ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

POLSKĘ MIAŁA W SERCU

POLSKĘ MIAŁA W SERCU - czytaj

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia - czytaj

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia - czytaj

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

2022-12-20 14:35Życzenia

2022-10-28 14:10ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

W nadchodzące Święta pamiętajmy o naszych Zmarłych.

Pamiętajmy o Koleżankach i Kolegach – pracownikach służby zdrowia, członkach naszego Sekretariatu. Wspomnijmy ich z zadumą i otoczmy szczególnie modlitwą w Dzień Zaduszny

2022-10-17 14:44Komunikat

W dniach 12 – 13 października w Tarnowie odbyło się wspólne spotkanie Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

Tematami spotkania były m.in. organizacja Marszu Godności [przypominamy że w tej sprawie uchwałę podjęła Komisja Krajowa 7 października bieżącego roku], który odbędzie się 17 listopada w Warszawie.

Szczegóły i przebieg demonstracji nie są jeszcze znane, gdy tylko dotrą do nas informacje będziemy je przesyłać. Transport na manifestację tradycyjnie z Waszymi Regionami. Apelujemy o liczny udział.

Jak wiecie postulatami są:

- Powstrzymanie wzrostu cen energii,

- Podniesienie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych,

- Przyjęcie ustawy dotyczącej emerytur pomostowych.

W sposób szczególny podczas marszu nasz Sekretariat będzie wspierał Pracowników Pomocy Społecznej, których wynagrodzenia są na żenująco niskim poziomie.

Krajowa Sekcja Pracowników pomocy Społecznej NSZZ ,,Solidarność” zrzeszona w Naszym Sekretariacie za szczególnie istotne uznała:

- Powiązanie wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej ze średnią krajową,

- Finansowanie zadań i wynagrodzeń pracowników sektora pomocy społecznej z budżetu państwa co jest naturalną konsekwencją art.2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.

Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych Koleżanek i kolegów jak również pozostałych postulatów, do których myślę nikogo nie trzeba przekonywać.

Podczas spotkania w Tarnowie Rada omówiła również niebezpieczeństwa związane z propozycjami zmian w ustawach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego.

21 października odbędzie się Zespół Trójstronny przy Ministrze Zdrowia, którego jednym z tematów będą planowane zmiany w lecznictwie uzdrowiskowym.

Razem z Szefem Sekcji Kolegą Zdzisławem Skwarkiem przedstawimy nasze oczekiwania i zastrzeżenia.

Rada ponownie przeanalizowała zmiany w ordynacji wyborczej NSZZ ,,S” na nadchodzącą kadencję.

Uchwały o kluczach wyborczych prześlemy niezwłocznie po przyjęciu ich przez Krajową Komisję Wyborczą.

Przypominamy również o konieczności przyjęcia takich uchwał przez Wasze Sekcje i Sekretariaty Regionalne.

Apelujemy też o nieodkładanie wyborów tylko rozpoczęcie ich zgodnie z kalendarzem wyborczym przyjętym przez Związek !!!

Pamiętajcie też że dokonując wyborów w Waszych Organizacjach Zakładowych trzeba też przyjąć uchwałę o przynależności do Regionalnej sekcji Służby Zdrowia.

Jeśli nie ma takiej Sekcji w Waszym Regionie można zgłosić akces bezpośrednio do Sekcji Krajowej.

Serdecznie proszę też o dalsze informację na temat wdrażania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia.

Pamiętajcie że dyrektorzy [zwłaszcza szpitali powiatowych] otrzymali kolejne, dodatkowe duże transze środków finansowych związanych z tym celem.

W trakcie spotkania Członkowie Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia złożyli kwiaty przed Pomnikiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Odbyła się również Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w pobliskim Tuchowie [ który jest ,,kolebką” Ojców Redemptorystów w Polsce].

Była to okazja aby podczas wspólnej Mszy Świętej wyrazić wdzięczność za mijającą kadencję naszej Związkowej pracy, prosić o potrzebne łaski dla Polski i NSZZ ,,Solidarność”.

2022-10-12 14:0013 października Dzień Ratownika Medycznego

Wszystkim Ratowniczkom i Ratownikom w Dniu Ich Święta życzymy opieki Ich Patrona Świętego Gerarda i wdzięczności pacjentów, którym ratują życie – jakże często z narażeniem własnego.

Życzymy także aby Ich ciężka praca ratowania ludzkiego życia została godziwie wynagrodzona, by mogli podnosić swoje kwalifikacje i zawsze zdążali na czas.

2022-09-27 14:22POLSKĘ MIAŁA W SERCU

W odsłonięciu tablicy poświęconej śp. Hannie Fidut w Przychodni na ul. Dobrzyńskiej uczestniczyli tłumnie związkowcy nie tylko ze służby zdrowia z szefową Sekretariatu Krajowego Marią Ochman i Regionalnego Ewą Jakimowicz, ale przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso i wielu członków ZR.

Wśród gości byli m.in. europoseł Beata Kempa, poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, radna sejmiku Małgorzata Calińska-Mayer oraz córka Hanny Małgorzata, Grzegorz Kowal, dyr. Biura wojewody dolnośląskiego. Byli dyrektorzy placówek zdrowia z obecnym dyr. (Przychodni Dobrzyńskiej) Waldemarem Plińskim i wielu jej przyjaciół.

