logo
top

Temat
2008-05-27
27.05.2008 r

Sejmowa podkomisja wstrzymała prace nad projektem ustawy PO o zakładach opieki zdrowotnej, stwarzającej możliwość przekształcania zoz-ów w spółki prawa handlowego. "Prace powinny być kontynuowane dopiero po przedstawieniu przez ministra finansów planu oddłużenia szpitali, który ma zostać włączony do ustawy - uzasadnił swój wniosek przewodniczący komisji Jarosław Katulski (PO)
Projekt ustawy o zoz-ach jest jednym z dwóch kluczowych projektów z pakietu otwierając pokaż więcej


Temat
2008-05-26
26.05.2008 r
Wstrzymać prace legislacyjne! pismo trzech Central Związkowych pokaż więcej


Temat
2008-05-26
26.05.2008 r
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Służby Zdrowia oraz Konwent Przewodniczących. Głównymi tematami było:
1.Spotkanie z Prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem a w szczególności omówienie nowych zasad kontraktowanie świadczeń medycznych w zakresie szpitalnictwa tzw. Jednorodne Grupy Pacjentów.
Prezes przedstawił również aktualną sytuacje w NFZ oraz odpowiadał na pytania uczestników spotkania.
2. Omówienie bieżących prac legislacyjnych w S pokaż więcej


Temat
2008-05-14
14.05.2008 r
W dniu 14.05.2008 roku w Warszawie odbyła się konferencja nt.poselskich projektów dotyczących ochrony zdrowia,zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Wobec braku właściwych,ustawowych konsultacji społecznych projektów złożonych przez posłów PO oraz odmowy przeprowadzenia wysłuchania społecznego w Sejmie,dzisiejsza konferencja miała charakter zapoznania się parlamentarzystów PiS z opiniami pacjentów oraz przedstawicieli związków zawodowych i samorządów medycznych.
W pokaż więcej


Temat
2008-05-12
12.05.2008 r.
KOMUNIKAT
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oczekuje od Rządu RP
poszanowania konstytucyjnych praw obywateli do ochrony zdrowia a więc
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Związkowcy wzywają rząd do odstąpienia od działań zagrażających
bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli.
- Pierwszoplanowym zadaniem każdego zakładu opieki zdrowotnej jest ochrona
życia i zdrowia ludz pokaż więcej


Temat
2008-05-12
12.05.2008 r
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim
Koleżankom i Kolegom wykonującym ten piękny i trudny zawód życzymy
satysfakcji płynącej nie tylko z wdzięczności naszych pacjentów,ale
również mierzonej w możliwości awansu społeczno-ekonomicznego.
Niech Ci,którzy zawsze z poświęceniem i miłością pochylają się nad
cierpiącym i potrzebującym pomocy,ich ciężka i odpowiedzial pokaż więcej


Temat
2008-04-24
24.04.2008 r
Ruszyły prace w podkomisjach
W tym tygodniu rozpoczęły się prace w trzech podkomisjach zajmujących się projektami ustaw skierowanymi do Sejmu przez posłów PO.
Są to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej ( już nazywana powszechnie ustawą o spółkach ), ustawa o rzeczniku praw pacjenta oraz ustawa o szczególnych uprawnieniach pracowniczych ( nazywana ustawą o BRAKU szczególnych uprawnień pracowniczych).
W pracach wszystkich trzech podkomisji pokaż więcej


Temat
2008-04-20
20.04.2008 r
W dniach 18-19 kwietnia b.r., w Uzdrowisku Ustroń, obradowało WZD Sekcji
Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ"S". Delegaci omawiali aktualną sytuację w
poszczególnych uzdrowiskach oraz zamiar rozszerzenia prywatyzacji spółek
uzdrowiskowych przez obecne kierownictwo Ministerstwa Skarbu Państwa.
W ocenie delegatów, nie ma podstaw do podważania dotychczasowych uzgodnień NSZZ
"S" z Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ - w zakresie
polityki państwa wobec uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego. Uzgodnienia takie
zostały przyjęte w dniu 1 luty 2007r. i zostały potwierdzone w decyzjach przez
sygnatariuszy Porozumienia. WZD Sekcji Krajowej przyjęło stanowisko w
przedmiotowej sprawie, w którym domaga się respektowania przez rząd
dotychczasowych porozumień.
WZD postanowiło również zobowiązać Radę Sekcji , do wystąpienia w kilku ważnych
sprawach dla uzdrowisk, pracowników i pacjentów, do niektórych ministrów rządu RP.
1. do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia - w sprawie podatków od
nieruchomości, ponieważ niektóre samorządy podejmują bezprawne działania
zmierzające do obciążeń podatkowych sanatoriów wysokimi podatkami od
nieruchomości, nawet 5 lat wstecz.
2. do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ - o jednoznaczne określenie polityki rządu
wobec lecznictwa uzdrowiskowego, umieszczenia go w koszyku świadczeń
gwarantowanych, zwiększenia nakładów w 2009r. - do poziomu 1,4%, oraz
podpisywania umów przez Oddziały NFZ, na okresy przynajmniej 3-letnie.
3. do Ministra Ochrony Środowiska Naturalnego - o utrzymanie dotychczasowych
przepisów prawa w zakresie koncesji na wydobywanie zasobów naturalnych w
uzdrowiskach.
4. do Ministra Skarbu Państwa - o utworzenie funduszu celowego, którego środki
winny być wykorzystywane na dokapitalizowanie spółek uzdrowiskowych wyłączonych
z prywatyzacji oraz - o niepowoływanie do rad nadzorczych osób, które w
przeszłości działały na szkodę uzdrowisk, bądź są związane z działalnością
samorządową w miejscowości uzdrowiskowej.
Delegaci wysłuchali również sprawozdania Rady Sekcji z działalności Sekcji za
okres VI. 2006-IV.2008r.
W obradach WZD uczestniczyli delegaci, przewodniczący Komisji Zakładowych "S" z
Uzdrowisk oraz na zaproszenie Rady Sekcji ; Maria Ochman - Przewodnicząca
Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ "S", P. Grzegorz Dziewior - Prezes Zarządu
Uzdrowiska Ustroń S.A. i p. Jolanta Krajewska-Gojny - Z-ca Burmistrza Miasta
Ustroń.

