13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!!

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY GŁOSOWAĆ !!! - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

WZD Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych - czytaj

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia - czytaj

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Podziękowanie

Podziękowanie - czytaj

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej - czytaj

Zmarł Tomasz Sienkiewicz

Zmarł Tomasz Sienkiewicz - czytaj

2019-05-27 12:34Obrady Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia na Jasnej Górze

W dniach 25-26 maja w Częstochowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Zdrowia.

Spotkanie połączone było z uczestnictwem w 95 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstwa Służby Zdrowia na Jasną Górę.

Związkowcy z zadowoleniem przyjęli informację dotyczącą zrealizowania postulatu odmrożenia kwoty bazowej w ustawie podwyżkowej. Decyzją rządu od 1 lipca br ma ona wynosić 4200 złotych (wzrost o 300 złotych).

Przypominamy iż do końca maja należy zawrzeć porozumienie z pracodawcami ws sposobu realizacji trzeciej transzy podwyżek

Związkowcy omówili aktualną sytuację w Sekcjach Krajowych-konieczne jest rozpoczęcie rzetelnego dialogu w sprawie sytuacji pracowników pomocy społecznej i socjalnej.

Niestety, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchyla się od podjęcia konkretnych działań.

Rada będzie podejmowała decyzje ws powołania Zespołu negocjacyjnego w sprawie pomocy społecznej

Związkowcy zajęli również stanowisko ws niepokojącej sytuacji w częstochowskiej służby zdrowia. Niekonsultowane społecznie przekształcenia,ograniczenia w działalności oddziałów szpitalnych mogą skutkować pogorszeniem dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców Częstochowy i dawnego województwa częstochowskiego.

Rada zdecydowała o konieczności zwrócenia się w tej sprawie do ministra zdrowia a także za pośrednictwem wiceprzewodniczącej Rady Sekretariatu Haliny Cierpiał do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Omówiono trudną sytuację w NFZ w związku z brakiem wzrostu wynagrodzeń a także dokonującymi się zmianami w strukturze zatrudnienia i organizacji pracy.

Przypominamy iż na wniosek przewodniczącej M. Ochman 27 maja odbędzie się spotkanie przedstawicieli Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w NFZ, Zarządu NFZ oraz Ministra Zdrowia i Przewodniczącej Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

Przewodnicząca oraz Członkowie Rady uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim oraz uroczystej Sumie na zakończenie 95 Pielgrzymki Duszpasterstwa Służby Zdrowia