96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

96 Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia obradowała w Częstochowie - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa

Jedenaście lat temu odszedł Profesor Zbigniew Religa - czytaj

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" u Prezydenta - czytaj

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu

Nowoczesny rezonans w Szpitalu Powiatowym w Przasnyszu - czytaj

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia obradowało w Warszawie - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu

Rada Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia rozpoczęła Pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu - czytaj

2019-09-17 09:48Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

16 września w warszawskiej siedzibie NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie struktur branżowych służby zdrowia. Gościem związkowców był minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski.
Zebrani przedstawili ministrowi postulaty, które ich zdaniem należy niezwłocznie wdrożyć aby oczekiwane zniany w służbie zdrowia stały się faktem. Podkreślili że wzrost wynagrodzeń dla pracowników jest sprawą kluczową a ustawa o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia musi być w przyszłej kadencji sejmu nowelizowana tak aby zapewnić jej trwały charakter.
Zwrócono uwagę na konieczność podwyższenia wskaźników. Pozytywnie oceniono wzrost płacy minimalnej ale przede wszystkim wyłączenie dodatku stażowego co jesr realizacją postulatu NSZZ "Solidarność".
Zwrócono uwagę na konieczność podnoszenia nakładów finansowych na leczenie ale także koniecznie zmiany organizacyjne. Związkowcy przekazali ministrowi propozycje postulatów naprawczych.