekonomiczny). Dodatkowo niejednoznaczne przepisy, które wprost nie nakładają obowiązku utrzymania akcji, udziałów przez podmioty publiczne powoduje sytuację, że ich charakter publiczny może nie zostać utrzymany.


Związkowcy poddają w wątpliwość przekazanie kompetencji o przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotniej w spółkę prawa handlowego w ręce wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.
Zdaniem przedstawicieli "S" decyzja o przekształceniu wykracza poza zakres zadań dotyczących zwykłego zarządu jednostką samorządu terytorialnego i powinna być poprzedzona rzeczową debatą, dotyczącą korzyści oraz zagrożeń, jakie może przynieść. Szansę na taką debatę daje wyłącznie powierzenie kompetencji w sprawie przekształcenia organizacyjnego sp zoz organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego tj. radom gmin i powiatów oraz sejmikom województwa.


Krytycznie "S" ocenia również propozycje zapisów w zakresie stosunków pracy. Proponowane rozwiązania są mniej korzystne niż w obecnie obowiązujących przepisach prawa pracy. W swojej opinii prezydium Komisji Krajowej zwraca również uwagę, że projekt ustawy w wielu miejscach odnosi się do nieistniejących jeszcze rozporządzeń. Dlatego trudno ocenić całość zmian, które Ministerstwo zamierza wprowadzić w sytemie ochrony zdrowia.


NSZZ "Solidarność" wielokrotnie wypowiadał się w sprawie systemu ochrony zdrowia. W stanowisku przyjętym przez Krajowy Zjazd Delegatów w Białymstoku, związkowcy zgłaszają następujące postulaty:
- ustanowienia krajowej sieci szpitali publicznych, w celu zabezpieczenia odpowiedniej do prognoz liczby hospitalizacji – szpitale te posiadałyby gwarancję umowy z NFZ, umożliwiającą hospitalizacje regionalne oraz krajowe - wysokospecjalistyczne;
- wprowadzenia ustawowych przepisów zwiększających odpowiedzialność organów założycielskich nad powierzonymi im zadaniami w zakresie ochrony zdrowia;
- wprowadzenia jednolitego elektronicznego krajowego monitoringu świadczeń zdrowotnych w celu uszczelnienia finansowania procedur medycznych;
- zapewnienia poprzez regulacje ustawowe, doskonalące obowiązujące przepisy, włączenie rzeczywistych kosztów pracy do ceny świadczeń medycznych


Związkowcy uznają również, że razem z działaniami wzmacniającymi kontrolę nad wydatkowaniem środków, konieczne jest  zwiększenie   wysokości   składki    na   ubezpieczenie   zdrowotne z zachowaniem możliwości jej odpisu od podatku. NSZZ "S" postuluje również o ujednolicenie zasady odliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne bez względu na formę zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział Informacji KK.
2010-10-18
Krajowa Rada Sekcji Służby Zdrowia obradująca w dniu 11.10.2010 r. przyjęła stanowiska:
1. ws. czasu pracy pracowników pracujących w warunkach szkodliwych i szczególnych w ochronie zdrowia
2. ws. outsourcingu w placówkach ochrony zdrowia

Rada negatywnie ocenia propozycje zawarte w projekcie ustawy o działalności leczniczej, zwłaszcza wydłużanie czasu pracy części pracowników zatrudnianych w szkodliwych warunkach pracy oraz sprawy przekształceń w pokaż więcejPopieramy protestujących pracowników
2010-09-27
Outsorcing usług szpitalnych nie jest rozwiązaniem korzystnym ani dla szpitali i pacjentów ani dla pracowników. Wiele lat monitoringu tego procesu potwierdza złe doświadczenia – kiepską jakość usług, ich pogorszenie dla pacjenta ale przede wszystkim „wyrwanie” ze społeczności szpitalnej niejednokrotnie całych grup zawodowych. Niszczy to ich wieloletnią więź z zakładem pracy i najczęściej pogarsza i tak nie najlepsze warunki pracy. Dlatego Rada KSSZ popiera protest starachowicki pokaż więcej


Zmiany w projektowanym prawie niekonstytucyjne?
2010-09-22

Poniżej zamieszczamy treść opinii prawnej na temat projektowanych zman w ustawie o zoz (art. 59a)


opinia.rtf

pokaż więcejPlakatKalendarz

Marzec 2020
PnWtSrCzPtSbNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
bottom