W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Podziękowanie

Podziękowanie - czytaj

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej - czytaj

Zmarł Tomasz Sienkiewicz

Zmarł Tomasz Sienkiewicz - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

„Współczesne wyzwania świata pracy”. Droga Krzyżowa Ludzi Pracy 2019

„Współczesne wyzwania świata pracy”. Droga Krzyżowa Ludzi Pracy 2019 - czytaj

2019-07-16 12:19Kondolencje

Doktorowi

Lechosławowi Namysłowi

Członkowi Rady Krajowego

Sekretariatu Ochrony Zdrowia

Przewodniczącemu

Wielkopolskiej Sekcji Służby Zdrowia

najserdeczniejsze wyrazy współczucia

po śmierci

MAMY

składa Przewodnicząca

oraz Rada Krajowego

Sekretariatu Ochrony Zdrowia

NSZZ „Solidarność”

 

2019-07-10 12:12Zrealizowany postulat NSZZ Solidarność

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła nowelizację „Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw”
Zmiana polega na postulowanym przez Sekretariat Ochrony Zdrowia zwiększeniu kwoty bazowej z 3900 do wysokości 4200.
Pozwoli to na dodatkowe podwyżki - jeszcze w tym roku z wyrównaniem od 1 lipca - dla najniżej uposażonych pracowników ochrony zdrowia.
Jest to również pierwszy krok w "uwolnieniu" kwoty bazowej, który ma nastąpić (zgodnie z ustawą) od 1 lipca przyszłego roku.
Przypominamy że będzie ona wynosiła równoważność średniego krajowego wynagrodzenia.
Szczegóły tutaj: https://www.prawo.pl/zdrowie/kwota-bazowa-do-obliczania-wynagrodzen-w-sluzbie-zdrowia-bedzie,443413.html

Źródło:www.prawo.pl

2019-07-10 09:18Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej

Związkowcy z Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia pamiętają o Prezydencie Lechu Kaczyńskim i Jego Małżonce Marii
Dziś na Wawelu złożyli  biało-czerwone róże 
 

2019-07-03 13:38Obradowała Sejmowa Komisja Zdrowia

W Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
Zaproponowane zmiany dotyczą wprowadzenie 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego dla tej grupy zawodowej oraz możliwości kształcenia w formie niestacjonarnej.
Oznacza to że - o ile ustawa zostanie przyjęta przez Sejm - zawód pielęgniarki lub położnej na poziomie licencjatu będzie można uzyskać na studiach zaocznych.
Odnosząc się do proponowanych przez rząd poprawek przewodnicząca M.Ochman zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia podobnych rozwiązań (urlopy szkoleniowe) dla innych zawodów medycznych.
Rozwiązanie umożliwiające wprowadzenie studiów niestacjonarnych na pewno zwiększy liczbę pielęgniarek na rynku medycznym. Niezbędne jest jednak zapewnienie odpowiedniego monitoringu jakości kształcenia - zaznaczyła przewodnicząca

2019-06-19 14:51Kolejny Zespół Trójstronny

17 czerwca 2019r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia.
Wśród analizowanych zagadnień były: sytuacja w polskiej transplantologii, skutki wdrożenia sieci szpitali, Narodowy Program Zdrowia oraz sprawy pracownicze Domów Pomocy Społecznej. Przedstawiono także informację NFZ na temat przeznaczenia środków finansowych ze wzrostu poziomu finansowania.

Wiceminister Maciej Miłkowski zapewnił, że projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego [...] jeszcze przed wakacjami powinien przejść przez procedury rządowe, a następnie trafić do Sejmu. Przypominamy: projekt dotyczy podniesienia kwoty bazowej z 3900zł na 4200zł z ważnością od dnia 1 lipca 2019r.
Przedstawiciele Solidarności postawili wniosek o utworzenie komisji wspólnej (Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Spraw socjalnych) w celu wypracowania skutecznych rozwiązań w zakresie spraw pracowniczych w opiece społecznej. W najbliższym czasie powinna w tej sprawie zapaść decyzja.

 

2019-05-27 12:34Obrady Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia na Jasnej Górze

W dniach 25-26 maja w Częstochowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Zdrowia.

Spotkanie połączone było z uczestnictwem w 95 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstwa Służby Zdrowia na Jasną Górę.

Związkowcy z zadowoleniem przyjęli informację dotyczącą zrealizowania postulatu odmrożenia kwoty bazowej w ustawie podwyżkowej. Decyzją rządu od 1 lipca br ma ona wynosić 4200 złotych (wzrost o 300 złotych).

Przypominamy iż do końca maja należy zawrzeć porozumienie z pracodawcami ws sposobu realizacji trzeciej transzy podwyżek

Związkowcy omówili aktualną sytuację w Sekcjach Krajowych-konieczne jest rozpoczęcie rzetelnego dialogu w sprawie sytuacji pracowników pomocy społecznej i socjalnej.

Niestety, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchyla się od podjęcia konkretnych działań.

Rada będzie podejmowała decyzje ws powołania Zespołu negocjacyjnego w sprawie pomocy społecznej

Związkowcy zajęli również stanowisko ws niepokojącej sytuacji w częstochowskiej służby zdrowia. Niekonsultowane społecznie przekształcenia,ograniczenia w działalności oddziałów szpitalnych mogą skutkować pogorszeniem dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców Częstochowy i dawnego województwa częstochowskiego.

Rada zdecydowała o konieczności zwrócenia się w tej sprawie do ministra zdrowia a także za pośrednictwem wiceprzewodniczącej Rady Sekretariatu Haliny Cierpiał do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Omówiono trudną sytuację w NFZ w związku z brakiem wzrostu wynagrodzeń a także dokonującymi się zmianami w strukturze zatrudnienia i organizacji pracy.

Przypominamy iż na wniosek przewodniczącej M. Ochman 27 maja odbędzie się spotkanie przedstawicieli Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w NFZ, Zarządu NFZ oraz Ministra Zdrowia i Przewodniczącej Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

Przewodnicząca oraz Członkowie Rady uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim oraz uroczystej Sumie na zakończenie 95 Pielgrzymki Duszpasterstwa Służby Zdrowia