Przed odsłonięciem tablicy w Sali konferencyjnej odbyło się wspomnieniowe spotkanie, na którym mówiono o zasługach, charakterze i roli, jaką Hanna Fidut miała dla nie tylko w naszym regionie, ale i w kraju.

Polska, Solidarność i Prawica – to były wartości, którym poświęciła swoje życie – mówiła Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”. -Żyła poświęceniem dla ludzi pracy, najmocniej przeciwstawiała się prywatyzacji służby zdrowia. Hanka niczego i nikogo się nie bała. Jak ją nie wpuścili drzwiami, weszła oknem. Cieszę się możemy oddać jej hołd. Ta Przychodnia Dobrzyńska jest jej pełna. Zycie mocno ją zahartowało. Ona nawet na milimetr nie pozwalała nam zejść z obranego kursu – dodała szefowa „Solidarności”

-Ona miała Polskę w sercu, walczyła o wolną Polskę. Była w pełni profesjonalna w swoim działaniu. Ona mnie zainspirowała do tego, by też szukać osób z czasów podzielnej działalności „Solidarności”, którym można pomóc. Jej życiorys to wzór do naśladowania. Była bezkompromisowa w dążeniu do celów, które sobie stawiała – przypomniała europoseł Beata Kempa.

Należała do wyjątkowych ludzi we Wrocławiu. Tacy ludzi jak pani Hania tworzyli to miasto, przybywając tu z odwagą i determinacją. Kiedy spotkałam ją po raz pierwszy, zauważyłam jej wielką ideowość i bezkompromisowość. Była zawsze dyspozycyjna i oddana służbie zdrowia. Otwarcie tej tablicy pokazuje, że najważniejsze cechy w ochronie zdrowia łączą się ze służbą, zaangażowaniem i oddaniem ludziom – mówiła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.

Była szczera, otwarta i charyzmatyczna. Uczestniczyliśmy w niezliczonych manifestacjach. Hania była wszędzie, to była osoba niezłomna. Kiedy wynosili nas z Urzędu Wojewódzkiego, była w gorsecie. Brakuje Hani, ale najważniejsze, że jest w naszych sercach i pamięci – podkreślił przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso.

W sierpniu 2002 roku poznałem panią Hanię. Przez te wszystkie lata różnie bywało, ale zawsze dochodziliśmy do porozumienia. Miała bardzo dużą wiedzę o ochronie zdrowia. Pani Hania kochała Dobrzyńską. Nie dożyła dokończenia remontu, ale byłaby na pewno z tego bardzo zadowolona – mówił były dyrektor Dobrzyńskiej Maciej Sokołowski.

-Poznaliśmy się z Hanią w stanie wojennym, kiedy kolportowała prasę. To była wspaniała kobieta, zawsze zostanie w naszych umysłach – mówił ze wzruszeniem Krzysztof Tenerowicz, przez wiele lat współpracujący z Hanią w Sekcji Zdrowia.

Córka Hani, pani  Małgorzata podkreśliła, że dewizą jej matki było stwierdzenie – Życie to walka. Podziękowała Dyr. Sokołowskiemu, Komisji Zakładowej i wszystkim związkowcom, przewodniczącemu Kazimierzowi Kimso, pani Marii Ochman, Beacie Kempie to, że zachowali ją w swojej wdzięcznej pamięci i pozostanie w tym kamieniu na tablicy.

Hanna Trochimczuk-Fidut – ur. 14 marca 1938 r. w Warszawie. Zmarła 4 czerwca 2018 r. Wykształcenie – absolutorium UWr, rehabilitant. W „Solidarności” od września 1980 roku. W podziemiu kolportowała prasę związkową. Zaangażowana w prace Uniwersytetu Latającego. Przewodnicząca MOZ przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej  Opieki Zdrowotnej. Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Służby Zdrowia. Delegat na Walne Zebrania Delegatów. Członek Zarządu Regionu w latach 1998-2018. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i odznaczeniami związkowymi.

Źródło:Polskę miała w sercu - Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność (solidarnosc.wroc.pl)

2022-09-15 14:19Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

W dniu 13 września w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbyło się spotkanie przedstawicieli służby zdrowia z Wiceministrem Piotrem Bromberem oraz Prezesem NFZ Piotrem Nowakiem. Obrady niemalże w całości dotyczyły realizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych
Zaproszeni Goście starali się wyjaśnić wątpliwości związane zwłaszcza ze sposobem przekazania środków finansowych z NFZ do szpitali i przychodni.
W latach poprzednich pieniądze przekazywane były pracodawcom "na pesel" pracownika, obecnie,na wniosek pracodawców włączono kwoty podwyżki w wycenę świadczeń. Pomimo szeregu obaw świadczeniodawcy podpisali aneksy i podwyżki są wypłacane. Dodatkowo do 215 szpitali skierowany zostanie dodatkowy strumień pieniędzy na czas 9 m-cy.
Przypominamy, że Ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia obowiązuje od 2017 r. a jej kolejne nowelizacje miały na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego (m.in.o personel okołomedyczny)a także zwiększenie wskaźników wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej.
W tym roku podwyżki wynosiły od 600 do 1800 złotych. Ustawa ma charakter nieprzemijający i co roku wskaźniki będą odnosiły się do wzrosty średniej krajowej.