Stanowisko
WZD Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność”
z dnia 18.04.2008. w sprawie opinii oczekiwanej przez
Ministerstwo Skarbu Państwa dotyczącej prywatyzacji
Spółek UzdrowiskowychWZD Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich po zapoznaniu się z pismami MSP stanowczo stwierdza, że dla struktur zrzeszonych w Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich obowiązującymi dokumentami w sprawie polityki państwa wobec uzdrowisk są zawarte ze stroną rządową porozumienie z dnia 01.02.2007r. , dotychczasowe uzgodnienia MZ i MSP w zakresie wyłączenia z prywatyzacji 14 spółek uzdrowiskowych oraz działania prywatyzacyjne w odniesieniu do pozostałych spółek .
WZD oczekuje od MSP utworzenia funduszu celowego, którego środki powinny być wykorzystane na dokapitalizowanie Spółek Uzdrowiskowych wyłączonych z procesu prywatyzacji oraz pilnych uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia w celu zapewnienia finansowania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego ze środków NFZ.
WZD domaga się od MSP iż wszelkie „intensywne prace dotyczące prywatyzacji Spółek Uzdrowiskowych” konsultowane będą w duchu dialogu z partnerami społecznymi, z poszanowaniem prawa i zawartych porozumień.
Intencje w piśmie podsekretarz stanu Joanny Schmid skierowanego do Zarządów Spółek niebezpiecznie wskazują na odejście od przyjętych powszechnie zasad negocjacji i konsultacji społecznych.
Wywieranie presji zarówno na Zarządy Spółek, jak również zakładowe organizacje związkowe w celu uzyskania opinii na temat nieokreślonych zamiarów dalszej prywatyzacji, muszą budzić uzasadniony niepokój i wzrost napięcia wśród pracowników.
WZD stanowczo stwierdza, iż jakiekolwiek opinie i stanowiska struktur naszego Związku mogą być przedstawione Zarządom Spółek po uzyskaniu pełnej informacji w przedmiotowej sprawie i powinny być zgodne ze stanowiskiem WZD Sekcji.
WZD zwraca się do Przewodniczącego i Prezydium KK NSZZ „Solidarność” o pilne zorganizowanie spotkania z Ministrem Skarbu Państwa na temat przekształceń własnościowych w Uzdrowiskach Polskich.
Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich po spotkaniu odniesie się do nowej koncepcji prywatyzacji Spółek Uzdrowiskowych


Ustroń dnia 18.04.2008r . Przewodniczący Sekcji
Zdzisław Skwarek


Temat
2008-04-16
16.04.2008 r
16 kwietnia odbyło się połączone posiedzenie zespołów Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno – Gospodarczych, które rozpoczęły prace nad realizacją Uchwały Nr 31 z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.
W tym samym dniu przedstawiciele Krajowych Sekcji „budżetowych” i „parabudżetowych” spotkali się z Januszem Śniadkiem i Stefanem Kubowiczem. W trakcie spotkania prze pokaż więcej


Temat
2008-04-11
11.04.2008 r.
KOMUNIKAT
Ze wspólnego posiedzenia Rady SOZ i Rady KSSZ w dniu 11.04.2008r.
11 kwietnia br. odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. Omówiono aktualną sytuację w ochronie zdrowia. Szczególny niepokój NSZZ ,,Solidarność” budzą następujące problemy:
• Brak konkretnych decyzji w sprawie powszechnie oczekiwanego [ i obiecanego przez Minister Zdrowia] wzrostu cen za świadcz pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom