Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej - czytaj

5 lat Medexpressu

5 lat Medexpressu - czytaj

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję - czytaj

Solidarność pamięta o Profesorze

Solidarność pamięta o Profesorze - czytaj

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

Komunikat

Komunikat - czytaj

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił - czytaj

2018-03-26 14:39XVIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Blisko 1500 wiernych wzięło udział 23 marca br. w Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy, która już po raz 18 przeszła ulicami warszawskiego Żoliborza. Tegoroczna procesja została zorganizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” oraz proboszcza Parafii św. Stanisława Kostki, kustosza sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki ks. Marcina Brzezińskiego i przyświecało jej hasło „Chrystus solidarny z ludźmi pracy”.

– Praca jest trudnym, męczącym i wymagającym darem. Ale ten dar pozwala nasze życie kształtować w imię godności człowieka, w imię bezpieczeństwa rodzin i dla dobra innych. Jeśli dostrzegamy ten wymiar pracy, jako dar – ten dar otrzymany i ten dar, który my dajemy naszym bliskim czy innym, żyjącym na tej samej ziemi – to wtedy nasza praca zyskuje sens dodatkowy, nie tylko materialny – powiedział ks. Marcin Brzeziński podczas Mszy świętej, która poprzedziła wyruszenie procesji. Duszpasterz ludzi pracy z archidiecezji warszawskiej ks. kanonik Michał Kotowski dodał, że podczas tegorocznej Drogi Krzyżowej „będziemy się modlić o to, by było jak najmniej bezrobocia, o uczciwość pracowników i pracodawców, aby w pracy realizowała się godność człowieka oraz żeby praca zmieniała Polskę i uświęcała ludzi”.

Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi wyruszyli spod grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki ulicami Żoliborza. Czterometrowy krzyż na czele procesji nieśli m.in. hutnicy, strażacy, energetycy, stoczniowcy, górnicy, żołnierze, policjanci, strażnicy miejscy, kolejarzy, nauczyciele, absolwenci wyższych uczelni, pracownicy służby zdrowia, emeryci i renciści oraz przedstawiciele Komisji Krajowej i Regionów NSZZ „Solidarność”. Niesiony krzyż poprzedzali harcerze z pochodniami i górnicza orkiestra z Jaworzna na Górnym Śląsku, a uczestnicy trzymali zapalone lampiony i świece.

Podczas Drogi Krzyżowej modlono się także o szybką kanonizację patrona „Solidarności” błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Źródło:http://solidarnosc.mazowsze.pl/?p=23655

 

2018-03-26 11:565 lat Medexpressu

Podczas uroczystości 5 lat Medexpressuuhonorowani zostali wybitni przedstawiciele ochrony zdrowia w uznaniu za codzienną pracę na rzecz chorych, kierowanie się nieskazitelnymi zasadami, zaangażowanie i wrażliwość.

W gronie laureatów znaleźli się:
- Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
- Ewa Błaszczyk, twórczyni fundacji „Akogo?” i Kliniki Budzik,
- Dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
- Maria Dziura, dyrektor szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie,
- Prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
- Prof. Adam Maciejewski z Centrum Onkologii w Gliwicach,
- Prof. Wojciech Maksymowicz z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego,
- Dr Beata Małecka – Libera, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia,
- Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność,
- Dr Jarosław Pinkas z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUX MED Sp. z o.o.,
- Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Dziękujemy znakomitym Gościom za obecność na tej ważnej dla nas uroczystości oraz za codzienną pracę na rzecz pacjentów.

Fot. Wojciech Górski

Źródło:Medexpress.pl

2018-03-09 12:05Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję

6 marca 2018 r. w Jastrzębiej Górze odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy NFZ. Gościem była Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman, która w wystąpieniu podkreśliła znaczenie ponad tysięcznej organizacji i życzyła pomyślnych obrad i wyborów. Zebranie poprowadził kolega Krzysztof Tenerowicz, członek Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

W wyniku wyborów Przewodniczącą Komisji Zakładowej na kadencję 2018-2022 została Bronisława Czarska-Marchelewicz, przewodnicząca Komisji Oddziałowej przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Nowe władze ukonstytuowały się wybierając ze swojego składu między innymi dwóch wiceprzewodniczących. Jednym z nich został Krzysztof Filip przewodniczący Komisji Oddziałowej przy Centrali NFZ i jednocześnie ekspert Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

Przewodniczącej Bronisławie Czarska-Marchelewicz oraz nowym władzom NSZZ „Solidarność” przy NFZ serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniu.

