Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

2019-12-10 12:18Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ  Solidarność 9 grudnia odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie delegatów na WZD Krajowej Sekcji SÅ‚użby Zdrowia.
Gośćmi spotkania byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Głównymi tematami obrad były sprawy pracownicze oraz zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Związkowcy przyjmując dokumenty zjazdowe podkreślili konieczność uwzględnienia wszystkich grup zawodowych, zatrudnionych w systemowym wzroście wynagrodzeń. Zwrócono uwagę na absolutną konieczność uwzględnienia i wyodrębnienia kosztów pracy w wycenie świadczeń zdrowotnych.
Zebrani wyrazili dezaprobatę wobec kolejnych prób łamania dialogu Społecznego i dzielenia środowiska medycznego przez kierownictwo ministerstwa zdrowia.