logo
top

Temat
2008-07-26
26.07.08
Zakończył się kolejny etap prac nad pakietem ustaw zdrowotnych
Po blisko dwutygodniowych obradach komisja zdrowia przyjęła sprawozdania
z prac podkomisji nadzwyczajnych ds.ustawy o zoz,o szczególnych
uprawnieniach pracowniczych ( obecnie projekt nosi tytuł "o pracownikach
zoz" co jest o tyle uczciwe,że nie sposób rzeczywiście doszukać się w
niej jakichkolwiek uprawnień dla naszej branży),o akredytacji,o
konsultantach oraz o rzeczniku pokaż więcej


Temat
2008-07-18
18.07.2008 r.
Podczas bardzo burzliwych,trzydniowych obrad Komisji Zdrowia opracowano dwa projekty ustaw zdrowotnych. Ich efektem jest poniższy list do Premiera:

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej


W imieniu organizacji związkowych oraz zawodowych, uczestniczących w pracach Komisji Zdrowia Sejmu RP, nad projektem ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jako przedstawiciele strony społecznej, b pokaż więcej


Temat
2008-06-26
26.06.2008 r.
NiePOprawny parlamentaryzm
Skandaliczny przebieg miały dwa ostatnie posiedzenia podkomisji specjalnej do spraw rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zoz.Ustawa,której od początku rząd się wstydzi (no bo jak inaczej
zinterpretować fakt,iż projekt kierowany jest "kuchennymi schodami"do parlamentu,bez konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych)!Niemiłosiernie skrytykowany przez większość uczestników "Białego Szczytu Rozpaczy"leżakuje w podk pokaż więcej


Temat
2008-06-25
25.06.2008 r.
Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, Przewodniczący Sekcji Uzdrowisk Zdzisław Skwarek przedstawił aktualną sytuacje w uzdrowiskach i oczekiwania pracowników. Poniżej jego wypowiedź:
Na wstępie, w imieniu Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ Solidarność,
dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Skarbu
Państwa. Mamy nadzieję, że zainteresowanie się sprawami spółek uzdrowiskowych SP
przez Komisję świadczy o poważnym traktowaniu spraw tego sektora ochrony zdrowia
przez Sejm RP. Dowodem takim jest uchwalenie przez Sejm, w 2005r., ustawy o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i gminach uzdrowiskowych. Prace nad tą
ustawą trwały 15 lat i były wielokrotnie - skutecznie blokowane przez różne
środowiska zainteresowane od 1989r. m.in. przejęciem atrakcyjnego majątku
uzdrowisk i ich zasobów naturalnych.
Z inicjatywy NSZZ Solidarność, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Skarbu Państwa przeprowadził w 1998r. komercjalizację przedsiębiorstw
uzdrowiskowych, które od 1999r. funkcjonują jako spółki Skarbu Państwa,
uniemożliwiając tym samym realizację zawłaszczenia majątku uzdrowisk.
Tutaj, chciałbym podziękować ówczesnemu Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Skarbu
Państwa rządów AW S za podjęcie tej decyzji. Chciałbym również wyrazić
podziękowanie za duże zaangażowanie MSP w sprawowanie nadzoru właścicielskiego
nad spółkami uzdrowiskowymi, jak również dokapitalizowanie wielu spółek,
wspieranie ich w rozwoju - o czym świadczy m.in. podpisane w 2007r.
Porozumienie pomiędzy ; Prezesem NFZ, Ministrem Zdrowia, Ministrem Skarbu
Państwa a Sekretariatem Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność w zakresie :
zwiększenia nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2008/2009r.,
wykorzystania posiadanej bazy do wprowadzenia nowej formy rehabilitacji w
warunkach sanatorium i szpitala uzdrowiskowego, jak również określeniem polityki
w zakresie prywatyzacji.
Oczywiście, w okresie od 1999r., nie obyło się też bez przykrych incydentów, do
których należało z pewnością umieszczenie w tzw. Raporcie otwarcia premiera
Leszka Millera, w maju 2002r., Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. - wśród 22
spółek Skarbu Państwa, takich jak : ORLEN, KGHM, TOTALIZATOR, ZAKŁADY AZOTOWE W
TARNOWIE.
Korzystając z tej okazji, chciałbym Paniom i Panom Posłom oraz Pani Minister
przekazać informację, że sprawa, po 5 latach przesłuchań wielu osób, w tym ; b.
prezesów, obecnego Pana Ministra Aleksandra Grada, pracowników MZ, MSP oraz
Uzdrowiska Krynica, a także pracowników związanych z NSZZ Solidarność - przez
ABW, Prokuraturę i Sąd - zakończyła się w marcu 2007r. prawomocnym wyrokiem Sądu
oraz uniewinnieniem oskarżonego wówczas Zarządu Spółki - od wszystkich
stawianych w akcie oskarżenia zarzutów.
Nie mamy żadnych wątpliwości, że wydarzenie to było pewnego rodzaju zemstą na
Uzdrowisku Krynica - za obronę tego przedsiębiorstwa, od momentu przełomu w
1989r. - przed jego komunalizacją oraz pozbawieniem go majątku i zasobów
naturalnych, które są nazywane dobrem ogólnonarodowym. Nie jest również dla nas
tajemnicą, że stali za tym ludzie bezpośrednio zainteresowani powyższym
scenariuszem, powiązani bardzo blisko z rządzącą wówczas ekipą rządu premiera
Millera.
Wracając do bieżącej sytuacji w uzdrowiskach informuję Państwa, że Sekcja
Krajowa Uzdrowisk Polskich S od 1999r. bardzo blisko współpracuje z
Ministerstwem Skarbu Państwa, a w ostatnich 2 miesiącach spotkała się
dwukrotnie z Panią Minister Joanną Schmid. Sekcja odniosła się do proponowanej
przez MSP zmiany rozporządzenia MSP, w zakresie rozszerzenia prywatyzacji - o
kolejne 6 spółek uzdrowiskowych. W ocenie naszej Sekcji, nie ma aktualnie
powodów do zmiany obowiązującego rozporządzenia i rozszerzenia prywatyzacji o
kolejne spółki, a MSP winno realizować już przyjętą strategię prywatyzacyjną.
Jako Związek Zawodowy obawiamy się każdej prywatyzacji, ale zdajemy sobie
sprawę, że są przypadki, w których prywatyzacja może być szansą dla spółki,
zwłaszcza, jeżeli jej przyszłość jest zagrożona, bądź nie ma środków na jej
rozwój i modernizację posiadanej bazy. W obowiązującym rozporządzeniu z dnia 20
lipca 2007r. Minister Skarbu Państwa, na podstawie art. 64 ustawy o
uzdrowiskach..., w uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia wyłączył z prywatyzacji 14
spółek, a 10 spółek podzielonych zostało na dwie grupy - z przeznaczeniem do
prywatyzacji kapitałowej. To niemal 50% spośród 26 spółek uzdrowiskowych, biorąc
po uwagę fakt, że uzdrowiska : Nałęczów, Szczawnica i Solec - są już podmiotami
prywatnymi.
W obecnej sytuacji, za niezbędne do podjęcia działania Sekcja Krajowa Uzdrowisk
Polskich uważa :
1.realizację Porozumienia z dnia 1 luty 2007r., w którym określone zostały
zasady zwiększenia nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe, prywatyzacji, szkoleń
dla pracowników oraz wspierania inwestycji w spółkach uzdrowiskowych.
2.uzgodnienie przez MZ, MSP, NFZ i Zw. Zaw. programu dla spółek wyłączonych z
prywatyzacji.
3.pilne rozstrzygnięcie spraw dotyczących wysokości podatków od nieruchomości,
w części dotyczącej obiektów sanatoryjnych,
4.zniesienie wskaźnika ograniczającego wzrost wynagrodzeń w spółkach SP.
Wskaźnik ten jest krzywdzący dla pracowników i powoduje, że wielu fachowców
odchodzi z firm SP, a średnie płace w spółkach uzdrowiskowych to często niecałe
40% średniej krajowej.
5.rozważenie zwiększenia z 15 do 20-25% akcji/udziałów, jakie nieodpłatnie
otrzymują pracownicy prywatyzowanych spółek.
Lecznictwo uzdrowiskowe, realizowane przez spółki uzdrowiskowe, które były
przedsiębiorstwami o charakterze użyteczności publicznej, jest integralną
częścią ochrony zdrowia i winno nadal spełniać taką rolę w systemie ochrony
zdrowia.


