ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

POLSKĘ MIAŁA W SERCU

POLSKĘ MIAŁA W SERCU - czytaj

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia - czytaj

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia - czytaj

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. - czytaj

2022-09-15 14:19Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

W dniu 13 września w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej odbyło się spotkanie przedstawicieli służby zdrowia z Wiceministrem Piotrem Bromberem oraz Prezesem NFZ Piotrem Nowakiem. Obrady niemalże w całości dotyczyły realizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych
Zaproszeni Goście starali się wyjaśnić wątpliwości związane zwłaszcza ze sposobem przekazania środków finansowych z NFZ do szpitali i przychodni.
W latach poprzednich pieniądze przekazywane były pracodawcom "na pesel" pracownika, obecnie,na wniosek pracodawców włączono kwoty podwyżki w wycenę świadczeń. Pomimo szeregu obaw świadczeniodawcy podpisali aneksy i podwyżki są wypłacane. Dodatkowo do 215 szpitali skierowany zostanie dodatkowy strumień pieniędzy na czas 9 m-cy.
Przypominamy, że Ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia obowiązuje od 2017 r. a jej kolejne nowelizacje miały na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego (m.in.o personel okołomedyczny)a także zwiększenie wskaźników wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej.
W tym roku podwyżki wynosiły od 600 do 1800 złotych. Ustawa ma charakter nieprzemijający i co roku wskaźniki będą odnosiły się do wzrosty średniej krajowej.