Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia - czytaj

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu - czytaj

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego - czytaj

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Andrzej Jacyna prezesem NFZ

Andrzej Jacyna prezesem NFZ - czytaj

2018-09-20 13:09Ważne deklaracje nowego Głównego Inspektora Sanitarnego

Pinkas: GIS pod moimi rządami nie będzie rapował, ale będzie się komunikował

Będzie ustawa dotycząca suplementów diety – zapowiada Jarosław Pinkas*, nowy Główny Inspektor Sanitarny w rozmowie  z ISBzdrowie

Panie Ministrze jak ma wyglądać Sanepid pod Pana rządami? Możemy spodziewać się rewolucji czy…

Nienawidzę słowa rewolucja, bo ta – nie tylko w medycynie – w ogóle się nie sprawdza. Wszystko, co możemy zmieniać należy robić w sposób rozsądny i w drodze dialogu. Moja funkcja została dość dokładnie opisana w ustawie, a więc z góry wiadomo, czym ma się zajmować Główny Inspektor Sanitarny. Oczywiście zdarzają się sytuacje kryzysowe na które GIS musi zareagować i to będę robił, ale stawiam raczej na spokojną kontynuację.

Rozumiem, że teraz to Pan będzie nam śpiewał jako raper GIS-u?

Nie. Ten tytuł już dożywotnie należy się ministrowi Posobkiewiczowi. Bardzo doceniam tę inicjatywę, bo znalazł dobry sposób na dotarcie z przekazem i edukacją do młodych ludzi. Ja nie będę śpiewał, co nie oznacza, że nie będę się komunikował z młodzieżą. Będę, ale za pomocą innych narzędzi – przede wszystkim za pomocą mediów społecznościowych. Dlatego jedną z pierwszych zmian, jakie wprowadzę będzie rozbudowa departamentu komunikacji społecznej. Chcę bowiem nie tylko robić więcej, ale także częściej niż dotychczas wydawać komunikaty, informacje i rozmawiać ze społeczeństwem.

2018-09-14 11:30Pilne Ustawa Uchwalona !!!

NSZZ "Solidarność" upominając się o regulacje płacowe nie tylko dla pracowników medycznych realizuje kolejny krok w drodze do objęcia WSZYSTKICH pracowników zatrudnionych w lecznictwie.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania minimalnego zasadniczego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w słuzbie zdrowia.

Przy jednym głosie wstrzymującym parlament uchwalił nowelizację tzw ustawy podwyżkowej. Zmiana ustawy pozwala objąc regulacjami płacowymi pracowników działalności podstawowej-m.in salowe, sanitariuszy, rejestratorki i sekretarki medyczne

Przyjęto nowe, wyższe wskaźniki wzrostu wynagrodzen postulowane przez NSZZ "Solidarność" oraz zaszeregowanie pracowników do grup zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Jesli senatorowie nie zgłoszą poprawek wtedy potrzebny będzie tylko podpis Pana Prezydenta.

Przypominamy że naliczenie podwyżek dla nowo objętych grup pracowniczych ma nastąpić z wyrównaniem od 1 lipca.

Poniżej zamieszczamy treść  przegłosowanej nowelizacji ustawy z przyjętymi poprawkami

2018-09-05 15:28W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego

Jedną z debat cieszących się największą popularnością jest oczywiście problematyka zdrowotna. Zdrowiu, organizacji i finansowaniu systemu opieki zdrowotnej poświęcone jest kilka paneli dyskusyjnych.
W jednym znich, poświęconym źrodłom finansowania panelistą była przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman.
Wydarzeniem dnia niewątpliwie będzie plenarna debata o zdrowiu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz m.in ministrów zdrowia, rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra finansów, rzecznika rządu.
Czyli Rada Ministrów o zdrowiu w Krynicy

2018-08-10 12:53Władze NSZZ „Solidarność” negatywnie o zmianie rozporządzenia

Władze NSZZ „Solidarność” negatywnie o rozporządzeniu ministra zdrowia utrzymującym eliminowanie  reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pielęgniarki i położne z negocjacji na poziomie zakładowym

 

