Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Dynamiczny wzrost płac w Służbie Zdrowia – sukces NSZZ „Solidarność”

Dynamiczny wzrost płac w Służbie Zdrowia – sukces NSZZ „Solidarność” - czytaj

Silni nadzieją. XXIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Silni nadzieją. XXIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

POLSKĘ MIAŁA W SERCU

POLSKĘ MIAŁA W SERCU - czytaj

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych Ochrony Zdrowia - czytaj

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia

Coraz bliżej podwyżek w służbie zdrowia - czytaj

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Trzynaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

2021-09-28 09:20XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

W dniach 23-25 września 2021 r. odbyło się XXVII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Podlaski, Główny Inspektor Sanitarny, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz Maria Ochman Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Delegaci podsumowali półtoraroczny stan trwania epidemii w Polsce i ich pracę w tym czasie oraz poruszyli nurtujące problemy.

Stan epidemii w naszym kraju wskazał‚ jak ważną służbą jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, niedoceniana przez wiele lat, zapomniana, zaniedbywana i niszczona. Wszystkie te zaniedbania wpłynęły na naszą pracę i na nasze możliwości reagowania na sytuację epidemiologiczną. Dziś wszyscy postrzegają Państwową Inspekcję Sanitarną przez pryzmat pandemii, ale tak naprawdę nasze działania mają wpływ na wiele innych ważnych kwestii, takich jak bezpieczeństwo żywności, higiena pracy czy środowiska, obszary związane z chemią, kosmetykami, suplementami diety. To Inspekcja Sanitarna stoi na straży zdrowia publicznego i naszym zadaniem jest, by to zdrowie publiczne było właściwie zabezpieczone.

Od początku pandemii musieliśmy sprostać wszystkim wyzwaniom, które się pojawiły. Na miarę naszych możliwości i dostępnych narzędzi poradziliśmy sobie z tym doskonale.

Na początku pandemii wywiady raportowane były tradycyjnie, w formie papierowej. Z czasem wdrożono system informatyczny System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS), wyposażono stacje w komputery, laptopy i telefony komórkowe. Praca w tzw. wirtualnej stacji pozwala z dowolnego miejsca w kraju nadzorować i realizować zadania w wybranym regionie, w ciągu 24 godz. od zgłoszenia jesteśmy gotowi zrealizować ponad 96 proc. wywiadów epidemiologicznych. Mimo tych rozwiązań pracownicy nadal są przeciążeni pracą, pracujemy w innym systemie zatrudnienia i pod presją czasu, w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta.

Delegaci omówili również temat pionizacji Inspekcji. Przed pandemią powiatowe stacje podlegały starostom, wojewódzkie wojewodom, a GIS miał tylko nadzór merytoryczny. Pandemia pokazała, że to rozwiązanie nie jest do końca prawidłowe. Żeby Inspekcja działała prawidłowo, jej funkcjonowanie musi być koordynowane, niektóre działania muszą być ukierunkowane i zarządzane odgórnie. Na początku pandemii nastąpiło częściowe spionizowanie Inspekcji, ale tylko w częściowym zakresie. Powiatowe i wojewódzkie stacje zaczęły podlegać pod wojewodów. Nadal jednak finansowane są przez wojewodów i tu pojawiają się problemy.

Środki na realizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla pracowników medycznych otrzymywane są z opóźnieniem. W Inspekcji Sanitarnej na wzroście najniższych wynagrodzeń zasadniczych skorzysta ok. 14 tys. pracowników (na ok. 16 tysięcy zatrudnionych). Ta różnica to część pracowników z pionu administracyjnego i obsługi, która nie jest objęta w/w ustawą oraz niewielka część pracowników medycznych. Duże rozbieżności budzi fakt, że w każdym wskaźniku jest kilka grup zawodowych mocno różniących się zakresem obowiązków i zakwalifikowanych do innych grup zaszeregowania a będą miały tą samą podstawę wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa mówi, że jest to minimalne wynagrodzenie ale w przypadku Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która jest finansowana z budżetu państwa, nie ma możliwości zróżnicowania.

Podczas spotkania zachowano wszystkie środki ostrożności dostosowując się do wymagań reżimu sanitarnego.

Dorota Walczak - przewodnicząca