96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa - czytaj

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta - czytaj

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu - czytaj

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu - czytaj

2019-12-10 12:18Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ  Solidarność 9 grudnia odbyło się spotkanie delegatów na WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia.
Gośćmi spotkania byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Głównymi tematami obrad były sprawy pracownicze oraz zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Związkowcy przyjmując dokumenty zjazdowe podkreślili konieczność uwzględnienia wszystkich grup zawodowych, zatrudnionych w systemowym wzroście wynagrodzeń. Zwrócono uwagę na absolutną konieczność uwzględnienia i wyodrębnienia kosztów pracy w wycenie świadczeń zdrowotnych.
Zebrani wyrazili dezaprobatę wobec kolejnych prób łamania dialogu Społecznego i dzielenia środowiska medycznego przez kierownictwo ministerstwa zdrowia.