logo
top

Temat
2008-05-27
27.05.2008 r

Sejmowa podkomisja wstrzymała prace nad projektem ustawy PO o zakładach opieki zdrowotnej, stwarzającej możliwość przekształcania zoz-ów w spółki prawa handlowego. "Prace powinny być kontynuowane dopiero po przedstawieniu przez ministra finansów planu oddłużenia szpitali, który ma zostać włączony do ustawy - uzasadnił swój wniosek przewodniczący komisji Jarosław Katulski (PO)
Projekt ustawy o zoz-ach jest jednym z dwóch kluczowych projektów z pakietu otwierając pokaż więcej


Temat
2008-05-26
26.05.2008 r
Wstrzymać prace legislacyjne! pismo trzech Central Związkowych pokaż więcej


Temat
2008-05-26
26.05.2008 r
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Służby Zdrowia oraz Konwent Przewodniczących. Głównymi tematami było:
1.Spotkanie z Prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem a w szczególności omówienie nowych zasad kontraktowanie świadczeń medycznych w zakresie szpitalnictwa tzw. Jednorodne Grupy Pacjentów.
Prezes przedstawił również aktualną sytuacje w NFZ oraz odpowiadał na pytania uczestników spotkania.
2. Omówienie bieżących prac legislacyjnych w Sejmie oraz zapowiedź obligatoryjnego przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego . Rada Sekcji przyjęła w tej sprawie poniższe stanowisko oraz odpowiadając na Uchwałę Komisji Krajowej w sprawie ogłoszenia 10 czerwca 2008 r dniem solidarnego wsparcia z pracownikami przekształcanych szpitali w Częstochowie w obronie ich miejsc pracy.Rada wzywa koleżanki i kolegów do czynnego poparcia tej akcji i zaprasza w imieniu organizatorów na manifestacje do Częstochowy.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia ws. planowanych przez rząd
przekształceń własnościowych w służbie zdrowia

Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec zamiaru obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego.
Pierwszoplanowym zadaniem i misją każdego zakładu opieki zdrowotnej jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zaś cele komercyjne powinny mieć charakter drugoplanowy.
Konstytucja RP zapewniając prawną ochronę życia, gwarantuje każdemu prawo do opieki zdrowotnej. Jednocześnie nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Planowana prywatyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności szpitali i przekształcenie ich w spółki prawa handlowego odwróci kolejność tych wartości i w praktyce uniemożliwi właściwą organizację służby zdrowia.
Priorytetem funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej na terenie danego samorządu terytorialnego stanie się, zgodnie z zasadami kodeksu spółek handlowych- do odpowiedzialności karnej włącznie-ekonomiczna opłacalność.
Już dziś chory wymagający długotrwałego i kosztownego leczenia, często wożony jest od szpitala do szpitala. Normą stało się leczenie powikłań pacjentów z niepublicznej służbie zdrowia w szpitalach publicznych, nierzadko bez zawartych wcześniej wzajemnych umów.
Dostępność obywateli do świadczeń opieki zdrowotnej, wbrew przepisom i deklaracjom rządzących ulega zróżnicowaniu. Zależy już nie tylko od kondycji zdrowotnej, zamożności, ale również od miejsca zamieszkania oraz sytuacji finansowej samorządu terytorialnego, który często nie radzi sobie organizacyjnie i ekonomicznie z nałożonym nań zadaniem.
Obligatoryjne przekształcanie placówek służby zdrowia przez samorządy w spółki prawa handlowego, stanowić będzie de facto pozbycie się przez rząd bezpośredniej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.
Bez właściwych gwarancji pracowniczych pozostają również pracownicy zatrudnieni w publicznej służbie zdrowia. Zwalniani z likwidowanych, a następnie przekształcanych w spółki prawa handlowego szpitali, często tracą nie tylko prawo do dodatku stażowego i nagród jubileuszowych. Najczęściej proponuje im się samozatrudnienie, o ile znajdą się w grupie tych, których nowy podmiot zdecyduje się ponownie zatrudnić. Pracodawcy kolejny raz oszczędności szukają w kieszeniach pracowników i ich rodzin. Na takie działania nie będzie zgody NSZZ Solidarność.
Dlatego też Komisja Krajowa ogłosiła 10.06.2008 Ogólnopolskim Dniem Solidarności w obronie praw pracowników zwalnianych z przekształcanych szpitali w Częstochowie.
Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia wzywa wszystkich do masowego udziału w manifestacji. Zwracamy się również o poparcie Koleżanek i Kolegów z innych branż oraz wszystkich pacjentów.
Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia stanowczo domaga się uczciwego i rzetelnego dialogu społecznego, niezbędnego do przeprowadzenia trudnego procesu naprawy systemu opieki zdrowotnej.
Ostrzegamy przed łatwą pokusą przerzucenia kosztów wieloletnich zaniechań i błędów na pacjentów i pracowników służby zdrowia, którzy wciąż chcą pracować w polskich szpitalach.
Oczekujemy od rządu publicznego przedstawienia społeczeństwu wszystkich projektowanych zmian legislacyjnych w ochronie zdrowia, wraz z ich skutkami.


Temat
2008-05-14
14.05.2008 r
W dniu 14.05.2008 roku w Warszawie odbyła się konferencja nt.poselskich projektów dotyczących ochrony zdrowia,zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Wobec braku właściwych,ustawowych konsultacji społecznych projektów złożonych przez posłów PO oraz odmowy przeprowadzenia wysłuchania społecznego w Sejmie,dzisiejsza konferencja miała charakter zapoznania się parlamentarzystów PiS z opiniami pacjentów oraz przedstawicieli związków zawodowych i samorządów medycznych.
W pokaż więcej


Temat
2008-05-12
12.05.2008 r.
KOMUNIKAT
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oczekuje od Rządu RP
poszanowania konstytucyjnych praw obywateli do ochrony zdrowia a więc
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Związkowcy wzywają rząd do odstąpienia od działań zagrażających
bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli.
- Pierwszoplanowym zadaniem każdego zakładu opieki zdrowotnej jest ochrona
życia i zdrowia ludz pokaż więcej


Temat
2008-05-12
12.05.2008 r
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim
Koleżankom i Kolegom wykonującym ten piękny i trudny zawód życzymy
satysfakcji płynącej nie tylko z wdzięczności naszych pacjentów,ale
również mierzonej w możliwości awansu społeczno-ekonomicznego.
Niech Ci,którzy zawsze z poświęceniem i miłością pochylają się nad
cierpiącym i potrzebującym pomocy,ich ciężka i odpowiedzial pokaż więcej


Temat
2008-04-24
24.04.2008 r
Ruszyły prace w podkomisjach
W tym tygodniu rozpoczęły się prace w trzech podkomisjach zajmujących się projektami ustaw skierowanymi do Sejmu przez posłów PO.
Są to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej ( już nazywana powszechnie ustawą o spółkach ), ustawa o rzeczniku praw pacjenta oraz ustawa o szczególnych uprawnieniach pracowniczych ( nazywana ustawą o BRAKU szczególnych uprawnień pracowniczych).
W pracach wszystkich trzech podkomisji pokaż więcej


Temat
2008-04-20
20.04.2008 r
W dniach 18-19 kwietnia b.r., w Uzdrowisku Ustroń, obradowało WZD Sekcji
Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ"S". Delegaci omawiali aktualną sytuację w
poszczególnych uzdrowiskach oraz zamiar rozszerzenia prywatyzacji spółek
uzdrowiskowych przez obecne kierownictwo Ministerstwa Skarbu Państwa.
W ocenie delegatów, nie ma podstaw do podważania dotychczasowych uzgodnień NSZZ
"S" z Ministrem Skarbu Państwa, Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ - w z pokaż więcej


Temat
2008-04-16
16.04.2008 r
16 kwietnia odbyło się połączone posiedzenie zespołów Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno – Gospodarczych, które rozpoczęły prace nad realizacją Uchwały Nr 31 z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.
W tym samym dniu przedstawiciele Krajowych Sekcji „budżetowych” i „parabudżetowych” spotkali się z Januszem Śniadkiem i Stefanem Kubowiczem. W trakcie spotkania prze pokaż więcej


Temat
2008-04-11
11.04.2008 r.
KOMUNIKAT
Ze wspólnego posiedzenia Rady SOZ i Rady KSSZ w dniu 11.04.2008r.
11 kwietnia br. odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. Omówiono aktualną sytuację w ochronie zdrowia. Szczególny niepokój NSZZ ,,Solidarność” budzą następujące problemy:
• Brak konkretnych decyzji w sprawie powszechnie oczekiwanego [ i obiecanego przez Minister Zdrowia] wzrostu cen za świadcz pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom