13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!!

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!! - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych - czytaj

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia - czytaj

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Podziękowanie

Podziękowanie - czytaj

2019-10-11 14:5413 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!!

Już w tę niedzielę 13 października odbędą się wybory parlamentarne. To nasz głos może zdecydować o przyszłości Polski, o realizacji naszych oczekiwań. Również tych w służbie zdrowia.

Dokonajmy oceny ostatnich lat i zagłosujmy mądrze.

Poniżej zamieszczamy Apel Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Przeczytajcie koniecznie i przekażcie innym!

Źródło:http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19001-nic-nie-jest-dane-raz-na-zawsze-piotr-duda-apeluje-o-udzial-w-wyborach

2019-10-11 12:06Święto Ratowników

Wszystkim Ratowniczkom i Ratownikom w Dniu Ich Święta życzymy aby każda interwencja ratująca ludzkie życie była sukcesem. Życzymy, by za swoją odpowiedzialną pracę byli otoczeni wdzięcznością pacjentów i właściwie doceniani przez pracodawców.

Koleżanki i Koledzy! Niech Święty Gerard, Wasz Patron towarzyszy Wam i wspiera w każdej godzinie Waszej pracy!

2019-09-23 11:05WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Wdniach 13-14 września 2019 r. na Zamku w Rydzynie koło Leszna odbyło się Jubileuszowe XXV Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca Dorota Walczak powitała Delegatów i zaproszonych gości, którzy uświetnili swoją obecnością nasze obrady: Marię Ochman – Przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Jarosława Lange – Przewodniczącego regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Karola Pabisiaka – Wiceprzewodniczącego Regionu Wielkopolska i Przewodniczącego Oddziału w Lesznie, Andrzeja Trybusza – Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Artura Podfigurnego – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, Łukasza Borowiaka - Prezydenta Miasta Leszno i Tomasza Malepszy – Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna

Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny przesłali listy gratulacyjne i podziękowania za zaproszenie i za działalność jaką prowadzą związkowcy.

Głównymi tematami obrad były te tematy, które w dalszym ciągu wymagają rozwiązania:

- podległość Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod Ministerstwo Zdrowia, kto inny zleca nam zadania do wykonania a kto inny nas finansuje, organem tworzącym są wojewodowie, finansuje nas Ministerstwo Finansów czyli budżet Państwa poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, każde województwo kieruje się swoimi zasadami,

- problemy z finansowaniem i utrzymaniem stacji, oraz wykonywaniem zadań i badań bez uaktualnionych przepisów i aktów prawnych, brak jednolitych wytycznych obowiązujących w całym kraju, interpretacja przepisów zależy od wojewódzkich inspektorów i wojewodów

- i najważniejszy temat z punktu widzenia pracowników: wynagrodzenia, brak finansów na wzrost wynagrodzeń zgodnie z ustawą o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia i brak finansów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, tu również twa swoista przepychanka i rożna interpretacja przepisów.

Dorota Walczak ze zdobytych informacji przedstawiła krótką historię Sekcji Krajowej.

Delegaci przyjęli stanowiska w sprawie:

- realnego wzrostu środków finansowych na działalność Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Od 2013 roku budżet nie został zwiększony a obecne środki finansowe nie pozwalają na realizację zadań PIS oraz ustawowych zobowiązań wobec pracowników stacji.

- w pełni poparli działania organizacji związkowej w Toruniu i Bydgoszczy i domagają się natychmiastowego zaprzestania uporczywego tkwienia w indywidualnej interpretacji ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia (ustawa z dnia 08.06.2017 r.), łamania spraw pracowniczych tj. skorygowania współczynników dla pracowników z wyższym wykształceniem i studiami podyplomowymi zgodnie z obowiązującą interpretacją w całym kraju w/w ustawy.

- wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec dyskryminacji pracowników PIS w Białymstoku posiadających wyższe wykształcenie I stopnia i podyplomówki, przeszeregowanych przed rokiem 2010 na stanowiska asystenta i starszego asystenta poprzez nie przyznanie im współczynnika 1,05 zgodnie z ustawą o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- w pełni poparli działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Lublinie i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PSSE w Lublinie zmierzające do unormowania sytuacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie lubelskim oraz zmiany na stanowisku LPWIS w Lublinie.

W dniu 13 września 2019 r. na Jubileuszowe XXV WZD przybył Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Przeprosił i wytłumaczył delegatom powód swojego spóźnienia. Zaprosił wszystkich obecnych delegatów na spotkanie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego a po spotkaniu na Galę Jubileuszową z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która odbędzie się 7 października 2019 r. w Warszawie.

Delegaci ustalili, że następne WZD odbędzie się w województwie kujawsko-pomorskim.

 

2019-09-17 09:48Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

16 września w warszawskiej siedzibie NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie struktur branżowych służby zdrowia. Gościem związkowców był minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski.
Zebrani przedstawili ministrowi postulaty, które ich zdaniem należy niezwłocznie wdrożyć aby oczekiwane zniany w służbie zdrowia stały się faktem. Podkreślili że wzrost wynagrodzeń dla pracowników jest sprawą kluczową a ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia musi być w przyszłej kadencji sejmu nowelizowana tak aby zapewnić jej trwały charakter.
Zwrócono uwagę na konieczność podwyższenia wskaźników. Pozytywnie oceniono wzrost płacy minimalnej ale przede wszystkim wyłączenie dodatku stażowego co jesr realizacją postulatu NSZZ "Solidarność".
Zwrócono uwagę na konieczność podnoszenia nakładów finansowych na leczenie ale także koniecznie zmiany organizacyjne. Związkowcy przekazali ministrowi propozycje postulatów naprawczych.

2019-09-11 09:14Skończyć z podziałami

Rozmowa z Marią Ochman, przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność"

Co dobrego wydarzyło się w polskiej służbie zdrowia przez ostatnie cztery lata?

– Zostało zrealizowanych kilka postulatów Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Myślę, że wiele osób już o tym zapomniało, ale doszło do zablokowania przekształceń własnościowych, zwłaszcza w zakresie szpitalnictwa. Za rządów PO – PSL mieliśmy bardzo agresywną politykę dotyczącą tej kwestii – nie tylko komercjalizacji, ale również prywatyzacji. Chodziło m.in. o to, żeby placówki mogły prowadzić świadczenia odpłatnie, jak również żeby obowiązywały je zasady kodeksu spółek handlowych. Miało to być swoiste panaceum na kłopoty materialne i organizacyjne służby zdrowia. Naszym zdaniem, już dawno przekroczono barierę ekonomizacji w służbie zdrowia, a wynik finansowy nie może być ważniejszy niż zdrowie pacjenta – stąd też jednym z naszych kluczowych postulatów było zatrzymanie tego procesu i to się udało.

Kolejnym ważnym działaniem, o którym rzadko się wspomina, jest upaństwowienie ratownictwa medycznego, tak aby wszystkie karetki, zespoły wyjazdowe stały się publiczne, by nie były kontraktowane przez podmioty prywatne, również zagraniczne. Ratownictwo medyczne dzięki odważnej decyzji rządu stało się wreszcie służbą publiczną.

Z ostrożnym optymizmem oceniamy wprowadzenie sieci szpitali. Oczywiście konieczny jest monitoring skutków działania ustawy i wyciągnięcie wniosków, aby działanie sieci odpowiadało potrzebom lokalnych społeczności, czyli uwzględniało mapę potrzeb zdrowotnych, ale także zapewniało jakość świadczeń i by racjonalnie były wykorzystane łóżka szpitalne.