13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!!

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!! - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych - czytaj

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia - czytaj

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Podziękowanie

Podziękowanie - czytaj

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej - czytaj

Zmarł Tomasz Sienkiewicz

Zmarł Tomasz Sienkiewicz - czytaj

2019-09-17 09:48Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

16 września w warszawskiej siedzibie NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie struktur branżowych służby zdrowia. Gościem związkowców był minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski.
Zebrani przedstawili ministrowi postulaty, które ich zdaniem należy niezwłocznie wdrożyć aby oczekiwane zniany w służbie zdrowia stały się faktem. Podkreślili że wzrost wynagrodzeń dla pracowników jest sprawą kluczową a ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia musi być w przyszłej kadencji sejmu nowelizowana tak aby zapewnić jej trwały charakter.
Zwrócono uwagę na konieczność podwyższenia wskaźników. Pozytywnie oceniono wzrost płacy minimalnej ale przede wszystkim wyłączenie dodatku stażowego co jesr realizacją postulatu NSZZ "Solidarność".
Zwrócono uwagę na konieczność podnoszenia nakładów finansowych na leczenie ale także koniecznie zmiany organizacyjne. Związkowcy przekazali ministrowi propozycje postulatów naprawczych.