 

2018-03-08 12:38Solidarność pamięta o Profesorze

Dziś przypada 9 rocznica śmierci prof. Zbigniewa Religii.

Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” oddało hołd i złożyło wiązankę na grobie Profesora.

2018-02-23 10:43Maria Ochman: strona rządowa proponuje mniej niż płaca minimalna

- Cieszy nas to, że możliwe jest rozszerzenie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na inne grupy pracowników. Solidarność bardzo mocno podkreślała, że ustawą powinni być objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, bo to nie poszczególny pracownik realizuje świadczenia, tylko cały podmiot – powiedziała Mariach Ochman.

Szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarności” w rozmowie z Medexpressem zaznaczyła, że zaproponowane przez stronę rządową grupy zaszeregowania i wskaźniki są nieakceptowalne. - Solidarność zgłosiła konkretne postulaty stronie rządowej i oczekuje szybkiej odpowiedzi i realizacji nowelizacji – mówi Ochman.

Pierwszy z tych postulatów to rozszerzenie zakresu podmiotowego, drugi dotyczy tabeli zaszeregowania. Solidarność nie zgadza się, by do jednej grupy zakwalifikowano wszystkich pracowników tzw. działalności podstawowej bez względu na to, jakich kwalifikacji i wykształcenia wymaga ich praca. Maria Ochman przypomniała, że stawka 0,53, która została zaproponowana w najniższej grupie, oznacza, że strona rządowa proponuje tym pracownikom, mniej niż wynosi płaca minimalna.

Szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarności” pokreśliła, że minister zdrowia podpisując porozumienie z rezydentami, w dużym stopniu zmienił wskaźniki z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach. - Porozumienie z rezydentami sprawiło, że część tych wskaźników poszybowała bardzo wysoko. Pojawia się również pytanie dotyczące możliwości realizacji tego porozumienia i skutków finansowych, bo pozostaje to wszystko w sferze deklaratywnej. Nawet jeśli będą większe środki finansowe, to trzeba zmienić ustawę – mówi Maria Ochman. Dodała, że prezes NFZ i dyrektorzy placówek medycznych przestrzegali, że wzrośnie zadłużenie szpitali, bo te środki, które dyrektorzy dostali w zeszłym roku i budżet, który się zmienił w związku z zapłaceniem nadwykonań, poprawił sytuację, ale w tej chwili pieniądze stopniały do zera. Dodatkowo dyrektorzy zwracali uwagę na nakręcenie spirali roszczeń wśród samych lekarzy, tym bardziej, że minister Łukasz Szumowski podczas RDS wskazał, że te konflikty, które nadal są w szpitalach, to indywidualna sprawa dyrektorów i organów założycielskich. Dyrektorzy placówek wskazywali, że źle się stało, że porozumienie, nie zostało zawarte jednak w ramach forum RDS.

- Solidarność wyraziła oburzenie sposobem i wolnym tempem prowadzenia rozmów, ponieważ Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny zasłoniło się potrzebą czasu i dokonywaniem wyliczeń – powiedziała Ochman. - Wyraziliśmy również zaniepokojenie faktem, że nie został reaktywowany Zespół Trójstronny, mnożą się za to inne fora dyskusyjne. Będziemy oczekiwali zwiększenia tempa prac – powiedziała Maria Ochman.

Źródło:http://www.medexpress.pl/maria-ochman-strona-rzadowa-proponuje-mniej-niz-placa-minimalna/69634

 

 

2018-02-21 15:16Komunikat po posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Usług Publicznych

W dniu 20 lutego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Usług Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W spotkaniu udział wzięli – Maria Ochman, Danuta Kądziołka, Sylwia Szczepańska Zespół Organizacyjno – Prawny KK.

Przewodnicząca Maria Ochman działając w oparciu o przesłane do Sekretariatu Ochrony Zdrowia uwagi dotyczące planowanej nowelizacji zgłosiła następujące wnioski:

1. Zakres podmiotowy ustawy powinien dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Należy zmienić zaproponowany przez stronę rządową współczynnik dla grupy 11 z 0,53 na wyższy [ze względu na technikę negocjacji nie podawaliśmy konkretnej wysokości].

3. Zgłosiła konieczność wyodrębnienia z grupy 11 i przeniesienia do grupy 10 tych pracowników których wykształcenie [średnie i wyższe] wymagane jest do pełnienia konkretnych obowiązków np. statystyk, sekretarka medyczna.

Oczekujemy że nowelizacja ustawy dokonana zostanie na tyle szybko aby jej skutki nastąpiły przed II transzą podwyżek – czyli do końca maja.