Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta - czytaj

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu - czytaj

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu - czytaj

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!!

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!! - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych - czytaj

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia - czytaj

2019-09-23 11:05WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Wdniach 13-14 września 2019 r. na Zamku w Rydzynie koło Leszna odbyło się Jubileuszowe XXV Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca Dorota Walczak powitała Delegatów i zaproszonych gości, którzy uświetnili swoją obecnością nasze obrady: Marię Ochman – Przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Jarosława Lange – Przewodniczącego regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Karola Pabisiaka – Wiceprzewodniczącego Regionu Wielkopolska i Przewodniczącego Oddziału w Lesznie, Andrzeja Trybusza – Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Artura Podfigurnego – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, Łukasza Borowiaka - Prezydenta Miasta Leszno i Tomasza Malepszy – Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna

Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny przesłali listy gratulacyjne i podziękowania za zaproszenie i za działalność jaką prowadzą związkowcy.

Głównymi tematami obrad były te tematy, które w dalszym ciągu wymagają rozwiązania:

- podległość Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod Ministerstwo Zdrowia, kto inny zleca nam zadania do wykonania a kto inny nas finansuje, organem tworzącym są wojewodowie, finansuje nas Ministerstwo Finansów czyli budżet Państwa poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, każde województwo kieruje się swoimi zasadami,

- problemy z finansowaniem i utrzymaniem stacji, oraz wykonywaniem zadań i badań bez uaktualnionych przepisów i aktów prawnych, brak jednolitych wytycznych obowiązujących w całym kraju, interpretacja przepisów zależy od wojewódzkich inspektorów i wojewodów

- i najważniejszy temat z punktu widzenia pracowników: wynagrodzenia, brak finansów na wzrost wynagrodzeń zgodnie z ustawą o sposobie ustalenia minimalnego wynagrodzenia i brak finansów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, tu również twa swoista przepychanka i rożna interpretacja przepisów.

Dorota Walczak ze zdobytych informacji przedstawiła krótką historię Sekcji Krajowej.

Delegaci przyjęli stanowiska w sprawie:

- realnego wzrostu środków finansowych na działalność Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Od 2013 roku budżet nie został zwiększony a obecne środki finansowe nie pozwalają na realizację zadań PIS oraz ustawowych zobowiązań wobec pracowników stacji.

- w pełni poparli działania organizacji związkowej w Toruniu i Bydgoszczy i domagają się natychmiastowego zaprzestania uporczywego tkwienia w indywidualnej interpretacji ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia (ustawa z dnia 08.06.2017 r.), łamania spraw pracowniczych tj. skorygowania współczynników dla pracowników z wyższym wykształceniem i studiami podyplomowymi zgodnie z obowiązującą interpretacją w całym kraju w/w ustawy.

- wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec dyskryminacji pracowników PIS w Białymstoku posiadających wyższe wykształcenie I stopnia i podyplomówki, przeszeregowanych przed rokiem 2010 na stanowiska asystenta i starszego asystenta poprzez nie przyznanie im współczynnika 1,05 zgodnie z ustawą o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

- w pełni poparli działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Lublinie i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PSSE w Lublinie zmierzające do unormowania sytuacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie lubelskim oraz zmiany na stanowisku LPWIS w Lublinie.

W dniu 13 września 2019 r. na Jubileuszowe XXV WZD przybył Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Przeprosił i wytłumaczył delegatom powód swojego spóźnienia. Zaprosił wszystkich obecnych delegatów na spotkanie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego a po spotkaniu na Galę Jubileuszową z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która odbędzie się 7 października 2019 r. w Warszawie.

Delegaci ustalili, że następne WZD odbędzie się w województwie kujawsko-pomorskim.