Warszawa 10.08.2018r

Pan

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Zdrowia

W odpowiedzi na pismo UZ – PR.0212.6.2018.KR ws. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wersja z dnia 26 lipca 2018 r.) oraz projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wersja z dnia 26 lipca 2018 r.) informujemy, że Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia jednoznacznie negatywnie opiniuje oba przedłożone projekty ww. rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Przedłożone akty prawne nie usuwają zasadniczych wad, którymi obciążone są zmieniane rozporządzenia, a przede wszystkim utrzymują ustawowe naruszanie zasady równości związków zawodowych. Przypominamy, iż Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w tej kwestii zostało jednoznacznie wyrażone w roku 2015, czyli z chwilą wprowadzenia przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym w pełni aktualne pozostają uwagi i komentarze zawarte w Stanowisku Prezydium KK nr 2/15 ws. naruszenia prawa w projekcie rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w załączeniu) oraz Decyzji Prezydium KK nr 180/15 ws. opinii o projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotne (w załączeniu).

2018-08-09 14:42KOMUNIKAT

W dniu 7 sierpnia odbyło się w Gdańsku nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister Elżbiety Rafalskiej, Joanny Kopcińskiej i Anny Zalewskiej.

W sprawach służby zdrowia a zwłaszcza ostatnich działań ministra zdrowia bulwersujących środowisko medyczne został przekazany premierowi stanowczy sprzeciw władz Związku.

Nie ma i nie będzie zgody „Solidarności” na dzielenie środowiska w zakładach pracy.

Przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o sposobie ustalania minimalnego zasadniczego wynagrodzenia …. nie spełnia wszystkich oczekiwanych postulatów.

Co prawda następuje rozszerzenie zakresu przedmiotowego (co było postulatem „Solidarności”) o kolejną dużą grupę pracowników tzw działalności podstawowej, ale wartości przyjęte przez rząd w załączniku do ustawy są za niskie.

Oczekujemy iż rząd lub przedstawiciele klubu parlamentarnego PiS zgłoszą w trakcie prac parlamentarnych poprawki zmieniające wskaźnik z 0,53 na 0,58 dla pracowników działalności podstawowej bez wymaganego wykształcenia, 0,64 dla pracowników działalności podstawowej na stanowisku z wykształceniem średnim oraz 0,73 dla wymagającego wykształcenie wyższego.

Oczekujemy zmiany lub uchylenia przepisu z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (paragraf 2 pkt 4 podp. 1) wyłączającego inne (poza OZZPiP) reprezentatywne związki zawodowe zrzeszające z negocjacji na szczeblu zakładowym (w tej sprawie stanowczą opinię przedstawił przewodniczący Piotr Duda w programie TVP Info relacja tutaj:https://wiadomosci.onet.pl/kraj/piotr-duda-minister-szumowski-dzieli-srodowisko-zwiazkowe/k1k7x6w )

Aktualny projekt nowelizacji ww rozporządzenia jest w opiniowaniu i stanowisko naszego Związku jest jednoznacznie krytyczne.

Sekretariat Ochrony Zdrowia oczekuje również pilnego rozpoczęcia prac nad tzw rozporządzeniem kwalifikacyjnym. Należy je uporządkować i zaktualizować o nowe grupy zawodowe niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych oraz określenie niezbędnych kwalifikacji (w tym specjalizacji).

Uznajemy to za niezbędne działanie w celu objęcia ustawą wszystkich zatrudnionych w placówkach medycznych i jednostkach budżetowych.

W dniu 29 sierpnia Komisja Krajowa oceni stopień realizacji postulatów zgłaszanych podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim i podjęcie dalsze decyzje.

W dniach 30-31 sierpnia w Gdańsku spotka się również Prezydium Rady Sekretariatu przygotowując dalsze działania

 

2018-08-08 11:30Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego trwało ponad pięć godzin.

W spotkaniu uczestniczyły również panie minister Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska i Joanna Kopcińska.

Nie brakowało emocji, ale jest też szansa na konstruktywne decyzje m.in. w kwestii budżetówki i służby zdrowia. Czekamy teraz na działania rządu w obszarach tematycznych wskazanych podczas dyskusji.

Czas jest sprawą kluczową bo ocena stopnia realizacji związkowych postulatów odbędzie się 29 sierpnia-tego dnia spotykamy się w Gdańsku w kolejną rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Polecamy również uwadze wywiad przewodniczącej M. Ochman w programie....w Polsat News:http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-08-07/wydarzenia-i-opinie-rozmowy-o-podwyzkach-w-budzetowce-transmisja/