Temat
2008-06-25
25.06.2008 r.
Spotkanie w Klubie PiS
W dniu 25.06.2008roku w Sejmie odbyło się spotkanie prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność z kierownictwem Klubu Parlamentarnego PiS oraz Posłami-Członkami Komisji Zdrowia z PiS.Podczas spotkania,które prowadził Przewodniczący Klubu poseł Przemysław Gosiewski omówiono bieżące prace prowadzone w Komisji Zdrowia,inicjatywy poselskie jakie w zakresie ochrony zdrowia zamierza zgłosić Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. pokaż więcej


Temat
2008-06-21
21.06.2008 r.
PODZIĘKOWANIEPrzewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność" serdecznie dziękuje
* Przewodniczącemu Komisji Krajowej za poparcie akcji protestacyjnej pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
* Przewodniczącemu Zarządu Regionu Mazowsze za udział w pikiecie oraz poparcie naszych postulatów
* Przewodniczącemu Regionu Ziemia Przemyska za przedstawianie problemów prac pokaż więcej


Temat
2008-06-19
19.06.2008 r.
JUTRO PIKIETA PRZED BUDYNKIEM MINISTERSTWA ZDROWIA W WARSZAWIE< ULICA MIODOWA 15.
SPOTYKAMY SIĘ O GODZ. 12
Poniżej pismo Do Minister Zdrowia:
Szanowna Pani Ewa Kopacz
Minister Zdrowia
W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do innych grup zawodowych pracowników ochrony zdrowia oraz kolejnej próby zmiany funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej związki zawodo pokaż więcej


Temat
2008-06-11
11.06.2008 r
Trzygodzinna manifestacja "Solidarności" przeszła wczoraj ulicami centrum Częstochowy. Związkowcy protestowali przeciwko zaniechaniu dialogu społecznego przez władze samorządowe miasta przy planowanych przekształceniach własnościowych miejskich szpitali. Miasto chce zwolnić wszystkich pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego i w spółce prawa handlowego, która od przyszłego roku będzie prowadzić działalność medyczną, dać pracę tylko części z nich, w dodatku na nieznanych dz pokaż więcej


Temat
2008-06-10
10.06.2008 r.
DEBATA O PRYWATYZACJI SZPITALI

O skutkach zapowiadanej prywatyzacji szpitali dyskutowali uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez podbeskidzką "Solidarność w poniedziałek, 9 czerwca w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej".
"Niepokoi nas, że politycy, gdy zabierają się za najważniejsze dla społeczeństwa reformy, mają poczucie nieomylności.Wydają się wierzyć, że odkryli lekarstwo na wszelkie bolączki.
My jednak mamy wie pokaż więcej


Temat
2008-06-09
09.06 2008 r.
KOLEŻANKI I KOLEDZY
CZŁONKOWIE NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność" zaprasza do udziału w pikiecie, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 roku o godz. 12.oo przed budynkiem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15.
Główne postulaty to:
- znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- z pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom